Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Μαχαίρι στις φοροαπαλλαγές


Με εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια θα δίνονται στο εξής οι φοροαπαλλαγές, κάτι που σηµαίνει σηµαντικό πρόσθετο φορολογικό βάρος για χιλιάδες νοικοκυριά µε σχετικά υψηλά εισοδήµατα.Τοόριο πάνω από το οποίο θα κοπούν οι φοροαπαλλαγές θα είναι πιθανότατα το εισόδηµα των 60.000 ευρώ, όπως προκύπτει από χθεσινές δηλώσεις του υφυπουργού Οικονοµικών ∆ηµήτρη Κουσελά. Επιπλέον θα µετρούν και περιουσιακά κριτήρια.

Ο περιορισµός των φοροαπαλλαγών είναι ένα από τα µέτρα που περιλαµβάνονται στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα 2012-2014 καιόπως αποκάλυψε χθες ο κ. Κουσελάς – µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Βήµα FM 99,5 – η κυβέρνηση εξετάζει τώρα τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. «Νοµίζω προσωπικά και έγινε και αναφορά από τον υπουργόότι ένας που έχει εισόδηµα 60.000 ευρώ τον χρόνο δεν µπορεί να έχει τις ίδιες φοροαπαλλαγές µε άλλους που έχουν χαµηλότερο εισόδηµα», είπε χαρακτηριστικά, αν καιπρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δενέχει καταλήξει ακόµη οριστικά ως προς το όριο του υψηλού εισοδήµατος.

Οι φοροαπαλλαγές παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του φόρου που πληρώνουν τα νοικοκυριά, καθώς µια σειρά από πολύ συνηθισµένες καιµεγάλες δαπάνες τους εξασφαλίζουν σήµερα σηµαντικές φοροεκπτώσεις. Μεταξύ άλλων υπάρχει έκπτωση για τις δαπάνες που πραγµατοποιούν οι φορολογούµενοι για ασφάλιστρα ζωής, θανάτου και υγείας, για αµοιβές δικηγόρων και γιατρών, για νοσήλια, για τόκους δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας, για δωρεές, για εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, για ενοίκια, γιαφροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα. Μια σειρά από άλλες φοροαπαλλαγές ισχύουν και για τις επιχειρήσεις.Συνολικά, οι φοροαπαλλαγές είναι 980 και «κοστίζουν» στον προϋπολογισµό περίπου 5 δισ. ευρώ.

Σύµφωνα µε το Μνηµόνιο, τοσχετικό νοµοσχέδιο, που θα προβλέπει τον περιορισµό των φοροαπαλλαγών όπως και άλλες αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου,στη φορολογία νοµικών προσώπων και στον φορολογικό κώδικα, θα υποβληθεί στη Βουλή στα τέλη Σεπτεµβρίου.

Στο υπουργείο Οικονοµικών, πάντως, έχει ήδη συσταθεί νοµοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία αναµένεται να υποβάλει τις προτάσεις της τον Μάιο, εποµένως το χρονοδιάγραµµα ίσως επισπευσθεί.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ γιά ΔΕΚΟ. Με στόχο τον περιορισµό των δαπανών του προϋπολογισµού η κυβέρνηση προχωρεί σε νέα αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου λειτουργίας των ∆ΕΚΟ, µόλις τρειςµήνες µετά την προηγούµενη. Μεταξύ άλλων, το νοµοσχέδιο που δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα προβλέπει:

n Μείωση του αριθµού τωνµελών του ∆ιοικητικούΣυµβουλίου από 9 σε 7. n Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου σε κάθε ∆ΕΚΟ για να παρακολουθούν τους… ελεγκτές, δηλαδή τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου των ∆ΕΚΟ. Οι Επιτροπές αυτές θα αποτελούνται από µη εκτελεστικά µέλη της ∆ιοίκησης που θα ορίζονται και θα παύονται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων υπουργών. Επίσης θα αξιολογούν τα εκτελεστικά µέλη της ∆ιοίκησης ως προς την εφαρµογή των επιχειρησιακών σχεδίων.

n Υποχρεωτική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας καιµείωση του λειτουργικού κόστους.

n Αν δεν υποβάλλονται τριµηνιαία στοιχεία και επιχειρησιακό σχέδιο δεν θα γίνονται προσλήψεις στις ∆ΕΚΟ.

Προς κατάργηση οδεύουν οι ευνοϊκοί όροι δανειοδότησης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε βάση το νοµοσχέδιο καθώς απαγορεύει να επιδοτούνται απότις δηµόσιες δραστηριότητές του , δηλαδή τις παρακαταθηκες και υποχρεωτικές καταθέσεις,οι υπηρεσίες που παρέχει στην ελεύθερη αγορά (δάνεια). Ετσι, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων του ΤΠ∆ που χορηγούνται στους δηµοσίους υπαλλήλους αναµένεται να εξισωθούν µε των άλλων εµπορικών τραπεζών. Ο κλάδος εµπορικών δραστηριοτήτων του Ταµείου αποκτά λογιστική αυτοτέλεια.

Οι φοροαπαλλαγές είναι 980 και «κοστίζουν» στον προϋπολογισµό περίπου 5 δισ. ευρώ
60.000 ευρώ το όριο
Το όριο πάνω από το οποίο θα κοπούν οι φοροαπαλλαγές, θα είναι πιθανότατα το εισόδηµα των 60.000 ευρώ
Προσαύξηση επιτοκίων στα στεγαστικά προς δηµοσίους υπαλλήλους
Ψαλίδι στους ευνοϊκούς όρους χορήγησης στεγαστικών δανείων από το ταµεία παρακαταθηκών και ∆ανείων προβλέπει το Νοµοσχέδιο που δηµοσιοποιήθηκε χθες
ta nea online

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αδήλωτα τετραγωνικά -Διαγραφές οφειλών: Παράταση δηλώσεων μέχρι 30 Ιουνίου (έγγραφα)

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου (από 30 Μαρτίου που ισχύει σήμερα) η προθεσμία για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους ιδιοκτήτες α...