Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Τέλος στο κρυφτούλι

thumb
Ο πρωθυπουργός πήρε το μήνυμα της τρόικας και αναλαμβάνει δράση

Την εντολή της τρόικας να σταματήσει να κρύβεται πίσω από υπουργούς και πολυ­δαίδαλα πολιτικά σχήματα και να κυβερ­νήσει, επιχειρεί να υλοποιήσει ο Γιώργος Παπαν­δρέου. Οι τροϊκανοί αποχώρησαν αφήνοντας πί­σω τους ένα ασφυκτικό πλαίσιο και μια εντολή να σταματήσουν οι ψευδαισθήσεις ότι μπορού­με με μισόλογα, μισές κουβέντες και μισά απο­τελέσματα να μισουλοποιηθεί το μνημόνιο. Ο πρωθυπουργός μέχρι τώρα επιχείρησε να στα­θεί και με τον αστυφύλαξ (δανειστές) και με τον χωροφύλαξ (πολίτες), αλλά φαίνεται ότι τα όρια χειρισμών έχουν στενέψει.
Γι’ αυτό και ξεκίνησε η εργασιοθεραπεία, μπας και πειστούν οι κουτόφραγκοι ότι ξεπερά­στηκαν αρρυθμίες, ασυνεννοησίες και προσωπι­κές πολιτικές στην κυβέρνηση.
Μέχρι να αποφασίσει τη σύσταση της κυβερ­νητικής επιτροπής, που συναντά αντιδράσεις, δι­ατηρεί υποβαθμισμένη την επιτροπή στρατηγι­κού σχεδιασμού υπό τον Γιάννη Ραγκούση, που τελευταία λειτουργεί πια ως προσωπικό συμ­βουλευτικό του όργανο, και προεδρεύει σε συ­σκέψεις.
Αρχή έγινε με την παρουσία της πολιτικής ηγε­σίας του υπουργείου Εργασίας και του υφυπουρ­γού Μιχάλη Τιμοσίδη στη σύσκεψη για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων, όπου αποφασίστηκε το γενικό πλαίσιο.
Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι από το υπουργείο Υγείας επελέγη να παρευρεθεί ο αρ­μόδιος υφυπουργός, χωρίς τον υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος είναι φανερά εκνευρισμένος με τη Λούκα Κατσέλη και την κριτική που ασκεί για τη στάση του στη σύνταξη του μνημονίου όσον αφορά τις επιχειρησιακές συμβάσεις.
Χτες ο πρωθυπουργός προήδρευσε σε σύσκεψη με 8 υπουργούς για την ανάπτυξη, ενεργο­ποιώντας επιτέλους την Επιτροπή που ανέθεσε στον αντιπρόεδρο Θόδωρο Πάγκαλο, για να μην πλακώνονται ο Χάρης Παμπούκης με τον Μιχά­λη Χρυσοχοΐδη.
Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι στις συσκέ­ψεις αυτές οι αρμόδιοι υπουργοί εισηγούνται τις πολιτικές τους, γίνονται παρατηρήσεις, αναλύο­νται τα όρια που υπάρχουν ή τα γραφειοκρατικά προβλήματα, γίνεται μια γενική εισήγηση του πρωθυπουργού και στη συνέχεια εξουσιοδο­τούνται οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να κάνουν ανα­κοινώσεις.
Αντίστοιχες συσκέψεις αναμένεται να γίνουν και τις επόμενες μέρες, ενώ πολλή μουρμούρα γίνεται στην κυβέρνηση για τον αργό τρόπο με τον οποίο κινείται η υπό τον αντιπρόεδρο Θ. Πά­γκαλο επιτροπή για την κατάργηση και συγχώ­νευση δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων.
Συνεργάτες του πρωθυπουργού του εισηγούνται να «μπει μπροστά» σ’ αυτήν τη διαδικασία και να σηματοδοτήσει τη βούλησή  του να προ­χωρήσουν πιο γρήγορα οι διαρθρωτικές αλλαγές και να ξεπεραστούν πιο εύκολα τα γραφειοκρατι­κά και νομικά εμπόδια.
Μεγάλος στόχος του στενού επιτελείου της κυ­βέρνησης είναι να υπάρξουν αποτελέσματα στην αλλαγή κανονισμών λειτουργίας και οργάνωσης των υπουργείων, ώστε στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου ο Γ. Παπανδρέου να ενημερώσει τους εταίρους για ένα σύνολο διαρθρωτικών αλ­λαγών.
Η αλλαγή στους κανονισμούς των υπουργείων θα δείξει και τον συνολικό αριθμό των υπαλλή­λων που θα μεταταχθούν.
Επίσης έχουν αρχίσει στην κυβέρνηση δειλά δειλά και σε ανώτατο (υπουργικό δηλαδή) επίπε­δο οι συζητήσεις για συγχωνεύσεις νοσοκομείων και πανεπιστημίων προκειμένου να ενισχυθούν μονάδες που πραγματικά έχουν προοπτική εξέ­λιξης και να κλείσουν όσες έχουν πέσει σε μαρα­σμό. Κοινή είναι η πεποίθηση στην κυβέρνηση ότι έχουν ιδρυθεί διάφορα ιδρύματα που στο παρελ­θόν μπορεί να λογίζονταν ως επενδυτικές μονά­δες, όπως πανεπιστημιακές σχολές σε μικρές πό­λεις αλλά και νοσοκομεία που οι υποδομές τους καταρρέουν ή έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους.
Στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και σοβαρά προβλήματα από τις το­πικές κοινωνίες, αλλά και τους εργαζομένους, εκτιμούν όμως ότι η κρίση δίνει μια ευκαιρία προ­κειμένου να διορθωθούν στρεβλώσεις.
Επισημαίνουν ότι, αν το σχέδιο για ένα μικρό­τερο και πιο ορθολογικό Δημόσιο εξηγηθεί ανα­λυτικά στους πολίτες, οι συγχωνεύσεις θα τύχουν υποστήριξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Με εντολή Ν.Δ λογοκρισία ΕΡΤ σε όλες τις ειδήσεις από την περιφέρεια λόγω Λέσβου

Εδώ και λίγες ώρες οι δημοσιογράφοι όλων των περιφερειακών Μέσων της κρατικής ραδιοτηλεόρασης της ΕΡΤ δεν μπορούν να ανεβάσουν καμία απο...