Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Πλήρης περιφρόνηση

thumb

 

Η εξαθλίωση των ασφαλισμέ­νων, αλλά και των ηλικιωμέ­νων συνταξιούχων ασθενών δεν έχει ορατό τέλος... Σε δεκατέσ­σερις νομούς της χώρας πληρώνουν από την τσέπη τους πλέον τα φάρ­μακά τους οι συνταξιούχοι και οι ερ­γαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ, ενώ επικρέ­μαται η απειλή ότι στο τέλος του μή­να οι φαρμακοποιοί θα αναστείλουν τις πιστώσεις σε όλη τη χώρα.
Καρκινοπαθείς, ασθενείς με σκλή­ρυνση κατά πλάκας ή με ρευματο­ειδή αρθρίτιδα, νεφροπαθείς, μεταγγιζόμενοι και άλλοι πολλοί - ων ουκ έστιν αριθμός -, οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη από φάρμακα που δεν υπάρχουν στον ΕΟΠΥΥ, ζουν για τα καλά στο πετσί τους την πλήρη περιφρόνηση του κράτους. Την ίδια στιγμή, ο φορέας αργοπεθαίνει κα­θημερινά, ενώ οι όποιες πληρωμές γίνονται είτε με δανεικά από άλλους τομείς είτε μέσω... ζητιανιάς! Τι ανη­συχεί γιατρούς, φαρμακοποιούς και εργαζόμενους;
Οι ασφαλισμένοι βρίσκονται σε αναμονή για τα φάρμακά τους περί­που 30 ημέρες, ενώ από τον ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχει ενημέρωση για το πό­τε τελικά θα καλυφθούν οι ανάγκες τους. Για παράδειγμα, η ερυθροποιητίνη, ένεση για τον αιματοκρίτη, εί­ναι από τα φάρμακα τα οποία έχουν ανάγκη πολλοί ασφαλισμένοι και ιδιαίτερα οι νεφροπαθείς.
Για να προμηθευτεί κάποιος ασφα­λισμένος, αφού ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει, την ερυθροποιητίνη, πρέπει να την αγοράσει από κάποιο φαρμακείο τη στιγμή που το κόστος της ξεπερνά τα 500 ευρώ.
Σύμφωνα με πλη­ροφορίες, η τελευταία φορά που ο ΕΟΠΥΥ έδωσε φάρμακα ήταν η 19η Ιουλίου. Κατά πόσον ισχύει όμως αυτό που λέει ο ΕΟΠΥΥ ότι σε τριάντα εργάσιμες ημέρες θα δίνονται φάρμακα; Σε πολλές περιπτώ­σεις οι 30 ημέρες γίνονται 40 και, όπως είναι η κατά­σταση στην Υγεία, ακόμη και αυτό το όριο αμφισβη­τείται...

Γενικό μπλακ άουτ
Η όποια καταβολή οφειλομένων χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ κρίνεται από τους φαρμακοποιούς ανεπαρκής, ενώ δεν διστάζουν να εκφράσουν φόβους για πιθανή κήρυξη στάσης πληρωμών από τον Οργανισμό ακό­μη και τον Σεπτέμβριο.
Οι φαρμακοποιοί σε Εύβοια, Φλώ­ρινα, Γρεβενά, Κυκλάδες, Κρήτη (Λα­σίθι, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο), Μαγνησία, Κορινθία, Αργολίδα, Κέρ­κυρα και Κοζάνη έχουν ήδη διακό­ψει την πίστωση προς τους ασφαλι­σμένους και δέχονται μόνο μετρητά, ενώ από χθες στον χορό των κινητο­ποιήσεων
μπήκαν τα φαρμακεία της Ροδόπης και της Θεσπρωτίας, ενώ ίδια απόφαση έχουν πάρει και στον Έβρο.
Το Σάββατο αναμένεται να συνε­δριάσει εκτάκτως η γενική συνέλευ­ση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), με προοπτική να ανασταλεί σε πανελλαδικό πλέον επίπεδο η επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων.
Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, ο ΕΟΠΥΥ οφείλει στους φαρμακοποιούς 117 εκατ. ευρώ για τον Μάιο και 145 εκατ. ευρώ για τον Ιούνιο. Αρκε­τοί σύλλογοι προσανατολίζονται να προτείνουν στη γενική συνέλευση πανελλαδικές κινητοποιήσεις από τις 27 Αυγούστου ή από την 1η Σε­πτεμβρίου.
«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν τις επόμενες ημέρες να μη φτάσου­με σε τέτοια αποτελέσματα» δήλω­σε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος, προσθέτοντας, ωστόσο, πως οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΟΠΥΥ είναι συγκεκρι­μένοι και ότι «κάνει λάθος όποιος νο­μίζει πως αυτή την εποχή μπορεί να ασκεί τον οποι­ονδήποτε εκβιασμό για να επιβάλει τις επιδιώξεις του».

Και οι γιατροί
Στον χορό των κινη­τοποιήσεων πάντως μπαίνουν από αρχές Σεπτέμβρη και οι γιατροί. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συνεδριάζει την ερχό­μενη Πέμπτη για να αποφασίσει εν­δεχόμενες κινητοποιήσεις από 1ης Σεπτεμβρίου, «εάν δεν υπάρξει έως τότε σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποπληρω­μή των παλαιοτέρων χρωστούμενων και τη διαδικασία αποπληρωμής κά­θε μήνα λειτουργίας των συμβεβλη­μένων ιατρών». Μέχρι τις 3 Σεπτεμ­βρίου έχει δώσει χρόνο στο υπουρ­γείο Υγείας και η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ), ώστε να αποπλη­ρωθούν όλες οι οφειλές που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2012, προκειμένου να μην κατέλθει σε κινητοποιήσεις.
Τέλος, από σήμερα κλειστά θα μεί­νουν τα φαρμακεία του Πειραιά, για να πάρουν μέρος οι φαρμακοποιοί στη γενική τους συνέλευση.
Αν θέλουμε να κάνουμε τους... προφήτες εκ του ασφαλούς, μία μό­νο επισήμανση έχει αξία: σε ελάχι­στους μήνες η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ χειρότερη. Και τότε Κύρι­ος οίδε τι θα συμβεί...
to pontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις συμβασιούχων ΥΕ, ΔΕ σε Δημόσιο & ΟΤΑ (προκηρύξεις)

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις έχουν ανοίξει ΟΤΑ και δημόσιους φορείς. Συγκεκριμένα, ζητούνται υποψήφιοι των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΔΕ, ΥΕ), ε...