Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2012

Επιδρομή σε ΔΕΚΟ – Δημόσιο

thumb

 

Ειδικότερα, οι παλιοί ασφαλισμένοι σε ΔΕΚΟ και τράπεζες, πριν δηλαδή από την 1.1.1983, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δι­καίωμα μέχρι 31.12.2010, αφού έχουν συμπληρώσει μέχρι αυτήν την ημερομηνία τα 25 έτη ασφάλισης, δεν θα δουν καμία ανατρο­πή ως προς τα όρια συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους, ακόμη κι αν παραμείνουν στην εργασία τους. Αλλαγές θα δουν οι ασφαλισμένοι από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992 που με το προηγούμενο καθεστώς συνταξιοδοτού­νταν με 35ετία σε ηλικία 58 ετών, οι ασφαλισμένοι πριν από το 1983 που δεν θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010, οι γυναίκες με 15 έτη ασφάλισης και ηλικία μικρό­τερη των 60 ετών, όπως και οι ασφαλισμένες - μητέρες ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 2010 τα 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 50 ετών ή 5.500 ένσημα και τα 55 (για πλήρη) ή τα 50 (για μειωμένη σύνταξη).

Το νέο καθεστώς
Αναλυτικά ισχύουν τα εξής:
1 Ασφαλισμένοι με 35 έτη ασφάλισης. Διπλή θα είναι η επιβά­ρυνση για όσους ασφαλίστηκαν στα ειδικά ταμεία από 1ης Ια­νουαρίου 1983 έως 31 Δεκεμβρίου 1992. Συγκεκριμένα, αυξάνονται τόσο τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης, που το 2012 θα φτάσουν τα 37, όσο και το όριο ηλικίας που θα πάει στο 59ο έτος.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος στο ΤΑΠ-ΟΤΕ που συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης και είναι 58 ετών το 2012 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 59 με συνολικά 37 έτη. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να συμπληρώσει αυ­τόν τον απαραίτητο χρόνο.

2 Ασφαλισμένοι που αποχωρούν με 15ετία ή 25ετία. Αυξάνε­ται το όριο ηλικίας κατά δώδεκα μήνες τον χρόνο για πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος. Η αύξηση είχε ξεκινήσει από το 2011 και θα συνεχιστεί μέχρι και τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Η αλλαγή αυτή δεν αφορά τις περιπτώσεις των ασφα­λισμένων στα βαρέα και ανθυγιεινά.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις που προβλέπεται χορήγηση μειω­μένης σύνταξης σε γυναίκες ασφαλισμένες με όριο ηλικίας μικρό­τερο του 60ού έτους, επίσης προβλέπεται αύξηση κατά δώδεκα μήνες τον χρόνο.
Ενδεικτικά σημειώνεται πως: ασφαλισμένη που τη νέα χρονιά συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της κατοχυρώνει το όριο ηλι­κίας που ισχύει. Δηλαδή θα μπορέσει να ανοίξει την πόρτα εξό­δου με τη συμπλήρωση του 62ου έτους.
3 Ασφαλισμένες - μητέρες ανήλικων τέκνων με 25 έτη ασφάλι­σης. Αυξάνεται το όριο ηλικίας τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη σύνταξη. Οι ρυθμίσεις αφορούν μητέρες με ανήλικα παιδιά των φορέων και κλάδων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τον νόμο 3655/2008, καθώς και ασφαλισμένες των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλάδων σύνταξης του ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΣΠ-ΑΤΕ και ΤΣΕΑ-ΠΓΣΟ.
Τη νέα χρονιά θα καταβάλλεται πλήρης σύνταξη σε ηλικία 55 ετών και μειωμένη σε ηλικία 53 ετών, αρκεί βέβαια να έχει συ­μπληρωθεί 25ετία. Δηλαδή αυξάνονται τα όρια ηλικίας κατά μία τριετία σε σχέση με τη φετινή χρονιά.
Όπως σε όλες τις περιπτώσεις των αυξήσεων με το καθεστώς του νέου νόμου 3655/2010, έτσι κι εδώ η ασφαλισμένη μητέρα ανήλικων παιδιών ακολουθεί το όριο ηλικίας όπως διαμορφώνε­ται κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού. Οι μητέρες που έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 συγκέντρωναν κάποια στιγμή αθροιστικά αυτές τις προϋποθέσεις δεν επηρεάζονται.
Για παράδειγμα, μητέρα ενός ανήλικου παιδιού έχει συ­μπληρώσει 24 έτη ασφάλισης το 2011. Η συγκεκριμένη ασφαλισμένη, για να μην επιβαρυνθεί, δεν θα εξαγο­ράσει τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης και θα συμπλη­ρώσει με εργασία την 25ετία το 2012. Έτσι θα θεμελι­ώσει δικαίωμα για να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 53 ετών με μειωμένη και στα 55 έτη με πλήρη σύνταξη.
4 Γονείς τριών τέκνων. Το όριο ηλικίας πηγαίνει τη νέα χρο­νιά στο 55ο έτος για όσους έχουν συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από τις μητέρες και τους πατέρες διαζευγμένους που έχουν την επιμέλεια των τέ­κpoνων με δικαστική απόφαση.
5 Ποσοστό αναπλήρωσης. Με βάση τον νόμο 3029/02, το πο­σοστό αναπλήρωσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μειώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2008 κατά 1% τον χρόνο. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως:
Η μείωση αυτή αφορά τα χρόνια που συμπληρώνει ο εργαζόμε­νος μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και όχι τα χρόνια που έχει συ­μπληρώσει μέχρι το τέλος του 2007. Δηλαδή για έναν εργαζόμε­νο που συμπληρώνει τη νέα χρονιά 35 έτη ασφάλισης και συνταξι­οδοτείται τα 30 χρόνια υπολογίζονται με ποσοστό αναπλήρωσης 80% και μόνο τα 5 χρόνια με 75%.
Τα χρόνια ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί μέχρι το τέλος του 2007 υπολογίζονται με βάση τον τελευταίο μισθό που θα έχει ο εργαζόμενος το 2010. Μόνο τα 5 χρόνια θα υπολογιστούν με βάση τις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας. Για κανέναν εργαζόμενο δεν προκύπτει χαμηλότερη σύνταξη σε σχέση με εκείνη που θα έπαιρνε στο τέλος του προηγούμενου χρόνου.
Απλώς για κάθε επιπλέον χρόνο, αντί να πάρει περίπου επιπλέ­ον 32 ευρώ σύνταξη, θα πάρει με βάση τη συγκεκριμένη αλλαγή περίπου 24 ευρώ παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η συγκεκρι­μένη αλλαγή δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση κριτήριο ή λόγο να συνταξιοδοτηθεί ο εργαζόμενος νωρίτερα.
to pontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Π. Πέρκα: Η βία δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ στην ατζέντα της αριστεράς

Η Βουλευτής Φλώρινας και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Μεταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα συμμετείχε στις 10.7.2020 στην εκπομπή ...