Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Τι αλλάζει στο προ-πτωχευτικό δίκαιο

Τρία σχέδια νόμου παρουσίασε ο Μ. Χρυσοχοΐδης στο υπουργικό

Τρία σημαντικά σχέδια νόμου που αποσκοπούν στην βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και στην προστασία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου «Περί Σημάτων, Προϊόντων και Υπηρεσιών», με το οποίο εκσυγχρονίζεται το δίκαιο περί σημάτων. Ταυτόχρονα, με αυτό το σχέδιο νόμου προστατεύεται ο καταναλωτής και οι επιχειρήσεις από απομιμητικά προϊόντα. Αυστηροποιούνται οι ποινές για τους παραβάτες και για πρώτη φορά εισάγεται η δυνατότητα για άμεση λήψη δικαστικών μέτρων (προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα) χωρίς να κληθεί ο παραβάτης, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων.

Επίσης, η προστασία ενός σήματος επεκτείνεται και κατά τρίτων προσώπων ή μεσαζόντων που χρησιμοποιούνται για της προσβολή ενός σήματος. Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα παρέμβασης κατά σημάτων, τα οποία μπορεί να είναι παραπλανητικά ενώ οι τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων για το θέμα των σημάτων δημοσιοποιούνται, έτσι ώστε να υπάρχει ενημέρωση και προφύλαξη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Σε δεύτερη ανάγνωση παρουσιάστηκαν επίσης τα σχέδια νόμου για την «Προ-πτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης Επιχειρήσεων», και για τους «Μεσίτες αστικών συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και λοιπές διατάξεις». Με το πρώτο δίνεται μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις που για οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας αλλά και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ενώ με το δεύτερο σχέδιο νόμου επιλύονται τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά στις συναλλαγές των μεσιτών, διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του επαγγέλματος και προστατεύονται οι καταναλωτές.

Ακόμη, ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μαζί με τον υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, εισηγήθηκαν στο υπουργικό Συμβούλιο τη συμμετοχή της Ελλάδας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD), της οποίας η χώρα μας αποτελεί ιδρυτικό μέλος. Σημειώνεται ότι στις 14 και 15 Μαΐου 2010, εγκρίθηκε η αύξηση κατά €10 δις € του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά την 19η Ετήσια Σύνοδο του Συμβουλίου των Διοικητών της. Από τη συμμετοχή της Ελλάδος στην αύξηση του καταβλητέου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δεν προκαλείται δαπάνη για τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, διότι η χρηματοδότησή του πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση μέρους του γενικού αποθεματικού της Τράπεζας.
newsdeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Με ελληνική θέση πάει στο Βερολίνο ο Χαφτάρ

Ο στρατάρχης της Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ , υιοθετεί την ελληνική θέση αναφορικά με το μνημόνιο που υπέγραψαν ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγ...