Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Η Ελλάδα του ΔΝΤ πρώτη σε ιδιωτικά σχολεία!

Ο αριθμός μαθητών που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες όπου λειτουργούν μη χρηματοδοτούμενα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο) και ανέρχεται στο 6% του συνόλου των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Tα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ωστόσο, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως... αναγκαίο κακό και όχι ως λειτουργικός άξονας του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα.

Αυτό τονίζεται, μεταξύ άλλων, στη μελέτη του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) με τίτλο «Ιδιωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα - Προκλήσεις και Προοπτικές», που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα του ΕΒΕΑ.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδρυτών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, Θαν. Ζαχόπουλος, στα ιδιωτικά σχολέια όλων των βαθμίδων φοιτούν σήμερα περισσότεροι από 90.000 μαθητές και απασχολούνται περίπου 14.00 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 8.500 είναι εκπαιδευτικοί. Ο κρατικός προυπολογισμός «ανακουφίζεται» από δαπάνη 650 εκατ. ευρώ -όσο, δηλαδή, θα ήταν το κόστος της φοίτησης 90.000 μαθητών σε δημόσια σχολεία-, ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία ενισχύονται με εισφορές ύψους περίπου 170 εκατ. ευρώ, τις οποίες καταβάλλουν τα ιδιωτικά σχολεία.  
proto thema online

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΑΔΕ: Περίπου 1 εκατομμύριο υπόχρεοι ακόμα δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση

Περίπου 958.000 φορολογικές δηλώσεις απομένουν για να υποβληθούν με την προθεσμία να λήγει στις 28 Αυγούστου μετά και την τελευταία παράταση...