Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Τη γλίτωσε στο τσακ

thumb
Στο τσακ γλίτωσε την εκπαραθύρωση ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου τις προηγούμενες μέρες. Αν μια εκδίωξή του από το υπουργείο Οι­κονομικών δεν δημιουργούσε παγκό­σμια αίσθηση ως ομολογία αποτυχίας του εγχειρήματος της κυβέρνησης, ο Γιώργος Παπανδρέου θα έμπαινε στον πειρασμό να τον απομακρύνει, για να γλιτώσει τη λαϊκή κατακραυγή, όπως πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλί­ου υπαινίχθηκαν.
«Άσπονδοι φίλοι»
Ο πρωθυπουργός ωστόσο γνωρίζει ότι η πολιτική του τύχη είναι άρρηκτα δεμένη με αυτήν του υπουργού Οικο­νομικών, παρ’ ότι έχει αρχίσει να αντι­λαμβάνεται αυτό που φώναζαν εδώ και καιρό «άσπονδοι φίλοι» του: ότι έχει άγνοια κινδύνου στον χειρισμό πολιτι­κών καταστάσεων και η πρωτοφανής πολιτική του απειρία μπορεί να εκθέ­σει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός λούζεται, ουσιαστικά, με καθυστέρηση ενάμιση χρόνου, την αποκοτιά να καταστήσει «τσάρο» της οικονομίας έναν ελάχιστα έμπειρο πο­λιτικό, με αξιοσημείωτες επιδόσεις στην εκπροσώπηση του κόμματος στην αντιπολίτευση, αλλά πολύ ανώριμο για να αντιμετωπίσει μια τέτοια πρόκλη­ση. Αποτέλεσμα ήταν να πέφτει από γκάφα σε γκάφα, δημιουργώντας μιας αλυσίδα λαθών που έχουν τελικά επι­πτώσεις στην ίδια την εικόνα του Γιώρ­γου Παπανδρέου. Από το αρχικό θέμα του, ότι ένιωσε πως το δέρνουν, όπως είπε, αφήνοντας άναυδους τους πά­ντες, στο πρώτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που παρευρέθη, μέχρι την «πατάτα» της Παρασκευής, με τους τροϊκανούς να φέρονται ως ανθύπατοι και ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός να σιωπά, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι πρω­ταγωνιστής σε σειρά κολοσσιαίων λα­θών. Τελικά κατάφερε να τους κάνει όλους εχθρούς του και δεν αρνούνται ότι πλέον ο Παπακωνσταντίνου αποτε­λεί βαρίδι της κυβέρνησης.
Πρωτοκλασάτοι υπουργοί, είτε δη­μόσια είτε κατ’ ιδίαν, δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους από τη «σφαλιά­ρα» που έφαγε στο κύρος του ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος δεν μπορεί πια να πείσει για τίποτα. Δεν κρύβουν όμως και τον θυμό τους για τον τρό­πο που χειρίζεται τόσο λεπτά θέματα, όπως είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Του καταλογίζουν ότι δεν μιλάει σε κανέναν, δεν συμβουλεύεται κανέναν και προχωρά σε δεσμεύσεις της χώρας, χωρίς καμία ούτε καν δη­μοκρατική επίφαση ή δίχτυ ασφαλείας, όπως είναι ο διάλογος με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
«Φέρεται σαν να αγνοεί ή να περι­φρονεί βασικά στοιχεία της δημοκρα­τίας και σαν να διαχειρίζεται τα προ­σωπικά του περιουσιακά και όχι την τύχη της χώρας» λέει πρωτοκλασάτος υπουργός.
Ανοιχτά μέτωπα
Ο υπουργός Οικονομικών, που δεν έχει σχεδόν κανέναν φίλο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, εξαι­τίας των συνεχών αιφνιδιασμών σε κρί­σιμες αποφάσεις που κλήθηκαν να νο­μιμοποιήσουν, έχει πια ανοίξει μέτωπο και με πρώην συμμάχους του εντός του Υπουργικού Συμβουλίου.
Εκτός από τους παραδοσιακούς ιδε­ολογικούς του αντιπάλους, όπως η Λού­κα Κατσέλη, ο Χρήστος Παπουτσής, ο Χάρης Καστανίδης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο Κώστας Σκανδαλίδης, και την καχυποψία με την οποία εδώ και καιρό αντιμετωπίζουν τις πρω­τοβουλίες του η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Ανδρέας Λοβέρδος, χτεσινοί του σύμμαχοι πνέ­ουν τα μένεα εναντίον του.
Ο Γιάννης Ραγκούσης δεν κρύβει την οργή του για τον τρόπο που συν­διαλέγεται με την τρόικα και του καταλογίζει ότι δεσμεύει σε ανεπεξέργα­στες πολιτικές την κυβέρνηση, ενημε­ρώνοντας επιδερμικά τον πρωθυπουρ­γό και χωρίς αναλυτικά σενάρια για τις επιπτώσεις στην κοινή γνώμη των χει­ρισμών του.
Με την επίθεση αυτή, θεωρούν άσπονδοι φίλοι του υπουργού Εσωτερι­κών, ο Ραγκούσης παίρνει την εκδίκησή του για τη σοβαρή ενδοκυβερνητική υπονόμευση που δέχτηκε η επιτροπή διαχείρισης κρίσης και επανέρχεται στα… ρετιρέ της πρωθυπουργικής εύ­νοιας. Όμως ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου έχει έναν ακόμα αντίπαλο πια, που ακούει στο όνομα του αντιπροέδρου Θόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος θεωρεί ότι ήταν εντελώς άστοχη και ανόητη η επίκληση της συναίνεσης και μάλιστα η σχετική επιστολή προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με δεδομένες τις πο­λιτικές συνθήκες και τη συγκυρία, επι­μένοντας ότι δείχνει προφανή πολιτική αδυναμία και στέλνει λάθος μήνυμα τό­σο στους πολίτες όσο και στους πολιτι­κούς αντιπάλους.
Η πρωτοβουλία Παπακωνσταντίνου έχει εξοργίσει τους πάντες, αφού και υπουργοί δεν έκρυψαν τη διαφωνία τους δημόσια, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Σκανδαλίδης και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, που διατύπωσαν ευθέως την άποψη ότι πρέπει το θέμα να συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το ζήτημα όμως είναι ότι και οι συζητήσεις στο Υπουρ­γικό Συμβούλιο είναι τόσο υποβαθμι­σμένες, που καταλήγουν να λειτουρ­γούν ως επίφαση δημοκρατικότητας, με εντελώς επιφανειακές συζητήσεις, χωρίς προετοιμασία, επί τη ουσίας δι­άλογο, ενημέρωση και διαβούλευση.
to pontiki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις συμβασιούχων ΥΕ, ΔΕ σε Δημόσιο & ΟΤΑ (προκηρύξεις)

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις έχουν ανοίξει ΟΤΑ και δημόσιους φορείς. Συγκεκριμένα, ζητούνται υποψήφιοι των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΔΕ, ΥΕ), ε...