Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για αναδιοργάνωση σε υπουργεία και ΝΠΔΔ

Καταργούνται 1.894 οργανικές μονάδες

Την κατάργηση 1.894 οργανικών μονάδων υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, προβλέπει το σχέδιο νόμου για την «Αναδιοργάνωση υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας.

Από την κατάργηση των 1.894 οργανικών μονάδων (ποσοστό που αγγίζει το 40% κατά μέσο όρο) και τη μείωση του αριθμού των επιδομάτων για θέσεις ευθύνης αναμένεται να εξοικονομηθούν περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ κατ' έτος. Ειδικότερα, καταργούνται 6 Γενικές Γραμματείες και 8 Ειδικές Γραμματείες, 12 Γενικές Δ/νσεις, 326 Δ/νσεις, 1 υποδιεύθυνση, 52 αυτοτελή τμήματα, 1.369 τμήματα, 83 αυτοτελή γραφεία και 317 γραφεία.

Η αναδιοργάνωση αφορά 11 από τα 15 υπουργεία, καθώς και τις Γενικές Γραμματείες Μέσων Ενημέρωσης και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τα μεγάλα νομικά πρόσωπα, ΟΑΕΔ, ΟΓΑ και Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ),αλλά και ορισμένα μικρότερα. Η αναδιοργάνωση εκτός από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων περιέλαβε και τις περιφερειακές τους υπηρεσίες, τις οποίες σε πολλές περιπτώσεις τις ενοποίησε.

Από τη διαδικασία άμεσου περιορισμού της διοικητικής δομής εξαιρούνται λόγω ιδιαιτεροτήτων που τα διακρίνει, τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, για τα οποία,
ωστόσο, το θέμα της αναδιοργάνωσής τους θα εξεταστεί σε επόμενη φάση, ενώ όσον αφορά το υπουργείο Οικονομικών, αυτό θα επιφέρει τις ήδη σχεδιαζόμενες μεταβολές στην οργανωτική του δομή με νόμο που θα προωθήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (11 δ/νσεις, 30 τμήματα και 1 γραφείο) της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (6 δ/νσεις και 21 τμήματα), η Διεύθυνση ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (2 τμήματα) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Διεύθυνση Διοικητικής Τεχνικής Στήριξης (4 τμήματα) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας καταργούνται και οι αρμοδιότητες αυτών περιέρχονται και ασκούνται στο εξής από τις οργανικές μονάδες της συνιστώμενης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (7 δ/νσεις και 34 τμήματα). Συνολικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, καταργούνται 2 γεν. δ/νσεις, 19 δ/νσεις, 57 τμήματα και 1 γραφείο και αντί αυτών δημιουργούνται 1 Γεν. Δ/νση, 7 δ/νσεις και 34 τμήματα.

Η αναδιάρθρωση των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης & Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης συνεπάγεται την κατάργηση της μίας Γενικής Διεύθυνσης, ενώ οι Διευθύνσεις περιορίζονται από 10 σε 7, αντίστοιχα τα 33 τμήματα σε 22, ενώ το 1ο γραφείο καταργείται.

Στο υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οι μειώσεις που επέρχονται με το παρόν σχέδιο νόμου στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου (μαζί με την ΓΓΔΒΜ και τη ΓΓΝΓ), συνεπάγονται τον περιορισμό των δομών του από 255 συνολικά μονάδες σε 147 (για παράδειγμα 2 ενιαίοι διοικητικοί τομείς από 4, 26 δ/νσεις από 51, 110 τμήματα από 182 κ.ά.).
newsdeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αδήλωτα τετραγωνικά -Διαγραφές οφειλών: Παράταση δηλώσεων μέχρι 30 Ιουνίου (έγγραφα)

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου (από 30 Μαρτίου που ισχύει σήμερα) η προθεσμία για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους ιδιοκτήτες α...