Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Καταργούνται άμεσα οχτώ οργανισμοί του Δημοσίου

Προς ψήφιση η τροπολογία για συγχωνεύσεις οργανισμών

Λουκέτο μπαίνει σε οχτώ φορείς του δημοσίου, τρεις μπαίνουν σε διαδικασία εκκαθάριση και δεκάδες συγχωνεύονται ή απορροφώνται με τροπολογία που κατατέθηκε πριν από λίγο στην Βουλή.

Η τροπολογία προβλέπει μετατάξεις του προσωπικού αλλά απολύσεις όσων εργάζονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Προβλέπει επίσης το δικαίωμα με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να καταργηθούν ή συγχωνευθούν ή να αποσπώνται περιουσία στοιχεία στις εξής εταιρείες: Κ.Ε.Δ. Α.Ε., Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε., Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε., Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε., Ι.Γ.Μ.Ε. και «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.).

Συγχωνεύονται επίσης σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ», τα Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης , Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων και ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος.

Οι εργαζόμενοι μετατάσσονται. Στην περίπτωση που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας για τις οποίες ο μεταφερόμενος ή μετατασσόμενος να κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις.

Με την τροπολογία


-Καταργούνται και συγχωνεύονται υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα και τίθενται υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανώνυμες εταιρείες τις μετοχές των οποίων κατέχει στο σύνολο τους ή κατά πλειοψηφία το Δημόσιο

- Μεταφέρονται αρμοδιότητες ορισμένων από τους καταργούμενους φορείς σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου

-Καταργείται το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής

-Ρυθμίζονται τα θέματα του υπηρετούντος προσωπικού στους καταργούμενους η συγχωνευόμενους φορείς, της τύχης της κάθε είδους κινητής και ακίνητης περιουσίας τους και των ταμειακών τους υπολοίπων και της τύχης των αρμοδιοτήτων τους

- Τέλος, προβλέπεται η έκδοση των απαραίτητων προεδρικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση οργανωτικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη συγχώνευση φορέων και παρέχεται αριθμός εξουσιοδοτήσεων στους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς για την έκδοση αποφάσεων για τη ρύθμιση κάθε σχετικής λεπτομέρειας, αναγκαίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάργησης ή συγχώνευσης υπηρεσιών, φορέων.

Καταργούνται

- Το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στην Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού

- Ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.)

- Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων» (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.)

- Ο Σταθμός Ελέγχου Κάπρων

-Το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού» (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ

-Ο Εθελοντικός Οργανισμός «Έργο Πολιτών»

-Το Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ

-Το Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία

Τίθενται σε εκκαθάριση

-Λύση και εκκαθάριση αποφασίστηκε για την Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε.). Τον σκοπό της θα εκπληρώνει εφεξής ο ΕΦΕΤ

-Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ( ΙΕΚΕΜ-ΟΕΕ).

-Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού ΑΕ (ΟΠΕΠ Α.Ε.).

Συγχωνεύονται

- Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) με τον Οργανισμό Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

-Το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοϊας Πειραιά, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Ματθαίος Λιούγκας» και το Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά

- Το Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων με το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων

- Το Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων.

- Η Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

-Ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής, ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμάρρων του συγχωνεύονται σε ένα νέο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής»

-Το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το Περιφερειακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης , το Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας Θεσσαλονίκης, συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης».

- Η Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. συγχωνεύεται με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

-Το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα συγχωνεύεται με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

-Οι εταιρίες «Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων Υλικών» και η «Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών α.ε.» με την «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων» (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.).

Οι εργαζόμενοι μετατάσσονται. Στην περίπτωση που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας για τις οποίες ο μεταφερόμενος ή μετατασσόμενος να κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις.

Παύουν αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στους καταργούμενους, ή συγχωνευόμενους ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορείς και υπηρεσίες. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου ή μετατασσόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

Απολύεται το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων υπηρεσιών και φορέων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανωνύμων εταιρειών.

Όσοι μεταφέρονται ή μετατάσσονται εφόσον δεν παρουσιαστούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβαση τους και δεν δικαιούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή.
newsdeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημόσια Υγεία… στη Χάρυβδη

Του Κώστα Λουλουδάκη (Ιουλιανού) «Κυρίαρχος είναι όποιος αποφασίζει για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης» Carl Schmitt,  Πολιτική Θεολο...