Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Εγκύκλιος Μανιτάκη: Όλοι σε διαθεσιμότηταΌσοι δήμοι δεν στείλουν τους καταλόγους με τους υπαλλήλους που μπαίνουν σε διαθεσιμότητα, τότε θα τους επιλέξει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σε αυτήν την κίνηση θα καταφύγει το υπουργείο, σύμφωνα με την εγκύκλιο, καθώς δεν έχει λάβει τα στοιχεία των υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα.

«Η παράλειψη των υπηρεσιών να αποστείλουν στοιχεία θα αποβεί σε βάρος των υπαλλήλων εκείνων οι οποίοι θα εξαιρούντο από την εφαρμογή του νόμου, είτε επειδή εισήχθησαν στο δημόσιο με διαγωνιστική διαδικασία ή με διαδικασίες για πρόσληψη τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, είτε επειδή ως προς αυτούς συντρέχει προσωπικός λόγος απαλλαγής (υπάγονται δηλ. στις προνοιακές εξαιρέσεις), δεδομένα , τα οποία μπορούν να εξαχθούν μόνο από τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων» αναφέρει χαρακτηριστικά η εγκύκλιος του
υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Αυτό σημαίνει πως ο Αντώνης Μανιτάκης θα πάρει τα 2000 ονόματα από την απογραφή, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει ποιοι από τους εργαζόμενους εξαιρούνται από τα κριτήρια που έχουν τεθεί.
«Μόνο η γνωστοποίηση των αναγκαίων στοιχείων στο ΥΔΜΗΔ θα επιτρέψει την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιοποίησης του προσωπικού προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος αλλά και των ίδιων των εργαζομένων» καταλήγει η εγκύκλιος.
city press

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μητσοτάκης: Σημαντικό να στείλει η Ευρώπη μήνυμα αλληλεγγύης και οικονομικής υποστήριξης ώστε να βγούμε από την κρίση του κορωνοϊού

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή η Ευρώπη συνολικά να στείλει ένα μήνυμα αλληλεγγύης και οικονομικής υποστήριξης, ώστε να βγούμε απ...