Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Καμία σύνταξη πάνω από 2.000 ευρώ

Του Δημήτρη Κατσαγάνη
Εγκύκλιο με την οποία τίθεται σε εφαρμογή το νέο ανώτατο πλαφόν το οποίο προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου για τις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης.
Σύμφωνα με αυτή την εφαρμοστική εγκύκλιο, καμία κύρια σύνταξη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 2.000 ευρώ, ενώ οι πολλαπλές κύριες συντάξεις (δηλ. δύο, τρεις, τέσσερις κοκ.) τις οποίες λαμβάνει ένας ασφαλισμένους δεν μπορούν να ξεπερνάνε αθροιστικά τα 3.000 ευρώ.  Για παράδειγμα, όποιος ασφαλισμένος λαμβάνει μία κύρια σύνταξη 2100 ευρώ θα χάσει τα 100 ευρώ. Όποιος
ασφαλισμένος λαμβάνει πχ 2 κύριες συντάξεις συνολικού ύψους 3.300 ευρώ, θα χάσει τα 300 ευρώ.
Οι απώλειες αυτές ισχύουν αναδρομικά από 1.6.2016 μέχρι και την 31.12.2018.
Αυτό σημαίνει πως τα υπερβάλλοντα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2016 ndash; Μαρτίου 2017 θα πρέπει να παρακρατηθούν από τις καταβαλλόμενες συντάξεις -αρχής γενομένης από εκείνες του Απριλίου- σε ισόποσες δόσεις τουλάχιστον των 50 ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω παραδείγματα ο ασφαλισμένος με τη μία κύρια σύνταξη των 2.100 ευρώ, θα πρέπει να επιστρέψει 900 ευρώ (100 ευρώ τα οποία υπερβαίνουν το πλαφόν των 2.000 ευρώ Χ 9 μήνες κατά τους οποίους καταβλήθηκε αχρεωστήτως το ποσό αυτό).
Η ελάχιστη μηνιαία παρακράτηση θα ανέλθει στα 50 ευρώ και θα ξεκινήσει από τις συντάξεις οι οποίες θα καταβληθούν για το μήνα Απρίλιο (τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου).
Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΦΚΑ ορίζει πως με την εν λόγω εγκύκλιο διευκρινίζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό του ανώτατου ποσού καταβολής κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, από 1.6.2016 μέχρι 31.12.2018, προς ενημέρωση των υπηρεσιών σας και των ασφαλισμένων, καθώς και για την ορθή εφαρμογή τους.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται από 1.6.2016 και 'τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί παρακρατούνται κάθε μήνα από τις καταβαλλόμενες συντάξεις.
Συγκεκριμένα προβλέπεται πως αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις (δηλαδή συντάξεις οι οποίες δεν έπρεπε να καταβληθούν στο ύψος που καταβλήθηκαν), βοηθήματα, καθώς, και επιδόματα που χορηγούνται μαζί με τη σύνταξη, μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ παρακρατούνται με απόφαση της/του Προϊσταμένης/ου της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τα ποσά των συντάξεων, που θα καταβληθούν κατά τους επόμενους μήνες σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.
Κάθε μία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000) ευρώ και το ένα έκτο (1/6) του ακαθαρίστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για το μέρος εκείνο της σύνταξης που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50) ευρώ.
Το ανωτέρω ύψος του οφειλόμενου ποσού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Σε περίπτωση παύσης της καταβολής της σύνταξης για οποιοδήποτε λόγο, προ της ολοσχερούς εξόφλησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, το τυχόν υπόλοιπο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων '.
Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται αναλογικά και για κάθε είδους παροχή που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τους Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) '.
Με βάση τα παραπάνω -όπως προβλέπεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ- τα ποσά που έπρεπε να μην καταβάλλονται από 1.6.2016 κατ rsquo; εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης, θα συμψηφίζονται με τις καταβαλλόμενες συντάξεις σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και μέχρι την εξόφληση ως εξής:
α) για το μέρος του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας σύνταξης μέχρι τα 1.000 euro; , παρακρατείται το ένα δέκατο (1/10) αυτής
β) για το υπερβάλλον των 1.000 euro; ακαθάριστο ποσό μηνιαίας σύνταξης, παρακρατείται το ένα έκτο (1/6) αυτής.
Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί υπολείπεται του ποσού των 50 euro;.
Επισημαίνεται ότι σχετική διάταξη που ορίζει το ανώτατο πλαφόν για τις κύριες συντάξεις ισχύει μέχρι τις 31.12.2018, δηλαδή εφαρμόζεται μέχρι και τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου του έτους αυτού.
Δείτε την εγκύκλιο στη δεξιά στήλη 'Σχετικά Αρχεία '
http://www.capital.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου