Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Ολα λάθος! «Ευρωκόλαφος» για την τρόικα!Ολα ήταν λάθος! Το Μνημόνιο βύθισε τη χώρα στη φτώχεια και τη δυστυχία, παραδέχεται έστω και με διπλωματική γλώσσα το προσχέδιο της έκθεσης για τη δράση των τροϊκανών στην Ελλάδα (αλλά και στις άλλες χώρες που εισήλθε η τρόικα), που συντάχθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα, ζητείται αναθεώρηση των Μνημονίων έπειτα από επαναϋπολογισμό των λανθασμένων πολλαπλασιαστών και προτείνεται η ιδέα της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου.

Η έκθεση, αν και δεν μπορεί να επιφέρει αλλαγές στον ρου των γεγονότων, έχει αξία για όσα αναγνωρίζει και τα οποία λένε χείλη ανθρώπων που δεν αντιστρατεύονται την τρόικα. Το αντίθετο,
μάλιστα: Υπηρετούν τους ίδιους υπερεθνικούς μηχανισμούς.

Οι παραδοχές της έκθεσης είναι κόλαφος για πολλούς εντός της χώρας, οι οποίοι έβλεπαν και βλέπουν το Μνημόνιο ως το μάννα εξ ουρανού που θα λύσει όλα τα προβλήματα.

Ειδικότερα, στις παραδοχές του προσχεδίου για τη χρήση των Μνημονίων περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

- Τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν δεν ήταν κατάλληλα για να διορθώσουν τις ανισορροπίες που είχαν δημιουργηθεί επί δεκαετίες.

- Ο μεσοπρόθεσμος στόχος των Μνημονίων (που δεν ομολογούνταν) ήταν να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα από τα δάνεια θα επιστραφούν, αποφεύγοντας έτσι μια μεγάλη οικονομική ζημία στους ώμους των φορολογουμένων των χωρών που παρέχουν τη βοήθεια και πετυχαίνοντας τη διασφάλιση των πόρων.

- Τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν δεν ήταν κατάλληλα για την πλήρη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών που είχαν συσσωρευτεί, έπειτα από δεκαετίες μερικές φορές.

- Τα προγράμματα ήταν βραχυπρόθεσμα πρωτίστως, ώστε να αποφευχθεί μια μη ελεγχόμενη χρεοκοπία και να σταματήσει η κερδοσκοπία στο δημόσιο χρέος.


Με την ίδια έκθεση, που θα παρουσιαστεί επίσημα στις 16 Ιανουαρίου, το Ευρωκοινοβούλιο προχωρεί σε μια σειρά από διαπιστώσεις αρνητικές «ελαφρά» για τον εν γένει μηχανισμό της τρόικας. Ειδικότερα:

- Αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα προγράμματα για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία περιλαμβάνουν εκτενείς παρεμβάσεις στα συστήματα υγείας και δεν δεσμεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τις συνθήκες.

- Χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος για την Ιρλανδία, το αναμενόμενο τέλος του προγράμματος για την Πορτογαλία και «εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στην Ελλάδα, παρά τις πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί».

- Σημειώνει ότι η οικονομική βοήθεια και το πρόγραμμα προσαρμογής στην Ελλάδα δεν εμπόδισαν την ελεγχόμενη χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε άλλα κράτη-μέλη και αποδοκιμάζει την οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγιναν εμφανείς, όταν οι δημοσιονομικές και μακροοικονομικές διορθώσεις τέθηκαν σε ισχύ.

- Αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 2008 η εισοδηματική ανισότητα έχει αυξηθεί, ενώ επισημαίνει ιδιαίτερα την απότομη αύξηση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα.

- Εκφράζει τη λύπη του για συστάσεις μακριά από τη λογική της στρατηγικής της Λισαβόνας και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

- Αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις χώρες του προγράμματος από την έναρξη των αντίστοιχων προγραμμάτων παροχής βοήθειας δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των ποσοστών του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ και υπογραμμίζει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, αντίθετα, έχει αυξηθεί πολύ.
http://www.dimokratianews.g
r

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ανασφάλεια στον ΕΟΔΥ: Φόβοι για «κύμα» της πανδημίας στην Ελλάδα

Σε «κόκκινο συναγερμό» φαίνεται ότι τίθεται ο ΕΟΔΥ καθώς κατά τα φαινόμενα, και μάλιστα ίσως και νωρίτερα από το αναμενόμενο, το δεύτερο κύμ...