Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Η (νέα) φοροκαταιγίδα του 2014 ύψους 3,6 δισ.Πρόσθετο φόρο 878 ευρώ φόρο (σε σχέση με το 2013) θα πρέπει να πληρώσει -κατά μέσο όρο- κάθε νοικοκυριό, ακόμα και το πιο φτωχό, προκειμένου να μπουν στα κρατικά ταμεία (το 2014) τα επιπλέον 3,631 δισ. ευρώ που υποσχέθηκε η κυβέρνηση στην τρόικα.

Ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας υποστηρίζει ότι η Ελλάδα δεν υπερφορολογείται. Ομως, τα στοιχεία του Προϋπολογισμού δείχνουν ότι το 2014, έτος του πρωτογενούς πλεονάσματος, οι Ελληνες θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέα φοροκαταιγίδα!
Τα μέτρα προβλέπουν:

-την κατάργηση όλων των αφορολόγητων ορίων και των εκπτώσεων φόρου εισοδήματος,
-την επιβολή φόρου 26%-40,3% στα καθαρά εισοδήματα των αυτοαπασχολουμένων,
-τη φορολόγηση των μισθωτών και των συνταξιούχων χωρίς πρόσθετα αφορολόγητα για προστατευόμενα τέκνα και χωρίς εκπτώσεις φόρου για ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής και τόκους δανείων πρώτης κατοικίας,
-την επιβολή φόρου 10%-33% στα εισοδήματα από ακίνητα και
-την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης των κερδών των εταιριών από το επίπεδο του 20% στα επίπεδα του 26%-33%!


Εξαιτίας των μέτρων αυτών, περίπου 900.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και πάνω από 4.500.000 μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες και εισοδηματίες θα κληθούν να καταβάλουν το επόμενο έτος υπέρμετρα αυξημένους φόρους για τα εισοδήματα που συγκέντρωσαν το 2013.


Ταυτόχρονα, από το επόμενο έτος θα ισχύσει ένα νέο αυστηρότερο καθεστώς τεκμηρίων για τον προσδιορισμό των ελάχιστων εισοδημάτων όλων των φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με το καθεστώς αυτό, τα χρήματα που θα δαπανούν οι φορολογούμενοι για να αγοράζουν ακίνητα, επιχειρήσεις, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή να ανεγείρουν οικοδομές, καθώς και τα κεφάλαια που θα διαθέτουν για να συστήνουν νέες επιχειρήσεις ή για να συμμετέχουν στα μετοχικά κεφάλαια υφιστάμενων επιχειρήσεων, θα θεωρούνται από την Εφορία «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων», δηλαδή θα λαμβάνονται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό των εισοδημάτων τους. Τα νέα αυτά «τεκμήρια» θα προστίθενται στα ποσά των υπόλοιπων τεκμηρίων που ήδη ισχύουν (π.χ. στα ποσά των ετήσιων δαπανών για την εξόφληση στεγαστικών, καταναλωτικών ή προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών, για την αγορά αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, σκαφών αναψυχής, κινητών αντικειμένων αξίας μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ κ.λπ.), καθώς επίσης και στα ποσά των αντικειμενικών δαπανών (τεκμηρίων) διαβίωσης που ήδη ισχύουν για τη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτων, κατοικιών, σκαφών αναψυχής κ.λπ., με συνέπεια να εκτοξευθούν στα ύψη τα ποσά των τεκμαρτών εισοδημάτων που θα πρέπει να καλύπτουν οι φορολογούμενοι με βάση τα πραγματικά τους έσοδα και εισοδήματα.


Σε κάθε περίπτωση που τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι χαμηλότερα από το άθροισμα των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και των τεκμηρίων διαβίωσης και ο φορολογούμενος δεν θα μπορεί να δικαιολογήσει τη διαφορά θα καλείται να πληρώνει υπέρογκο φόρο με βάση το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημά του. Το νέο αυτό σύστημα θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2014 που θα φορολογηθούν το 2015.


Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα που θα επιδιώξει να εισπράξει το Δημόσιο από τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων (των μισθωτών, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολουμένων, των αγροτών και των εισοδηματιών) και των εταιριών (Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, Ε.Ε. κ.λπ.) προβλέπονται αυξημένα κατά 11,5% ή κατά 1,33 δισ. ευρώ, από 11,575 δισ. ευρώ το 2013 σε 12,908 δισ. ευρώ το 2014.


Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο υπερφιλόδοξος στόχος, θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1/1/2014 νέα επαχθή φοροεισπρακτικά μέτρα, τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή, περιλαμβάνονται στους νόμους 4110/2013 και 4172/2013 και προβλέπουν:


1) Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ και των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα, για όλα τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, του αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και τους εισοδηματίες.


2) Κατάργηση όλων των εκπτώσεων φόρου εισοδήματος για τους μη μισθωτούς φορολογουμένους. Για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2013 οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες και οι εισοδηματίες δεν θα ισχύσει το 2014 καμία από τις ρυθμίσεις που προβλέπουν την έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος ποσοστού ως 10% από τις ετήσιες δαπάνες για ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, νοσήλια, δωρεές χρηματικών ποσών και διατροφή λόγω διαζυγίου.


3) Κατάργηση του μέτρου των αποδείξεων για όλους τους μη μισθωτούς φορολογουμένους. Για τους αυτοαπασχολουμένους, τους αγρότες και τους εισοδηματίες δεν ισχύει φέτος ως κίνητρο για τη συλλογή αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών η συγκέντρωση συγκεκριμένου ποσού αποδείξεων για την κατοχύρωση κάποιου αφορολόγητου ορίου εισοδήματος, αφού όλες οι διατάξεις που μείωναν την τελική φορολογική τους επιβάρυνση έχουν πλέον καταργηθεί.


4) Κατάργηση των περισσότερων εκπτώσεων φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Κατά την τελική φορολόγηση των εισοδημάτων του 2013, που θα γίνει με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2014, δεν θα ισχύσουν ούτε για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος ποσοστού ως 10% από τις ετήσιες δαπάνες για ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής και τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας. Τα μόνα ποσά δαπανών που θα αναγνωρίζονται για έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων θα είναι το 10% της διατροφής που καταβλήθηκε λόγω διαζυγίου και το 10% των δωρεών προς το Δημόσιο και προς ιδιωτικούς φορείς. Επιπλέον, τα έξοδα για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη θα εκπίπτουν σε ποσοστό 10% από τον φόρο εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν το 5% του συνολικού δηλωθέντος ή τεκμαρτού εισοδήματος και μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο αυτό!


5) Σημαντική αύξηση της φορολογίας στα εισοδήματα των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Περίπου 750.000 αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή φορολογούμενοι που ασκούν ατομικώς εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα, θα κληθούν να καταβάλουν εξοντωτικούς φόρους, που θα υπολογιστούν με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ των καθαρών φορολογητέων εισοδημάτων τα οποία θα εμφανίσουν για το έτος 2013. Σε κάθε περίπτωση που το εισόδημα θα υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ το υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 33%.
Η τελική επιβάρυνση επί των καθαρών εισοδημάτων θα φθάνει σε πολλές περιπτώσεις το 40,3% (!), καθώς οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα επιβαρύνονται και με προκαταβολή φόρου 55% έναντι του επόμενου οικονομικού έτους, η οποία θα προσαυξάνει τον κύριο φόρο (26% Χ 1,55 = 40,3%). Ακόμη και όσοι αυτοαπασχολούμενοι δηλώσουν ζημιές λόγω της οικονομικής κρίσης θα υποχρεωθούν να εμφανίσουν τεκμαρτά καθαρά κέρδη, με βάση τις «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» (τα τεκμήρια διαβίωσης) για τα σπίτια στα οποία διαμένουν και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν! Επί των ανύπαρκτων αυτών «κερδών» θα φορολογηθούν κι αυτοί με 26% από το πρώτο ευρώ και με προκαταβολή φόρου 55%, που θα ανεβάζει την τελική επιβάρυνση στο 40,3%!


6) Επιβολή αυτοτελούς φόρου στα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει μιας νέας φορολογικής κλίμακας, η οποία θα προβλέπει συντελεστές φόρου: 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ, 32% για τα επόμενα 17.000 ευρώ (από τα 25.001 έως τα 42.000 ευρώ) και 42% για το επιπλέον ποσό, πέραν των 42.000 ευρώ. Το ποσό φόρου που προκύπτει από την κλίμακα αυτή θα μειώνεται κατά 2.100 ευρώ, εφόσον το ετήσιο εισόδημα είναι έως 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από 21.000 ευρώ η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος και έως το επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ, στο οποίο η έκπτωση θα μηδενίζεται.


7) Επιβολή αυτοτελούς φόρου εισοδήματος 10%-33% στα εισοδήματα από ακίνητα. Τα μισθώματα που εισέπραξαν φέτος τα φυσικά πρόσωπα θα φορολογηθούν το 2014 με ξεχωριστή αυτοτελή κλίμακα φόρου εισοδήματος, η οποία θα προβλέπει συντελεστές φόρου 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον ποσό (για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος άνω των 12.000 ευρώ).


8) Αύξηση της φορολογίας των καθαρών κερδών των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β’ κατηγορίας), από 20% σε 26% ως το επίπεδο των 50.000 ευρώ και από 20% σε 33% για το υπερβάλλον ποσό. Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης θα ισχύσει για τα κέρδη της χρήσης του 2013 που θα φορολογηθούν το 2014.


9) Αύξηση της φορολογίας των κερδών των Ο.Ε. και Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας) από 20% σε 26%. Η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης θα ισχύσει για τα κέρδη της χρήσης του 2013 που θα φορολογηθούν το 2014.


10) Αύξηση της φορολογίας των κερδών των Α.Ε. και των ΕΠΕ από 20% σε 26% για τη χρήση του 2013. Η επιβάρυνση περιορίζεται από τη μείωση του συντελεστή φορολογίας των μερισμάτων από 25% σε 10%.


Πλήρωσαν περισσότερο

Φεύγοντας το 2013 μας αφήνει ένα απίστευτο βάρος περίπου 2,450 δισ. ευρώ, που «μοιράστηκε» στους αγρότες (περίπου 280.000.000 ευρώ), στα νοικοκυριά (περίπου 615.000.000 ευρώ), στους συνταξιούχους (περίπου 609.000.000 ευρώ), στις επιχειρήσεις (200.000.000 ευρώ), ακόμα και στις καταθέσεις (237.000.000 ευρώ). Τα αποτελέσματα αυτής της «επιδρομής» αποτυπώνονται (και) στα στοιχεία των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις εφορίες, οι οποίες προτού τελειώσει το έτος -δηλαδή προτού πληρωθούν οι τελευταίες δόσεις φόρου εισοδήματος και ακινήτων, προτού πληρωθούν τα Τέλη Κυκλοφορίας και ο Φόρος για τα Ι.Χ. άνω των 1.929 κ.ε., έφτασαν στα 7,3 δισ. ευρώ!


Οι μεγάλοι χαμένοι του νέου έτους

Ο φόρος εισοδήματος το 2014 θα είναι «φουσκωμένος» κατά 1,3 δισ. ευρώ, από την εφαρμογή της νέας κλίμακας μισθωτών - συνταξιούχων κατά την εκκαθάριση των εισοδημάτων του 2013, την κατάργηση του αφορολογήτου των παιδιών, την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα, την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, που πλέον θα φορολογούνται όπως οι επιχειρήσεις, από το πρώτο ευρώ. Οι χαμένοι από τις αλλαγές που έγιναν στην κλίμακα, ακόμα κι αν συνυπολογιστεί το νέο επίδομα τέκνων, είναι μισθωτοί - συνταξιούχοι χωρίς παιδιά με εισόδημα πάνω από 25.000 ευρώ, μισθωτοί - συνταξιούχοι με ένα παιδί και εισόδημα πάνω από 23.000 ευρώ, μισθωτοί - συνταξιούχοι με δύο παιδιά και εισόδημα πάνω από 22.000 ευρώ, μισθωτοί - συνταξιούχοι με τρία παιδιά και εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, μισθωτοί - συνταξιούχοι με τέσσερα παιδιά και εισόδημα πάνω από 16.000 ευρώ.


Η παγίδα των τεκμηρίων μέσα από παραδείγματα

Μισθωτός έγγαμος με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ για το έτος 2012 και για το έτος 2013 πραγματοποίησε τόσο το 2012 όσο και το 2013 ετήσιες δαπάνες: 2.400 ευρώ για ενοίκια κύριας κατοικίας, 3.000 ευρώ για δίδακτρα φροντιστηρίων (1.000 ευρώ για κάθε παιδί) και 1.200 ευρώ για ασφάλιστρα ζωής.

Φόρος στο εισόδημα του 2012:

Δηλωθέν εισόδημα: 25.000 ευρώ
Φόρος με βάση την κλίμακα για τα 3 τέκνα: 2.970 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω ενοικίων: 100 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω διδάκτρων: (100 ευρώ για κάθε παιδί) 300 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω ασφαλίστρων ζωής: 120 ευρώ
Τελικό ποσό αναλογούντος φόρου εισοδήματος 2.450 ευρώ
[2.970-(100+300+120)=2.450)]

Φόρος στο εισόδημα του 2013:

Δηλωθέν εισόδημα: 25.000 ευρώ
Φόρος με βάση τη νέα κλίμακα
(χωρίς πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τέκνα): 3.800 ευρώ
Ο φόρος στο εισόδημα του 2013 θα υπολογιστεί, όχι μόνο χωρίς πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα τέκνα, αλλά και χωρίς καμία μείωση λόγω των δαπανών για ενοίκια, δίδακτρα και ασφάλιστρα ζωής. Συνεπώς:
Τελικό ποσό αναλογούντος φόρου εισοδήματος: 3.800 ευρώ.

Συνεπώς ο τρίτεκνος μισθωτός, παρά το γεγονός ότι τόσο το 2012 όσο και το 2013 είχε το ίδιο ετήσιο εισόδημα και τις ίδιες ετήσιες δαπάνες για ενοίκια, δίδακτρα και ασφάλιστρα ζωής, θα καταβάλει για το έτος 2013 φόρο εισοδήματος αυξημένο κατά 1.350 ευρώ ή κατά 55%!


Σε λαβύρινθο πλέον όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι

Φορολογούμενος άγαμος με ατομική επιχείρηση λιανικής πώλησης ενδυμάτων είχε καθαρά κέρδη 5.000 ευρώ το 2012 και 3.000 ευρώ το 2013. Ο φορολογούμενος διαμένει σε διαμέρισμα 80 τ.μ. και έχει κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.600 κ. εκ., το οποίο αγόρασε το 2005.

Φόρος στο εισόδημα του 2012:

Δηλωθέν εισόδημα: 5.000 ευρώ
Εισόδημα βάσει τεκμηρίων διαβίωσης:
-Ελάχιστο τεκμήριο: 3.000 ευρώ
-Τεκμήριο για το διαμέρισμα: 80 τ.μ. Χ 40 ευρώ/τ.μ.= 3.200 ευρώ
-Τεκμήριο για το Ι.Χ. αυτοκίνητο: 4.480 ευρώ
-Σύνολο «τεκμαρτού» εισοδήματος: 10.680 ευρώ

O φόρος εισοδήματος επιβλήθηκε επί του «τεκμαρτού» εισοδήματος, επειδή αυτό είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν. Ο φόρος υπολογίστηκε με την ενιαία φορολογική κλίμακα, στην οποία ίσχυε μηδενικός συντελεστής φόρου για τα πρώτα 5.000 ευρώ (αφορολόγητο όριο 5.000 ευρώ) και συντελεστής 10% για τα επόμενα 7.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος. Ως εκ τούτου, ο φόρος υπολογίστηκε με 0% για τα πρώτα 5.000 ευρώ και με συντελεστή 10% για τα υπόλοιπα 5.680 ευρώ του «τεκμαρτού» εισοδήματος και ανήλθε στο ποσό των 568 ευρώ (5.680 ευρώ Χ 10% = 568 ευρώ)

Φόρος στο εισόδημα του 2013:

Δηλωθέν εισόδημα: 3.000 ευρώ
Εισόδημα βάσει τεκμηρίων διαβίωσης:
-Ελάχιστο τεκμήριο: 3.000 ευρώ
-Τεκμήριο για το διαμέρισμα: 80 τ.μ. Χ 40 ευρώ/τ.μ.= 3.200 ευρώ
-Τεκμήριο για το Ι.Χ. αυτοκίνητο: 4.480 ευρώ
-Σύνολο «τεκμαρτού» εισοδήματος 10.680 ευρώ

O φόρος εισοδήματος θα επιβληθεί και πάλι επί του «τεκμαρτού» εισοδήματος, επειδή αυτό είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν. Ωστόσο, αυτή τη φορά ο φόρος θα υπολογιστεί με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος των 10.680 ευρώ και θα ανέλθει στο ποσό των 2.776,80 ευρώ (10.680 ευρώ Χ 26% = 2.776,80 ευρώ).

Συνεπώς, για τον φορολογούμενο με την ατομική επιχείρηση πώλησης ενδυμάτων ο φόρος επί του εισοδήματος του 2013 θα είναι αυξημένος κατά 2.208,80 ευρώ ή κατά 388,87% σε σύγκριση με τον φόρο επί του εισοδήματος του 2012.
http://www.dimokratianews.g
r

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ποιες εταιρείες «μπλοκάρουν» το εμβόλιο για τον κορονοϊό

του Άρη Χατζηστεφάνου Οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες δεν έχουν κανένα κίνητρο να συνεργαστούν για τη δημιουργία εμβολίων και φαρμάκων γ...