Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Διπλή ανάσα για συνταξιούχους

Από τον Νοέµβριο έως και τον Δεκέµβριο θα καταβληθεί, συνολικά σε 650.000 χαµηλοσυνταξιούχους, το ΕΚΑΣ (Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) αλλά και η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση.
Το ΙΚΑ σε σχετική εγκύκλιό του παρέχει οδηγίες για τη διαδικασία καταβολής του ΕΚΑΣ, ενώ στις αρχές Νοεµβρίου θα κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης.

Ειδικότερα, µε τη σύνταξη Δεκεµβρίου, από τις 22 Νοεµβρίου (για το ΙΚΑ) και έως την 1η/12/2010 (ανάλογα µε το πότε γίνεται η πληρωµή των συντάξεων ανά Ταµείο) θα καταβληθεί το ΕΚΑΣ, αναδροµικά από τις αρχές του χρόνου στους συνταξιούχους του 2010 καθώς και σε όσους έχουν ετήσιες αποδοχές που υποχώρησαν κάτω από τα νέα εισοδηµατικά κριτήρια.

Το ετήσιο εισόδηµα αυξάνεται κατά 4%, όσο και η αναπροσαρµογή των συντάξεων το 2008, αφού µε τα εισοδήµατα εκείνης της χρονιάς, δηλαδή τη φορολογική δήλωση του 2009, θα καταβληθεί το επίδοµα. Το νέο ΕΚΑΣ κυµαίνεται από 57,5 έως 230 ευρώ τον µήνα, ανάλογα µε τα εισοδήµατα των δικαιούχων.

15.000 οι νέοι δικαιούχοι
Οι νέοι δικαιούχοι που θα προστεθούν φέτος υπολογίζονται σε περίπου 15.000 άτοµα. Συνολικά όλοι οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ είναι 380.000. Με την καταβολή του νέου ΕΚΑΣ προκαλείται οικονοµική επιβάρυνση των ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) και του ΝΑΤ, ύψους 1.050 εκατοµµυρίων ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι:

n Το νέο ΕΚΑΣ θα καταβληθεί από όλα τα ασφαλιστικά Ταµεία (πλην ΟΓΑ) για όσους συνταξιοδοτήθηκαν το 2010.

n Τα ποσά του ΕΚΑΣ (παγωµένα την τελευταία τριετία) θα είναι ίσα µε εκείνα που καταβάλλονται σήµερα στους συνταξιούχους και θα χορηγηθούν στους δικαιούχους µαζί µε τα τυχόν αναδροµικά (από 1/1/2010 και µετά).

Σε σχετική του εγκύκλιο το ΙΚΑ επισηµαίνει τα παρακάτω:

Το ποσό του ΕΚΑΣ, που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για το έτος 2010, κυµαίνεται από 230,00 έως 57,50 ευρώ κατά µήνα και χορηγείται ανάλογα µε τα συνολικά ποσά εισοδήµατος από συντάξεις, καθώς και από µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα έτους 2008.

Τα εισοδηµατικά κριτήρια
Αναπροσαρµόζονται τα ποσά εισοδηµατικών κριτηρίων και διαµορφώνονται για το έτος 2010 ως εξής: n Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδηµα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήµατα), µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα που χορηγήθηκαν σε µισθωτό, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (8.353,38).

n Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµα του συνταξιούχου να µην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (9.745,62). n Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα να µην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (15.165,39).

n Για το έτος 2010, αποδεικτικό για τα εισοδηµατικά κριτήρια θα αποτελέσει το εκκαθαριστικό σηµείωµα της Εφορίας οικονοµικού έτους 2009, το οποίο αφορά εισοδήµατα έτους 2008. Ποσά τα οποία καταβλήθηκαν αχρεώστητα από 1/1/2010 και µετά στους κατά την 31/12/2009 δικαιούχους και µέχρι την επίσηµη ηµεροµηνία πληρωµής, δεν θα αναζητηθούν.

Δεδοµένου δε ότι τα ποσά του ΕΚΑΣ για το έτος 2010 παραµένουν ίδια µε αυτά του προηγούµενου έτους, αναδροµικά ποσά από 1/1/2010 θα χορηγηθούν, εκτός από τις περιπτώσεις που χορηγείται το σχετικό επίδοµα για πρώτη φορά, και στις περιπτώσεις επαναχορήγησής του έπειτα από διακοπή, είτε κατά το έτος 2009 είτε και από προηγούµενα έτη, καθώς και στους δικαιούχους ποσών µεγαλύτερου κλιµακίου.
Στις περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι συµπληρώνουν το απαιτούµενο όριο ηλικίας (60ό) µετά τον µήνα καταβολής του ΕΚΑΣ µηχανογραφικά, που θα σας γνωστοποιηθεί, καθώς και στις περιπτώσεις που δεν έχει αναγγελθεί µήνας γέννησης παρά µόνο έτος και σύµφωνα µε αυτό πληρούν τις προϋποθέσεις σε κάποιο µήνα του 2010, το ΕΚΑΣ δεν θα καταβληθεί αυτόµατα.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα σταλούν καταστάσεις ανά Υποκατάστηµα. ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΑΣ κυµαίνεται από 57,5 έως 230 ευρώ τον µήνα, ανάλογα µε τα εισοδήµατα των δικαιούχων Από 22 Δεκεµβρίου η έκτακτη ενίσχυση

ΑΠΟ ΤΙΣ 22 Δεκεµβρίου (ΙΚΑ) και έως τις 31 Δεκεµβρίου 2010 (ανάλογα µε το πότε καταβάλλονται οι συντάξεις) θα καταβληθεί η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ταυτόχρονα µε την καταβολή της σύνταξης από κάθε Ταµείο και το Δηµόσιο, πλην του ΟΓΑ, για συνταξιούχους ηλικίας 60 ετών και άνω. Ειδικότερα:

n Το επίδοµα των 300 ευρώ δικαιούνται συνταξιούχοι µε ατοµικό ετήσιο εισόδηµα µέχρι 7.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ.

n Το επίδοµα των 200 ευρώ δικαιούνται συνταξιούχοι µε ατοµικό ετήσιο εισόδηµα από 7.000 µέχρι 8.500 ευρώ και οικογενειακό µέχρι 14.500 ευρώ.

n Το επίδοµα των 100 ευρώ δικαιούνται συνταξιούχοι µε ατοµικό εισόδηµα από 8.500 µέχρι 10.500 ευρώ και οικογενειακό µέχρι 16.500

ευρώ.

Το επίδοµα δικαιούνται και κατηγορίες κάτω των 60 ετών, όπως χήρες που συνταξιοδοτούνται λόγω του θανάτου του συζύγου, τέκνα έως 18 ετών και έως 24 ετών που σπουδάζουν και λαµβάνουν τη σύνταξη του θανόντος πατέρα και συνταξιούχοι µε αναπηρία 67% και άνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Έλληνας γίνεσαι, το παραδέχεται επιτέλους η Νέα Δημοκρατία

Του Θάνου Καμήλαλη Αξίζει ένα «μπράβο» στην κυβέρνηση για τον ακούσιο κοινωνικό συμβολισμό μέσω του σχεδίου να προσφέρει την ελληνική ...