Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Η ΡΑΕ εξέδωσε συγκριτικούς πίνακες τιμολογίων οκτώ παρόχων ρεύματος


Συγκριτικούς πίνακες με τις χρεώσεις για τετραμηνιαίους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αγορά εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ύστερα από την ανακοίνωση των νέων τιμολογίων της ΔΕΗ που τίθενται σε ισχύ από σήμερα, 25 Ιουλίου 2014.
Η Αρχή εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στα «ψιλά γράμματα» των συμβολαίων ρεύματος, και ιδίως αυτών που μπήκαν πρόσφατα στη ζωή των Ελλήνων καταναλωτών, δημοσιοποιώντας αναλυτικό οδηγό για το πόσο θα πληρώσουμε για ρεύμα ανάλογα με την κατανάλωση.


Η επικαιροποιημένη εκτίμηση του τετραμηνιαίου λογαριασμού οικιακών καταναλωτών και μικρών εμπορικών / βιομηχανικών πελατών για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έγινε βάσει των δημοσιευμένων τιμολογίων των οκτώ εταιριών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται σήμερα στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού (ΔΕΗ, Elpedison, Ηρων Θερμοηλεκτρική, Green, Watt & Volt, Volterra, Protergia, NRG Trading House).
Σημειώνεται ότι οι τιμές που παραθέτει η ΡΑΕ περιλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις οι οποίες αφορούν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός φόρων (ΔΕΤΕ, ΕΦΚ, ΦΠΑ) και χρεώσεων υπέρ τρίτων (ΤΑΠ, δημοτικοί φόροι, ΝΕΡΙΤ).
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΕ συστήνει στους καταναλωτές να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα κάθε προμηθευτή, προκειμένου να ενημερωθούν για τους ισχύοντες όρους προμήθειας, για τυχόν ρήτρες οι οποίες περιλαμβάνονται στις ισχύουσες χρεώσεις προμήθειας, καθώς και για τις επιμέρους εκπτωτικές πολιτικές που δύνανται να προσφέρονται.

Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου οι προσφερόμενοι όροι προμήθειας περιλαμβάνουν ή δύναται να περιλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής χρεώσεων προμήθειας, επιπλέον των σταθερών χρεώσεων οι οποίες αποτυπώνονται με σαφήνεια στους τιμοκαταλόγους των εταιριών, η ΡΑΕ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην προσεκτική και κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με τους όρους αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιδράσουν στους λογαριασμούς κατανάλωσής τους.

Παραδείγματα τέτοιων ρητρών είναι οι εξής:
(α) Ρήτρα Αναπροσαρμογής Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ).
(β) Ρήτρα Αναπροσαρμογής Λογαριασμών Προσαυξήσεων 2 και 3 (ΛΠ-2, ΛΠ-3).
(γ) Ρήτρα Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ) κ.ά.
Οι πίνακες με τις χρεώσεις των προμηθευτών βρίσκονται στην εξής διεύθυνση: http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/market/supply/invoice/info.csp.
http://www.dimokratianews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ποιοι δικαιούνται πρόωρη σύνταξη το 2019

Ανοικτή πόρτα προς τη σύνταξη μπορούν να βρουν εντός του 2019 περίπου 30.000 ασφαλισμένοι, κυρίως μητέρες ανηλίκων –αλλά και πατέρες στο ...