Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Πώς θα γλιτώσετε χρήματα από τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ


Πολλοί φορολογούμενοι ίσως δουν... φουσκωμένη τη λυπητερή του ΕΝΦΙΑ, λόγω λανθασμένων εκκαθαριστικών. Το υπουργείο Οικονομικών καθορίζει με εγκύκλιο τη διαδικασία για τη διόρθωση τυχόν λανθασμένων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για όσους δικαιούνται εκπτώσεις από τον φόρο ή και πλήρη απαλλαγή. 
© Sofokleousin.gr Πώς θα γλιτώσετε χρήματα από τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ Διαβάστε ακόμη: Σε πέντε δόσεις ο ΕΝΦΙΑ
Οι φορολογούμενοι ε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό διαπιστώσουν ότι δεν τους έχουν υπολογιστεί οι απαλλαγές ή τους έχει χρεωθεί φόρος ενώ είναι αφορολόγητοι, θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση προς τον προϊστάμενο της εφορίας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ζητήσουν νέα εκκαθάριση φόρου.
 
Πρόκειται για ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ιδιοκτήτες ακινήτων ειδικών κατηγοριών, καθώς και εκείνους που αμφισβητούν τη φορολογητέα αξία του ακινήτου, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από τις φορολογικές αρχές.
 
Πώς θα κάνετε την αίτηση
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για την απαλλαγή ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων από τον ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις που το ακίνητο έχει υπαχθεί σε φόρο, ενώ απαλλάσσεται , απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ με συνυποβαλλόμενα  τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ανά αιτία χορήγησης της έκπτωσης ή απαλλαγής.
 
Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝΦΙΑ -πράξη διοικητικού προσδιορισμού, η οποία κοινοποιείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ και αναρτάται ηλεκτρονικά στον λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΠΣ Περιουσιολόγιο (www.gsis.gr)
 
Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης τηςφορολογητέας αξίας ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων, όπως έχει προσδιοριστεί στη δήλωση ΕΝΦΙΑ -πράξη προσδιορισμού φόρου, και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου είναι ορθά, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ αίτηση και εφόσον γίνει αποδεκτή, εκδίδεται κατά περίπτωση νέα δήλωση ΕΝΦΙΑ -πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ ή δήλωση ΕΝΦΙΑ - πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ, η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά και αναρτάται στον λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο στο taxisnet.
 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η πληροφορία του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που ήταν ανενεργός καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, αυτή λαμβάνεται αποκλειστικά από τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΔΕΔΔΗΕ, που έχουν σταλεί στη ΔΗΛΕΔ.
 
Σύμφωνα με τον νόμο οι απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ είναι:
 
Έκπτωση 20% επί του τελικού ποσού του φόρου για τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
Έκπτωση 50% στον φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής πληρωμής της συνολικής οφειλής και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενος μέλος
 
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτιρίων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας «και του είδους του δικαιώματος» δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται  για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγο του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα
 
Έκπτωση 100% εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος
 
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.
 
γ) Ο αριθμός των εξαρτωμένων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.
 
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
 
Επίσης, με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα. Για τη χορήγηση της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
 
α) Ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου
 
β) Ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και
 
γ) Ο συνολικός κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος δεν διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης. 
http://www.sofokleousin.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κόβουν 3 στους 4 δικαιούχους από το κοινωνικό μέρισμα!

Κόβονται οι 3 στους 4 δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος, καθώς τα συναρμόδια υπουργεία βάζουν αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κρι...