Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

«Δεν πρόκειται να ανεχθούμε να τεθεί από τον οποιονδήποτε θέμα συνόρων»

Πολλαπλά μηνύματα και προς πολλές κα- τευθύνσεις αποστέλλει με συνέντευξή του στη Realnews ο υπουργός Εξωτε- ρικών Νίκος Κοτζιάς: f «Οποια βοήθεια χρειαστεί η Κυπριακή Δη- μοκρατία, είμαστε στη διάθεσή της. Η Αγκυρα εκβιάζει στο θέμα των κοιτασμάτων. Ομως, μό- νο αν κάποιος δεν έχει αντοχές μπορεί να πέσει θύμα εκβιασμών», επισημαίνει με αφορμή τις απειλές της Αγκυρας προς τη Λευκωσία. f «Δεν πρόκειται να ανεχθούμε να τεθεί από τον οποιονδήποτε θέμα συνόρων», τονίζει και προ- ειδοποιεί όσους σχεδιάζουν τη «Μεγάλη Αλβα- νία»: «Κάποιοι ονειρεύονται “ψευδομεγαλεία”. Oμως, η Ε.Ε. και εμείς δεν πρόκειται να το επι- τρέψουμε. Τα σύνορα στην Ευρώπη είναι ορι- στικά και όποιος προσπαθήσει να τα πειράξει θα έχει μεγάλες και σοβαρές συνέπειες». f «Τις κόκκινες γραμμές μας δεν μπορεί να τις πάρει κανένα αεράκι», υπογραμμίζει, απευθυ- νόμενος στην Αγκυρα. «Θέλουμε μια
ευρωπαϊ- κή Τουρκία. Εναπόκειται σε εκείνη να αποφασί- σει αν θέλει να είναι ή να μην είναι». f «Οποιος θέλει να παραδοθεί αμαχητί του φαίνεται παράξενο ότι κάποιοι δεν το κάνουν. Οποιος θεωρεί τον τουρκικό σοβινισμό δίκαιη υπόθεση αναγνωρίζει στον ελληνικό πατριωτι- σμό τον εχθρό του», απαντά σε όσους τον χα- ρακτηρίζουν «σκληρό» και «εθνικιστή». Ο Ν. Κοτζιάς δηλώνει πως στο Αιγαίο ανησυ- χεί «για κάποιο ατύχημα εξαιτίας του ρίσκου και των προκλήσεων της άλλης πλευράς», ενώ αίσθη- ση προκαλεί η απάντησή του για τον υπουργό Αμυνας: «Ο Πάνος δέχεται επιθέσεις διότι κόβει μεγάλο μέρος της “καραμανλικής πλευράς” της Ν.Δ., άρα και την όποια πιθανότητα νίκης της. Αυτό τρελαίνει κάποιους». Πώς κρίνετε τη στάση της Τουρκίας μετά το δημοψήφισμα και, κυρίως, το τελευταίο διά- στημα, κύριε υπουργέ; Η Τουρκία είναι μια νευρική και αναθεωρη- τική δύναμη. Εκφράζεται συχνά ως να επιθυ- μεί να αλλάξει μέρος των διεθνών συνθηκών ή και ως να μην αποδέχεται το διεθνές δίκαιο. Η σημερινή ηγεσία της, που συνέβαλε αποφασι- στικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης Τουρ- κίας, δείχνει αυτή την περίοδο να έχει εγκλω- βιστεί ανάμεσα σε ένα αίσθημα ανασφάλειας και φόβου και σε μια αδικαιολόγητη αίσθηση υπεροχής και αλαζονείας. Αυτό το αντιφατικό μείγμα χρειάζεται πάντα προσεκτικούς χειρι- σμούς προκειμένου να μην παρασυρθεί κα- νείς στην «εύκολη φορά» των πραγμάτων. Ο- φείλει, δε, να επιδιώκει ανεύρεση διόδων επι- κοινωνίας, εμπιστοσύνης, σεβασμού των ιδι- αιτεροτήτων της άλλης πλευράς. Οπου δε και όποτε χρειαστεί, να είναι αυστηρός. Ανησυχείτε για ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο; Περισσότερο ανησυχώ για κάποιο ατύχημα εξαιτίας του ρίσκου και των προκλήσεων της άλλης πλευράς. Και στην Κύπρο; Η Αγκυρα απειλεί ενόψει της εξόρυξης κοιτασμάτων. Η κυπριακή κυβέρνηση έχει λάβει τα μέτρα της. Ο διεθνής παράγοντας παρακολουθεί προσεκτικά. Οποια βοήθεια χρειαστεί η Κυ- πριακή Δημοκρατία, είμαστε στη διάθεσή της. Η Αγκυρα εκβιάζει στο θέμα των κοιτασμά- των. Ομως, μόνο αν κάποιος δεν έχει αντοχές μπορεί να πέσει θύμα εκβιασμών. Το Αγαθονήσι δεν είναι ελληνικό, λένε Τούρκοι αξιωματούχοι, ενώ ο Ερντο- γάν συνηθίζει να αμφισβητεί τη Συνθήκη της Λωζάνης. Πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα; Είναι λύση η προσφυγή στη Χάγη; Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στη γείτονα, έχουν μπει σε μια διαδικασία αδιέξοδης εθνικιστικής πλειοδοσίας. Από την πλευ- ρά μας, λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα, διπλωματικά και αμυντικά. Καλό εί- ναι οι γείτονές μας να σταματήσουν να αμφισβητούν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα δεν είναι μια «κατεστραμμένη χώρα», ούτε «ένα εύκολο πεδίο βολής». Και για αυτούς είναι καλύτερα να αποδεχθούν τις πραγ- ματικότητες και να επιστρέψουν σε έναν παραγωγικό διάλογο. Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και υπό ποιους όρους; Και τι απαντάτε στις ευρωπαϊκές εκείνες δυνάμεις που ζητούν το τέλος των διαπραγματεύσεων;
http://media.enikos.gr/data/files/514271_921fbb1152-8ef95090b3374e7e.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου