Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Πρέπει να στηριχτεί η μεταποίηση στην Ελλάδα; Πώς;

Η ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα της οικονομίας (βιοτεχνία , βιομηχανία) είναι μονόδρομος για την οικονομική επιβίωση των μικρών και εξαρτημένων οικονομιών που δεν έχουν καμία τύχη να συμπεριληφθούν στους μεγάλους παίχτες αιχμής της παγκόσμιας οικονομίας που είναι οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ή δεν διαθέτουν τεράστιες πηγές ενέργειας ή ορυκτό πλούτο. Μερικές από τις σημαντικές  ωφέλειες ενός ισχυρού μεταποιητικού τομέα είναι:
 1. Αύξηση του ΑΕΠ από τις επενδύσεις και την παραγωγή προϊόντων
 2. Μείωση του εμπορικού ελλείμματος ώστε να μη χρειάζεται δανεισμός για την υποστήριξη της κατανάλωσης διότι θα μειωθούν εισαγωγές προϊόντων και θα αυξηθούν οι εξαγωγές.
 3. Μείωση ανεργίας άμεσα στη μεταποίηση και έμμεσα στο εμπόριο διότι η αύξηση εξαγωγών στην παγκόσμια αγορά ή σε ξένες αγορές – στόχους σε συνδυασμό με την επικράτηση στην εγχώρια αγορά των ελληνικών προϊόντων θα αυξήσει σημαντικά τον όγκο παραγγελιών
 4. Οικονομίες κλίμακος και αύξηση παραγωγικότητας λόγω της ισχυροποίησης των ελληνικών εταιριών
 5. Σταδιακή οικοδόμηση εμπορικού ονόματος χώρας και επιχειρήσεων συλλογικά και ατομικά που θα δημιουργήσει συνθήκες μεγαλύτερης αύξησης στο μέλλον
 6. Απόκτηση τεχνογνωσίας και οφέλη από τη δικτύωση με ξένες ομοειδείς επιχειρήσεις που ήδη έχουν σημαντική θέση στις διεθνείς αγορές.
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε στις προϋποθέσεις ανάπτυξης της μεταποίησης είναι:
 1. Η μείωση εργατικού κόστους  και λειτουργικού κόστους λόγω της επιβολής και σαν αποτέλεσμα των μνημονίων
 2. Η ύπαρξη εντός και εκτός Ελλάδος ανθρώπινου δυναμικού ικανού να στελεχώσει της μεταποιητικές επιχειρήσεις
 3. Η έφεση στο επιχειρείν και στο εμπόριο των Ελλήνων
 4. Το καλό εθνικό όνομα σε πολλές περιοχές όπως Αφρική , Μ. Ανατολή , Ευρώπη που μπορεί να ενισχυθεί με κατάλληλες προωθητικές ενέργειες κρατικές , συλλογικές και με διεθνείς συμπράξεις
 5. Η προνομιακή γεωγραφική θέση για την ανάπτυξη εμπορίου και μεταφορών μεταξύ Ευρώπης  Αφρικής και Ασίας
 6. Ο αυξανόμενος τουρισμός που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη γνωριμία των ξένων με πιστοποιημένης ποιότητας ελληνικά προϊόντα
Μερικά από τα σημαντικά μειονεκτήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της μεταποίησης είναι :
 1. Η υψηλή φορολογία , το πολυδαίδαλο και γραφειοκρατικό σύστημα φορολόγησης .
 2. Τα μικρά μεγέθη των ελληνικών εταιριών , η μικρή παραγωγική δυνατότητα η χαμηλή παραγωγικότητα τους και κατά συνέπεια οι μη ανταγωνιστικές τιμές
 3. Οι υψηλές δαπάνες ενέργειας
 4. Η έλλειψη πιστοποίησης με βάση διεθνή πρότυπα ποιότητας των ελληνικών προϊόντων
 5. Οι υψηλές για το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων δαπάνες προώθησης εξαγωγών
 6. Η απουσία ουσιαστικής στήριξης από κρατικούς ή συλλογικούς επιχειρηματικούς οργανισμούς των ελληνικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στην προώθηση των εξαγωγών
Πως μπορεί
Η μεταποίηση πρέπει να είναι βασικός άξονας του απαιτούμενου Εθνικού σχεδίου  ανάπτυξης.
Σ αυτό πρέπει να ορίζονται συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι ανάπτυξης της μεταποίησης, να περιλαμβάνονται με  πρόγραμμα δράσεων τα κατάλληλα μέσα, οι μέθοδοι και τα εργαλεία  καθώς και η μεθόδευση της διαδικασίας αξιολόγησης για την επίτευξη των στόχων.
Αυτονόητα πρέπει να αίρονται τα υπάρχοντα μειονεκτήματα με κατάλληλη δέσμη μέτρων, ενέργειες και δράσεις και επιπρόσθετα:
 • Παροχή φορολογικών κινήτρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην παραγωγή
 • Επιδότηση μεθόδων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και η μείωση των τιμολογίων για τις εξαγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις  
 • Παροχή υπεύθυνης πληροφόρησης για τις εξαγωγικές διαδικασίες , τα μέσα, τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο .
 • Θέσπιση κανόνων στην εσωτερική αγορά σχετικά με τα πιστοποιημένης και μη πιστοποιημένης ποιότητας προϊόντα ώστε να προστατεύεται Εσωτερικά η παραγωγή ελληνικών προϊόντων υψηλής πιστοποιημένης ποιότητας και να ισχυροποιείται η θέση των ελληνικών προϊόντων στην εξαγωγική προσπάθεια.
 • Παροχή οικονομικών κ.α κινήτρων για τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακος
 • Οργάνωση μικτών φορέων προώθησης εξαγωγών με συμμετοχή κράτους και  επιχειρηματικών φορέων
 • Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων και ενέργειες προβολής για την οικοδόμηση ισχυρού ελληνικού ονόματος (national branding) διεθνώς
 • Συντονισμός δράσης και η βοήθεια στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας Ελληνικών επιχειρήσεων με ομοειδείς Κυπριακές , Ελλήνων του Εξωτερικού και φιλελληνικών οργανισμών.
http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/prepei-na-stirixtei-i-metapoiisi-stin-ellada-pos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΕΒ: Στη μεσαία τάξη πέφτουν τα μεγαλύτερα φορολογικά βάρη

Τεράστια πρόσθετα φορολογικά βάρη επωμίζεται η ελληνική μεσαία τάξη, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο που εξέδωσε ο ΣΕΒ, ο οποίος βασίζει τι...