Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Διευρύνονται τα κριτήρια για τα «κόκκινα» δάνεια -Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στις 100 δόσεις


Σε μια προσπάθεια να ανοίξει η... ομπρέλα για τα «κόκκινα» δάνεια των «μικρών» επιχειρήσεων, το υπουργείο Ανάπτυξης προσανατολίζεται άμεσα σε άνοιγμα της ρύθμισης και να περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, το νέο σχέδιο που προωθεί το ΥΠΑΝ συνδυάζεται με την πρωτοβουλία για τα χρέη προς τα ταμεία και την εφορία. Σύμφωνα με αυτήν ότι μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες με τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ, που έχουν οφειλές έως 500.000 ευρώ στις τράπεζες και καθυστέρηση τουλάχιστον 180 ημερών, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια.
Τον Νοέμβριο
Το ν/σ αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μετά την έλευση της τρόικας στη χώρα μας τον Νοέμβριο, όπως αναφέρει στον «Ε.Τ.» υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση με σκοπό τη διαγραφή απαιτήσεων ως προς το κεφάλαιο και τόκο, έως τις 30 Ιουνίου 2016. Βασική προϋπόθεση αποτελεί να έχουν μείωση του τζίρου τους τουλάχιστον 20% την περίοδο της «βαθιάς» κρίσης (1/1/2011 - 31/12/2013), και να συναινεί το 50,1% των πιστωτών.
Κάθε οφειλέτης προσκομίζοντας βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει λάβει «επιλέξιμη διαγραφή» έχει δικαίωμα να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων ίση προς 20%. Να σημειωθεί πως στην προωθούμενη ρύθμιση διευρύνθηκαν τα περιθώρια ώστε να υπαχθούν τουλάχιστον 160.000 επιχειρήσεις -από 110.000 που προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό.
«Είναι η πιο φιλόδοξη προσπάθεια αναδιάρθρωσης ιδιωτικού χρέους που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο. Αφορά γύρω στις 160.000 με 165.000 επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσσωρεμένες οφειλές προς το τραπεζικό σύστημα 40 δισ. ευρώ και αν συνυπολογίσετε και οφειλές που έχουν στο ελληνικό κράτος και στα ασφαλιστικά ταμεία, το συνολικό ποσό προσεγγίζει τα 100 δισ. ευρώ», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Δένδιας, σε πρόσφατες δηλώσεις του.
Με σκοπό να «κλειδώσει» η ρύθμιση τα τεχνικά κλιμάκια του υπουργείου βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την τρόικα για τις τελευταίες λεπτομέρειες.
Κίνητρα
Σε κάθε περίπτωση με το νέο σχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης θεσπίζονται τα εξής:
* Η ελάφρυνση και ο διακανονισμός χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς που προβαίνουν σε ρύθμιση οφειλών τους προς χρηματοδοτικά ιδρύματα.
* Εκτακτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών).
* Εκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.
Πρόσθετα, παρέχονται κίνητρα για συμμετοχή του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και φορολογικά κίνητρα προς τις τράπεζες που προβαίνουν σε ρυθμίσεις χρεών.
Τα βασικά σημεία
Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 όσες εταιρίες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ, δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτή, δεν έχουν παύσει δραστηριότητες, δεν έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα, την περίοδο 1/1/2011 - 31/12/2013 έχουν μείωση του τζίρου τους τουλάχιστον 20% και δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου.
Είναι επιλέξιμες διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκο, οφειλετών που είχαν χρέη προς τις τράπεζες σε καθυστέρηση τουλάχιστον 180 ημερών (επίδικη ή ρυθμισμένη) και δεν είχαν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων ή είχαν λόγω ρύθμισης.
Επίσης αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις της τράπεζας προς τον οφειλέτη που συνολικά ανά επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ. Ισούται δε τουλάχιστον με το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη ή εφόσον είναι μικρότερο του ποσού που απαιτείται έτσι ώστε μετά τη διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης της τράπεζας κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του ιδίου και των συνοφειλετών. Και, τέλος, πρέπει να έχουν συντελεσθεί το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου του 2016.
Η τράπεζα κρίνει...
Βάσει προωθούμενου σχεδίου η τράπεζα παρέχει την αιτούμενη διαγραφή και ρύθμιση κατά τη διακριτική της ευχέρεια σύμφωνα με κριτήρια τα οποία επιλέγει για την αξιολόγηση της ικανότητας του αιτουμένου τη διαγραφή να αντεπεξέλθει στις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις. Μάλιστα η τράπεζα μπορεί να παράσχει διαγραφή ή και ρύθμιση υπό διαφορετικούς όρους ή και να αρνηθεί συνολικά τη διαγραφή ή τη ρύθμιση.
Εφόσον επιχείρηση υπαγόμενη στη ρύθμιση προσκομίσει βεβαίωση τράπεζας ότι έχει λάβει από το χρηματοδοτικό ίδρυμα επιλέξιμη διαγραφή, δικαιούται να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής της σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων που τη βαρύνουν ίση προς 20%.
Επιλογή
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση με πρόγραμμα εξόφλησης διαφορετικής διάρκειας από αυτό που προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, και επιλέγει να ασκήσει το δικαίωμα επιλογής που της παρέχει η συγκεκριμένη διάταξη, τότε με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας υπολογίζεται εκ νέου η παρεχόμενη διαγραφή έτσι ώστε το ποσοστό επί του συνολικού ποσού προσαυξήσεων και προστίμων (και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρεχόμενη διαγραφή) να αντιστοιχεί στη «διά του παρόντος νόμου» παρεχόμενη ρύθμιση για την εξόφληση της ρυθμισθείσας οφειλής σε 100 δόσεις.
Η μη εκπλήρωση από τον οφειλέτη των όρων ρύθμισης (από τράπεζα ή Δημόσιο ή φορέα κατά περίπτωση) για χρονικό διάστημα αθροιστικά μεγαλύτερο των 3 μηνών προκαλεί αυτοδικαίως την αναβίωση των οφειλών (μείον τυχόν καταβολές που έχουν γίνει στο πλαίσιο της ρύθμισης), οι οποίες καθίστανται στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.
http://www.iefimerida.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις συμβασιούχων ΥΕ, ΔΕ σε Δημόσιο & ΟΤΑ (προκηρύξεις)

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις έχουν ανοίξει ΟΤΑ και δημόσιους φορείς. Συγκεκριμένα, ζητούνται υποψήφιοι των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΔΕ, ΥΕ), ε...