Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Οι 500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα που νίκησαν την κρίση και ήταν κερδοφόρες [λίστα]


Είναι οι επιχειρήσεις που μπορεί να μη ζουν ανθηρά, αλλά κατάφεραν να αντέξουν μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Πρόκειται για τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2013, όπως αναδεικνύονται, στο πλαίσιο της έκδοσης Business Leaders in Greece, από την ICAP Group.
Όπως σημειώνεται στην ειδική έκδοση της Icap και αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά από έξι χρόνια βαθιάς ύφεσης η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μία σημαντική καμπή, με τις υφεσιακές πιέσεις να εμφανίζουν τάσεις αποκλιμάκωσης. Σε αυτό το περιβάλλον, η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2013 ήταν εντυπωσιακή.
Οι επιχειρήσεις αυτές, μολονότι είδαν τον κύκλο εργασιών τους να μειώνεται, βελτίωσαν εντυπωσιακά την κερδοφορία τους. Ειδικότερα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους ποσοστό 50% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς, εμφάνισαν κέρδη EBITDA 13,2 δισ. ευρώ, πολλαπλάσια των αντίστοιχων κερδών EBITDA του συνόλου των επιχειρήσεων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 10,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου 7,6 δισ. ευρώ το 2013, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών ήταν (για τέταρτη χρονιά) ζημιογόνο, με ζημίες 1,3 δισ. ευρώ.
Αναφορικά με τη σύνθεση της ομάδας των 500 πλέον κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών (βάσει κερδών EBITDA του έτους 2013), σημειώνεται ότι 129 εταιρείες της περσινής κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη και αντικαθιστώνται από άλλες επιχειρήσεις. Τέλος, επισημαίνεται ότι από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2013, μόνο 62 εταιρείες είναι εισηγμένες στο ΧΑ.
Εικόνα βελτίωσης
Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2013 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2012, προκύπτει σαφώς εικόνα βελτίωσης. Κατ' αρχάς, παρά τις δυσχέρειες και το ασταθές περιβάλλον του προηγουμένου έτους, τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 επιχειρήσεων υπερδιπλασιάστηκαν το 2013 (αύξηση κατά 120,8%).
Οι συγκεκριμένες εταιρείες εμφάνισαν κέρδη προ φόρων ύψους 7,62 δισ. ευρώ το 2013, έναντι ζημιών που είχαν καταγράψει το προηγούμενο έτος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η πολύ υψηλή συμμετοχή του τραπεζικού τομέα στα συνολικά κέρδη.
Το 52% των συνολικών κερδών προ φόρων και το 31% των συνολικών κερδών EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων προέρχονται από δύο μόνον τράπεζες, την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες από κοινού εμφάνισαν κέρδη EBITDA ύψους 4,1 δισ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 3,9 δισ. ευρώ, τα οποία διαμορφώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την ενσωμάτωση του οφέλους που προέκυψε από την αρνητική υπεραξία των εξαγορών τους.
Το 83% κερδοφόρες
Εξαιρουμένων των δύο τραπεζών τα συνολικά κέρδη EBITDA των υπολοίπων επιχειρήσεων διαμορφώνονται σε 9,2 δισ. ευρώ το 2013, εμφανίζοντας αύξηση κατά 5% σε σχέση με το 2012, ενώ πολύ σημαντική είναι η αύξηση που παρουσιάζεται στα προ φόρου κέρδη (κατά 75,3%).
Με βάση το τελικό αποτέλεσμα του 2013, από τις 500 εταιρείες το 83% ήταν κερδοφόρες (415), ενώ οι λοιπές ήταν ζημιογόνες. Οι 500 εταιρείες της κατάταξης συνολικά εμφάνισαν σημαντική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων τους κατά 20,5 δισ. ευρώ το 2013/12, εκ των οποίων τα 15,4 δισ. ευρώ (75,1%) προήλθαν από την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των δύο τραπεζών (Alpha Bank AE και Πειραιώς Τράπεζα ΑΕ). Τέλος, μείωση κατά 4,5% καταγράφει ο κύκλος εργασιών τους.
Αναφορικά με τη συμμετοχή των επί μέρους τομέων στη «σύνθεση» της πρώτης εικοσάδας εταιρειών, το 2013 συμμετείχαν 12 εταιρείες του τομέα «Λοιπών Υπηρεσιών», μια της Βιομηχανίας, τρεις Εμπορικές εταιρείες, τρεις τράπεζες και μία εταιρεία του κλάδου των Ασφαλειών. Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία για το 2013 ανεδείχθη η Alpha Bank ΑΕ, η οποία κατέλαβε την κορυφή και ακολουθεί στη 2η θέση η Πειραιώς Τράπεζα ΑΕ, τα κέρδη των οποίων αντιπροσωπεύουν οφέλη που προέκυψαν από την αρνητική υπεραξία των εξαγορών τους. Νεοεισερχόμενες εταιρείες στο TOP 20 είναι επίσης η Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ (κλάδος Αεροπορικών Μεταφορών) και η Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ (κλάδος Εμπορίου Διαφόρων Ειδών).
Η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης είναι καθοριστική, εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν το 2013 (από κοινού) μερίδιο 61,4% επί των συνολικών κερδών EBITDA, καθώς και μερίδιο 42,7% επί του συνολικού κύκλου εργασιών, που πραγματοποίησαν και οι 500 εταιρείες της κατάταξης.
Οι 200 πιο κερδοφόροι όμιλοι
Πέραν της κατάταξης των μεμονωμένων εταιρειών, στην έκδοση παρουσιάζονται και οι 200 πιο κερδοφόροι όμιλοι εταιρειών στην Ελλάδα, βάσει των δημοσιευμένων ενοποιημένων ισολογισμών του έτους 2013, με χρήση του ίδιου ακριβώς κριτηρίου κατάταξης, ήτοι τα κέρδη EBITDA. Σε επίπεδο ομίλων αποτυπώνεται η εξέλιξη των μεγεθών που προκύπτουν από τη συνολική δραστηριότητά τους, η οποία και διαφοροποιείται σε πολλά σημεία από την εικόνα που προκύπτει σε επίπεδο μεμονωμένων εταιρειών.
Βάσει των στοιχείων των ενοποιημένων ισολογισμών ομίλων του 2013, προκύπτει σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας των ομίλων. Συγκεκριμένα, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών των ομίλων της κατάταξης μειώθηκε κατά 2,3%, τα συνολικά κέρδη EBITDA υπερτριπλασιάστηκαν. Αν εξαιρεθούν όμως οι δύο τράπεζες, τα κέρδη των οποίων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προέρχονται από τα οφέλη που προέκυψαν από την αρνητική υπεραξία των εξαγορών τους, τότε τα κέρδη EBITDA σημειώνουν αύξηση κατά 24,0%. Ιδιαίτερα θετική ήταν όμως η αναστροφή του τελικού αποτελέσματος, από ζημίες το 2012 σε σημαντικά προ φόρου κέρδη (4,2 δισ. ευρώ) το 2013. Τέλος, τα συνολικά ίδια κεφάλαια των ομίλων αυξήθηκαν σημαντικά (87,7%), το τελευταίο έτος, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να καλύπτουν οι δύο τραπεζικοί όμιλοι (60,3%).
Σημειώνεται ότι, 32 όμιλοι από την αντίστοιχη κατάταξη (των 200 πιο κερδοφόρων ομίλων) της περυσινής έκδοσης δεν περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη και αντικαταστάθηκαν από νεοεισερχόμενους. Από τους ομίλους που βγήκαν από τη λίστα, 18 όμιλοι εμφάνισαν ζημιογόνα αποτελέσματα (αρνητικά κέρδη EBITDA) το 2013 με συνέπεια, ενώ τα συνολικά κέρδη EBITDA των ομίλων που εξαιρέθηκαν ανήρχοντο σε 293,3 εκατ. ευρώ το 2012, το αντίστοιχο μέγεθος μετετράπη σε ζημίες ύψους 191,1 εκατ. ευρώ κατά το 2013.
Και στο επίπεδο των επιχειρηματικών ομίλων διαπιστώνεται ότι καθοριστικό ρόλο έχει μία μικρή ομάδα εξ αυτών, εφόσον οι 20 κορυφαίοι όμιλοι κάλυψαν (από κοινού) το 77,5% επί των συνολικών κερδών EBITDA και το 50,1% του συνολικού κύκλου εργασιών των 200 ομίλων της κατάταξης, το 2013.
Κορυφαίος όμιλος βάσει κερδοφορίας για το 2013 ανεδείχθη ο όμιλος εταιρειών της Alpha Bank AE ακολουθούμενος από τον επίσης τραπεζικό όμιλο της Πειραιώς Τράπεζα ΑΕ. Στη συνέχεια, βρίσκονται οι όμιλοι εταιρειών ΟΤΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΕ.
Οι 500 εταιρείες με τα μεγαλύτερα κέρδη EBITDA ανά κλάδο
(Κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση)


http://www.iefimerida.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ανασφάλεια στον ΕΟΔΥ: Φόβοι για «κύμα» της πανδημίας στην Ελλάδα

Σε «κόκκινο συναγερμό» φαίνεται ότι τίθεται ο ΕΟΔΥ καθώς κατά τα φαινόμενα, και μάλιστα ίσως και νωρίτερα από το αναμενόμενο, το δεύτερο κύμ...