Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δημόσιο: Αυτά είναι τα τέσσερα προαπαιτούμενα της β΄δόσης

Τέσσερα συνολικά προαπαιτούμενα που αφορούν την Δημόσια Διοίκηση περιλαμβάνει η δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. Πρόκειται πλέον για ήσσονος σημασίας αλλαγές, εφόσον οι μεγαλύτερες σε εύρος μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη αποτελέσει νόμο του κράτους.
Η κυβέρνηση θα κληθεί να εκδόσει την δευτερογενή νομοθεσία για την εφαρμογή της αξιολόγησης στο Δημόσιο, δηλαδή να εξειδικεύσει περαιτέρω συγκεκριμένες διαδικασίες του νέου συστήματος, όπως θέματα που έχουν να
κάνουν με την δομημένη συνέντευξη στην επιλογή προϊσταμένων κλπ.
Ακόμη θα κληθεί να προχωρήσει αλλαγές που έχουν να κάνουν με τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ όσον αφορά ένα από τα προαπαιτούμενα και συγκεκριμένα την εισαγωγή μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας, θα πρέπει αυτό να θεωρηθεί ήδη «τσεκαρισμένο», καθώς το σχετικό νομοσχέδιο έχει πάρει το δρόμο του για την ψήφισή του στην Βουλή.
Το «καυτό» ζήτημα δεν είναι άλλο από τις αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου. Σύμφωνα με τα όσα είναι μέχρι σήμερα γνωστά, η προοπτική είναι να μην υπάρξουν μειώσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια και οι όποιες αλλαγές να είναι δημοσιονομικά ουδέτερες.
Αναλυτικότερα στη λίστα των 45 προαπαιτούμενων, περιλαμβάνονται τα εξής που αφορούν το Δημόσιο:

 • Έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της μεταρρυθμισμένης λειτουργίας του σχεδίου αξιολόγησης στη Δημόσια Διοίκηση.
 • Σύγχρονο κράτος και Δημόσια Διοίκηση.
 • Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων στο Δημόσιο.
 • Υιοθέτηση νομοθεσίας για εισαγωγή νέου μόνιμου σχεδίου κινητικότητας στο Δημόσιο.

Ο κατάλογος με τα προαπαιτούμενα όπως περιγράφεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο (την οριστική λίστα θα επικυρώσει το Γιούρογκρουπ) έχει ως εξής:
 1. Δημοσιονομική πολιτική. Να νομοθετηθεί η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική 2017-2020.
 2. Διαχείριση δημοσιονομικών. Παρουσίαση ενός μεσοπρόθεσμου σχεδίου δράσης προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών.
 3. Βελτίωση της είσπραξης φορολογικών οφειλών. Δημοσίευση ανανεωμένης λίστας με τους μεγάλους οφειλέτες φόρων.
 4. Έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της μεταρρυθμισμένης λειτουργίας του σχεδίου αξιολόγησης στη Δημόσια Διοίκηση.
 5. Σύγχρονο κράτος και Δημόσια Διοίκηση.
 6. Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων στο Δημόσιο.
 7. Υιοθέτηση νομοθεσίας για εισαγωγή νέου μόνιμου σχεδίου κινητικότητας στο Δημόσιο.
 8. Εναρμόνιση των πλαισίων μαζικών απολύσεων και βιομηχανικής δράσης και συλλογικές συμβάσεις με τις καλύτερες πρακτικές της Ε.Ε.
 9. Έναρξη της σταδιακής εφαρμογής του σχεδίου για το εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα.
 10. Να νομοθετηθούν οι μεταρρυθμίσεις για τα κοινωνικά επιδόματα.
 11. Υιοθέτηση ενοποιημένου σχεδίου δράσης για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
 12. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ολοκλήρωση του ενοποιημένου σχεδίου εφαρμογής για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με ειδικούς στόχους για το 2016/17 και το 2017/18. Έναρξη δύο μικρής εμβέλειας πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για το 2016/17. Ανάπτυξη, υιοθέτηση του πλαισίου για μία σειρά μεγάλων συνεργασιών σε επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη στήριξη εργοδοτών ούτως ώστε να προσφέρουν κενές θέσεις μάθησης με βάση την εργασία και να διασφαλίσουν μία βιώσιμη επέκταση μαθημάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18.
 13. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Να προωθηθούν μία σειρά από προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα λειτουργούν ως διαμεσολαβητικές δομές, ώστε να στηριχθούν οι εργοδότες να προσφέρουν θέσεις πρακτικής και να διασφαλιστεί η βιώσιμη επέκταση των προγραμμάτων μαθητείας για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-17 και 2017-18.
 14. Επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για εξωδικαστική διευθέτηση με λεπτομερείς προβλέψεις.
 15. Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Να τροποποιηθεί ο πτωχευτικός νόμος, σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνηθείσα πρόταση.
 16. Υπηρεσία εσόδων. Υιοθέτηση μέτρων για παροχή επαρκών πόρων ώστε να επιτραπεί η αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας.
 17. Υπηρεσία εσόδων. Διορισμό διοικητικών συμβουλίων.
 18. Το ΤΑΙΠΕΔ θα αποτιμήσει τα στοιχεία ενεργητικού των περιφερειακών αεροδρομίων και λιμένων και θα μεταβιβάσει στο νέο Ταμείο εκείνα που δεν σχεδιάζει να αναπτύξει.
 19. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων θα αποτιμήσει τους εσωτερικούς κανονισμούς και τους απαιτούμενους νόμους για να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά της.
 20. Η ΔΕΗ ανοίγει τον διαγωνισμό για την πώληση τουλάχιστον του 20% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή.
 21. Να προωθηθεί ο πρώτος διαγωνισμός υπό τον μηχανισμό NOME στην ελληνική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος.
 22. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει, με τη στήριξη τεχνικής βοήθειας, τους κανόνες τιμολογιακής πολιτικής για τις υπηρεσίες ύδρευσης.
 23. Να ολοκληρωθεί η επιλογή του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου.
 24. Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων θα συσταθεί σε σώμα.
 25. Να συμφωνηθεί η διαδικασία, βάσει της οποίας θα καθοριστεί η εξαίρεση των εναπομείναντων χαρτοφυλακίων ακινήτων και κρατικά ελεγχόμενων επιχειρήσεων, που δεν θα μεταφερθούν στο Ταμείο.
 26. Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων οριστικοποιεί εκκρεμή ζητήματα εσωτερικής ρύθμισης.
 27. Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ορίζει τα συμβούλια των θυγατρικών του.
 28. Να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση/ κατανομή ενεργητικού συγκεκριμένων τάξεων ενεργητικού, που θα προσδιοριστούν από την τεχνική βοήθεια.
 29. Ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των τελωνείων.
 30. Στον αναθεωρημένο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, υιοθέτηση των βασικών Προεδρικών Διαταγμάτων που απαιτούνται από τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 4335/2015 για τον καθορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας που έχει κατασχεθεί με βάση την αξία της αγοράς και την πρώτη προσφερόμενη τιμή για τη δημοπρασία (Μάιος-Ιούνιος 2016).
 31. Η σύσταση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ για μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή.
 32. Κλειστά επαγγέλματα: να συμφωνηθεί με τους θεσμούς ένας οδικός χάρτης για την απελευθέρωση των «προστατευμένων» δραστηριοτήτων των μηχανικών.
 33. Υιοθέτηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας με βάση τον οδικό χάρτη μεταρρύθμισης των επενδυτικών αδειών σε τρεις τομείς.
 34. Υιοθέτηση νομοθεσίας των one-stop shops για επιχειρήσεις.
 35. Υιοθέτηση των μέτρων που απομένουν και τα οποία κρίνονται αναγκαία για την ολοκληρωτική εφαρμογή των επιλεκτικών μεταρρυθμίσεων σε ανταγωνισμό, επενδυτικές άδειες και διοικητικά βάρη που εντοπίστηκαν στον πρώτο γύρο της εκ των υστέρων αξιολόγησης των επιπτώσεων.
 36. Επανεξέταση του προγράμματος έκλυσης αερίων, βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης για εναλλακτικούς προμηθευτές και ουσιαστική αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων.
 37. Στο πλαίσιο της υιοθέτησης του μοντέλου-στόχου της Ε.Ε. για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία του υψηλού επιπέδου σχεδιασμού αγοράς που υπάρχει στο μοντέλο στόχο της Ε.Ε. για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
 38. Καταπολέμηση της διαφθοράς. Τροποποίηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε βασικά ζητήματα.
 39. Κτηματολόγιο. Να εφαρμοστεί το νέο νομικό πλαίσιο για τα κτηματολογικά γραφεία σε όλη την επικράτεια.
 40. Μεταφορές και Logistics. Εφαρμογή του νόμου για την εφοδιαστική (logistics).
 41. Μεταφορές και Logistics. Να ετοιμαστεί μία ολοκληρωμένη επαναξιολόγηση των επιδοτήσεων για όλους τους τρόπους μεταφοράς.
 42. Αγορές προϊόντων. Συστάσεις της εργαλειοθήκης ΙΙΙ: η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα που έχουν προσδιοριστεί στους εναπομείναντες κλάδους.
 43. Να υιοθετηθεί Προεδρικό Διάταγμα που θα ορίζει το σύστημα ηλεκτρικών μητρώων (e-dockets) για ηλεκτρονικές δημοπρασίες.
 44. Να υιοθετηθεί νομοθεσία για την ενίσχυση της θεσμικής, οικονομικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
 45. Να τροποποιηθεί η όποια πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία για να αντιμετωπιστούν ζητήματα που αφορούν σύγκρουση συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της στελέχωσης του εσωτερικού νομικού γραφείου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/dimosio-afta-einai-ta-tessera-proapaitoumena-tis-v%CE%84dosis/

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

το τεράστιο σημερινό μας χρέος

Πολλοί νομίζουν ότι το χρέος του σύγχρονου ελληνικού κράτους είναι μια παλιά ιστορία που μεταφέρονταν απο δεκαετία σε δεκαετία. Μια πολύ παλιά ιστορία δύο αιώνων όπου το ελληνικό κράτος δανείζονταν συνεχώς, έπεφτε έξω συνεχώς και αυτό μας επηρέασε φθάνοντάς μας στη σημερινή μας κατάσταση. Πράγματι υπήρξαν τέσσερεις τέτοιες περιπτώσεις μέχρι το 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Όμως το τεράστιο σημερινό μας χρέος, για το οποίο σήμερα υποφέρουμε, είναι δημιούργημα των τελευταίων 40 ετών.
Μικρό στην αρχή, επιταχυνόμενο μετά, και τεράστιο στο τέλος.

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά - Blogger Dimitris Nikogloy

ΑΓΙΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ !!! ΠΑΝΕ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ !!! Η ΜΟΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ !!!

Άγιοι Αρχιερείς, της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος!
Ως Έλλην πολίτης και ως Ορθόδοξος Χριστιανός και με τον προσήκοντα σεβασμό προς τα θεοτίμητα πρόσωπά σας, αισθάνομαι την ανάγκη, να σας είπω τα κάτωθι:
Κατά τη μακρόχρονη σκλαβιά των 400 ετών, υπό το ζυγό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, οι Έλληνες κατάφεραν να διατηρήσουν αναλλοίωτη, τόσο την Εθνική τους, όσο και την θρησκευτική τους, ταυτότητα!!!