Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Τί θα πληρώσουν φυσικά και νομικά πρόσωπα μετά τα νέα φορολογικά μέτρα

Γράφουν οι Καρράς Δ. Γεώργιος, Τσιολχά Ευαγγελία, Καλομοίρα Κοτσαλά *
«Τσουνάμι» φορολογικών επιβαρύνσεων τόσο για τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα φέρνουν τα φορολογικά μέτρα που έχουν ψηφιστεί πλέον. Σε αναλυτικούς πίνακες και παραδείγματααποτυπώνεται παραστατικά το νέο φορολογικό τοπίο στη χώρα.
** Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ανάγνωσης των πινάκων, κατεβάστε τους πίνακες εδώ

1
Επισημάνσεις:
• για φορολογητέο εισόδημα άνω των 20.000€ η απομείωση μικραίνει κατά 10€ ανά 1.000€ εισοδήματος
• εισοδήματα από μισθούς και επιχειρηματική δραστηριότητα συναθροίζονται και μπαίνουν στην κλίμακα για υπολογισμό του φόρου
• η δε απομείωση γίνεται μία φορά στο σύνολο των μισθών, συντάξεων και ατομικής αγροτικής επιχείρησης
11
10
9
paradeigmata
7
Επισημάνσεις επί του ανωτέρω πίνακα:
• Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και τις προσωπικές εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία δεν επέρχεται καμία μεταβολή στους φορολογικούς συντελεστές
• Αντιθέτως μεταβολή υπάρχει στους φορολογικούς συντελεστές των προσωπικών εταιρειών, κοινοπραξιών και ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με απλογραφικά βιβλία, που φτάνεις το 29% και εξομοιώνεται με αυτόν των κεφαλαιουχικών εταιριών
8
Επισημάνσεις επί του ανωτέρω πίνακα:
• Σχετικά με την προκαταβολή των κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν υπάρχει αλλαγή στον συντελεστή.
• Αλλαγή υφίσταται στον συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος των προσωπικών εταιρειών, κοινοπραξιών και ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπου από 75% που ίσχυε για το 2015 αυξάνεται στο 100% για το 2016.
6
5
2
Επισημάνσεις επί των ανωτέρω συγκριτικών πινάκων:
• Στις προσωπικές εταιρίες με διπλογραφικά βιβλία δεν υπάρχει διαφορά σε κύριο φόρο, λόγω όμως της αύξησης του συντελεστή της προκαταβολής σε 100%, υπάρχει ταμειακή επιβάρυνση που διογκώνεται όσο αυξάνουν τα φορολογητέα εισοδήματα.
• Σε νεοσύστατες εταιρείες (αυτές για τις οποίες δεν έχει παρέλθει τριετία από την έναρξή τους) ο συντελεστής προκαταβολής μειώνεται στο 50% για το 2016 και μετέπειτα
• Στην συνολική φορολογική επιβάρυνση δεν υπολογίζεται το τέλος επιτηδεύματος το οποίο για όλα τα νομικά πρόσωπα είναι 1.000,00 ευρώ και 800,00 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων που υπάρχουν στην περιοχή στης έδρας και 600,00 για κάθε υποκατάστημά τους
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ
Γενικός κανόνας: Οι ασφαλιστικές εισφορές προκύπτουν ως ποσοστό 26,95% πάνω στο φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους με κατώτατη εισφορά το ποσό των 157,95€ μηνιαίως σε περίπτωση ζημίας της εταιρείας ή μη διανομής του κέρδους.
Ασφαλιστικές εισφορές εταίρων προσωπικών εταιριών και μετόχων κεφαλαιουχικών εταιρειών
Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη σε προσωπικές εταιρείες ως βάση υπολογισμού της εισφοράς νοείται το σύνολο των κερδών της εταιρείας επί του ποσοστού συμμετοχής σε αυτή. Επομένως στα ανωτέρω παραδείγματα οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται ως εξής:
3
Η παραπάνω μελέτη συντάχθηκε από την Ομάδα Φορολογικού Σχεδιασμού Φοβερά Προστασία Α.Ε, Εταιρία Οικονομικών Συμβούλων.
*Ο Καρράς Δ. Γεώργιος είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ειδικός σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού.
Η Τσιολχά Ευαγγελία είναι Διευθύντρια Εταιρικής Ανάπτυξης, ειδικός σε θέματα μισθοδοσίας, ασφάλισης και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού.
Η Καλομοίρα Κοτσαλά είναι νομικός σύμβουλος, εξειδικευμένη στο φορολογικό δίκαιο.
http://www.rizopoulospost.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αδήλωτα τετραγωνικά -Διαγραφές οφειλών: Παράταση δηλώσεων μέχρι 30 Ιουνίου (έγγραφα)

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου (από 30 Μαρτίου που ισχύει σήμερα) η προθεσμία για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους ιδιοκτήτες α...