Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Στο Πόθεν Εσχες μέχρι και τα λεφτά που είναι κρυμμένα σε... στρώματα

Τίποτα δεν θα μένει κρυφό από την εφορία με την εφαρμογή των νέων διατάξεων για το Πόθεν Εσχες. Θα δηλώνονται τα πάντα - μέχρι και τα χρήματα που είναι κρυμμένα σε... στρώματα: Ακίνητα, αυτοκίνητα, ακριβά κοσμήματα και έργα τέχνης, μετρητά, συμμετοχές σε εταιρείες. Ολες οι δηλώσεις θα ελέγχονται εξονυχιστικά, ενώ μέχρι τώρα ο έλεγχος ήταν δειγματοληπτικός.Η υποβολή δηλώσεων θα είναι υποχρεωτική για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες  πολίτες  που έχουν περιουσία, υψηλά εισοδήματα, πραγματοποιούν μεγάλες οικονομικές συναλλαγές, ασκούν συγκεκριμένα επαγγέλματα, ή κατέχουν δημόσιες θέσεις και αξιώματα. Για τους
παραβάτες θα προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα.
Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης θα υποβάλλονται στην Επιτροπή για την καταπολέμηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στις δηλώσεις θα αναγράφονται και οι τραπεζικές θυρίδες, χωρίς να δηλώνεται υποχρεωτικά το περιεχόμενο τους.
Αναλυτικά στην δήλωση πόθεν έσχες θα περιλαμβάνονται : 
1. Τα έσοδα από κάθε πηγή.
2. Τα ακίνητα, με ακριβή προσδιορισμό τους.
3. Οι μετοχές ελληνικών και ξένων εταιρειών, τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους.
4. Οι κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα κάθε είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστεύματα (trusts).
5. Η μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, το σύνολο των μετρητών, που δεν περιλαμβάνονται στην περίπτωση iv. του παρόντος εδαφίου, εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά τον υπόχρεο, το σύζυγό και τα ανήλικα τέκνα.
5. Αντικείμενα αξίας άνω των 30.000 ευρώ (κοσμήματα, έργα τέχνης κλπ).
6. Κάθε είδους μεταφορικά μέσα και κάθε χρήσης οχήματα.
7.  Η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση 
http://www.sofokleousin.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΕΗ: Αυτές τις αλλαγές θα δείτε στους λογαριασμούς που θα έρθουν -Προσοχή με το πάγιο

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με τα νέα ευνοϊκά μέτρα, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΕΗ και αφορούν τις χρεώσεις κ...