Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Δημόσιο: Από το ΥΠΟΙΚ ξεκινάει η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

Στο υπουργείο Οικονομικών, όπως φαίνεται θα πρωτοεφαρμοσθεί η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των δημόσιων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα με βάση το ΠΔ που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ.
Σύμφωνα με EΓΚΥΚΛΙΟ που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής καλούνται όσοι υπάλληλοι έχουν υποβάλει  υποψηφιότητα για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης που έχουν προκηρυχθεί καθώς και οι υπάλληλοι που επιθυμούν να υποβάλουν
Υποψηφιότητα η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την μεθάύριο Τετάρτη 20η Ιουλίου 2016, και έχουν διανύσει πριν από το διορισμό τους, προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα:

  1. Εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών, να ενημερώσουν την Τπηρεσία
μας, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση k.papakosta@mofadm.gr, αναφορικά με την πρόθεσή τους να καταθέσουν στις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού, αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα
2. Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, να υποβάλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου υπάγονται οργανικά, σχετική αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, μετά των συνημμένων σ’αυτήν δικαιολογητικών, όπως ρητά αποτυπώνονται στις διατάξεις του ως άνω π.δ. Ειδικά για τους υποψηφίους με οργανική θέση εκτός των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που θα υποβάλουν στην οικεία Δ/νση Προσωπικού σχετική αίτηση, υποχρεούνται εντός της αναφερόμενης προθεσμίας, να προβούν στην ταυτόχρονη κοινοποίηση αυτής, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση m.kolia@mofadm.gr, καθώς επίσης και στην αποστολή, μέσω αλληλογραφίας, στην Τπηρεσία μας, των επισυναπτόμενων σ’ αυτή δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών, εντός της ως άνω προθεσμίας, ήτοι των δέκα (10) εργασίμων ημερών, λόγω αδυναμίας χορήγησης σχετικού δικαιολογητικού από τον αρμόδιο φορέα, ο υπάλληλος υποχρεούται όπως αναγράψει επιπλέον στην αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας του, ότι έχει καταθέσει, εντός των δέκα (10) εργασίμων ημερών σχετική αίτηση χορήγησης του δικαιολογητικού, συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα την πρωτοκολληθείσα αίτηση υποβολής σχετικού αιτήματος στον αντίστοιχο φορέα, αναφέρεται επίσης στην εγκύκλιο.
 http://www.aftodioikisi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ: Πώς μπορούν να δουν τον προσωπικό φάκελο υγείας τους

Ο ΕΟΠΥΥ, στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους ασφαλισμένους και τους παρόχους υγείας διαθέτει τη δυνατότητα...