Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Ξενογιαννακοπούλου: Ο Μητσοτάκης εκφέρει σκληροπυρηνικό δεξιό λόγο

Απαντώντας στην κριτική για το θέμα των προσλήψεων στο Δημόσιο, η κ. Ξενογιαννακοπούλου διαβεβαιώνει ότι «η κυβέρνηση προχωρά στις απολύτως απαραίτητες προσλήψεις για την στελέχωση νευραλγικών τομέων του δημοσίου, που υπέστησαν μεγάλο πλήγμα στα χρόνια των μνημονίων», μέσω ΑΣΕΠ και «με απόλυτο σεβασμό στο δημοσιονομικό πλαίσιο της χώρας και αφού έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις». Η αρμόδια υπουργός αναφέρεται εκτενώς στα βασικά σημεία του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και συγκεκριμένα για τα οφέλη που θα επιφέρει η
απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ στη δημόσια διοίκηση και στους υποψηφίους για μια θέση στο Δημόσιο, καθώς και ο τετραετής και ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων.
Με αφορμή και το συνέδριο της ΝΔ, δεν παραλείπει να ασκήσει έντονη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι «εκφέρει σκληροπυρηνικό δεξιό λόγο που μας γυρίζει πίσω σε αντιδημοκρατικές εποχές και αντιλήψεις» και ότι ο σχεδιασμός του για το Δημόσιο συνιστά «πισωγύρισμα στις πιο σκληρές μνημονιακές αντιλήψεις», ενώ εκτιμά ότι εάν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε «επέλαση κρατικοδίαιτων συμφερόντων στο Δημόσιο, μέσα από την ιδιωτικοποίηση δημοσίων τομέων με αμφίβολης ποιότητας υπηρεσίες προς τους πολίτες και υποβαθμισμένες ελαστικές σχέσεις εργασίας».
Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης
Πρόσφατα παρουσιάσατε το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση διαδικασιών του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Τι προβλέπεται σχετικά και ποια τα οφέλη για τους υποψηφίους;
Τα οφέλη είναι σημαντικά τόσο για τους υποψήφιους όσο και για τη Δημόσια Διοίκηση. Σήμερα, τα αποτελέσματα μιας προκήρυξης μπορεί να καθυστερήσουν δύο, ακόμη και τρία χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν επιτρέπει στους υποψήφιους να προγραμματίσουν τη ζωή τους, ενώ πολλοί αξιόλογοι νέοι επιστήμονες μπορεί, όταν τελικά επιλεγούν, να έχουν στο ενδιάμεσο αναζητήσει την τύχη τους στο εξωτερικό.
Για τη δημόσια διοίκηση το κόστος της καθυστέρησης είναι μεγάλο. Με δεδομένη την υποστελέχωση και την ανάγκη ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, μετά από μια δεκαετία οριζόντιων περικοπών της τάξης του 20%, την καθυστέρηση αυτήν τελικά την υφίσταται ο πολίτης και το Κοινωνικό Κράτος.
Γι' αυτό προβλέπουμε διαδικασίες προγραμματισμού, απλούστευσης και επιτάχυνσης στο πλαίσιο της διαφάνειας και αξιοκρατίας που εγγυάται το ΑΣΕΠ. Σε αυτό το πλαίσιο επομένως, προβλέπεται ότι ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων αποστέλλεται στην αρχή κάθε έτους στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού, τη δυνατότητα ενοποίησης αιτημάτων σε μία ενιαία κατά κλάδους/ειδικότητες προκήρυξη, τη διεύρυνση της δυνατότητας προκήρυξης περισσοτέρων πανελλαδικών γραπτών διαγωνισμών στη διάρκεια του έτους, καθώς και ειδικών προκηρύξεων διετούς διάρκειας.
Προβλέπονται, επίσης διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της διαδικασίας υλοποίησης προσλήψεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους και την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης.
Προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης του ΑΣΕΠ με αποσπάσεις και, επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ είναι υποχρεωτικές για τα μέλη της για την ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και για λόγους ασφάλειας δικαίου, ίσης μεταχείρισης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών.
Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται αλλαγές και στον σχεδιασμό των προσλήψεων. Συγκεκριμένα τι περιλαμβάνει;
Θεσπίζεται σύστημα πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού σε πλήρη εναρμόνιση με τον δημοσιονομικό κύκλο, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και τον ετήσιο προϋπολογισμό, στρατηγική αποτύπωση των αναγκών των φορέων της δημόσιας διοίκησης με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Στρατηγικής, και διασύνδεση με τις διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, όπως το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, η κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος.
Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια υπουργεία, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό, θα καταρτίζουν καταστάσεις με το αιτούμενο προς έγκριση πρόσληψης τακτικό και εποχικό προσωπικό για το επόμενο έτος.
Τα αιτήματα κάθε υπουργείου θα συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναγκαιότητας βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού, τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα, τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το ύψος των προκαλούμενων δαπανών για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.
Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα καταρτίζει ένα συνολικό σχέδιο προγραμματισμού για τις προσλήψεις του επόμενου έτους λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου συνολικά, και θα εκδίδεται μια και μόνον εγκριτική πράξη για τα αιτήματα. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται και η έγκαιρη πρόσληψη των εποχικών εργαζομένων, καθώς πολλές φορές έφτανε να προσλαμβάνονται εποχικοί πυροσβέστες και αρχαιοφύλακες τον Ιούλιο.
Η λύση που δίνεται για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», μπορεί να αποτελέσει μοντέλο και για άλλες κατηγορίες συμβασιούχων;
Η σημασία της ρύθμισης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι διπλή. Ένα καταξιωμένο και πολύτιμο κοινωνικό πρόγραμμα που επί 18 χρόνια ήταν σε αβεβαιότητα, επιτέλους θεσμοθετείται και συστήνονται μόνιμες θέσεις στους Δήμους. Τερματίζεται έτσι η εργασιακή ανασφάλεια και ομηρία χιλιάδων εργαζομένων συμβασιούχων. Ακολουθήσαμε μια διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης με τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση. Με διαφάνεια η ρύθμιση προσδιορίζει όλα τα στοιχεία της προκήρυξης. Εξαντλήσαμε τα περιθώρια του νόμου για την αναγνώριση της εμπειρίας με την αντίστοιχη μοριοδότηση, και φυσικά η διαδικασία θα γίνει από το ΑΣΕΠ.
Η στελέχωση των διοικητικών και κοινωνικών υπηρεσιών με μονίμους εργαζόμενους είναι προς όφελος των πολιτών και του κοινωνικού κράτους. Οι εργαζόμενοι σε καθεστώς ασφάλειας επενδύουν στη δουλειά τους, επιμορφώνονται, εξελίσσονται, αποκτούν την ανάλογη εμπειρία. Πυξίδα μας είναι οι πραγματικές ανάγκες μιας σύγχρονης δημόσιας Διοίκησης στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος και του λαού. Η δρομολόγηση προσλήψεων μονίμου προσωπικού, στο πλαίσιο που μας επιτρέπει ο κανόνας μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση και ο δημοσιονομικός χώρος, εκ των πραγμάτων μειώνει την ανάγκη για προσλήψεις συμβασιούχων, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους σημερινούς συμβασιούχους να συμμετάσχουν σε πολλές από τις νέες προκηρύξεις με ισχυρό εφόδιο την εμπειρία της προϋπηρεσίας τους.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Τι δράσεις περιλαμβάνει ο σχετικός σχεδιασμός και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αναγκαίος για τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών. Υλοποιούμε πολιτικές και δράσεις, προκειμένου ο δημόσιος τομέας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός δημοκρατικού και σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Σας αναφέρω σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
«Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» : Σκοπός του έργου είναι η απλούστευση, ο ανασχεδιασμός και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για επαγγελματικές δραστηριότητες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της άρσης σειράς γραφειοκρατικών εμποδίων.
«HRMS - Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»: Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Δημόσια Διοίκηση, όπου θα σχεδιάζονται, θα εφαρμόζονται και θα παρακολουθούνται οι πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις σε θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού και θα υποστηρίζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αποτίμηση της ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση.
«Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) & Ψηφιακές Υπογραφές»: Προχωρά από κοινού με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), μαζί με Αναγνωρισμένες Ψηφιακές Υπογραφές. Ένα έργο που μεταβάλλει ριζικά την καθημερινότητα της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς αφήνει πίσω το χαρτί, και τα δημόσια έγγραφα έχουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική μορφή.
«Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας»: Προβλέπεται να αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι κωδικοποιήσεις που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς, οργανωμένες σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα και τις διαδικασίες κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας.
Στις εξαγγελθείσες δράσεις του υπουργείου περιλαμβάνεται και το «ψηφιακό ΚΕΠ». Ποια τα οφέλη του για τους συναλλασσόμενους πολίτες και τις επιχειρήσεις:
Σήμερα μέσω του δικτύου των ΚΕΠ, παρέχονται περί τις 1.000 διαδικασίες. Πενήντα οκτώ από αυτές παρέχονται στους πολίτες ηλεκτρονικά (on - line) μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΜΗΣ - ΚΕΠ με τα πληροφοριακά συστήματα των καθ' ύλην αρμόδιων φορέων. Το 2017 στο σύνολο των 8.519.381 υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από τα ΚΕΠ της χώρας, οι περισσότερες από τις μισές, 4.940.205 υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο.
Σταθερή προτεραιότητά μας είναι η συνεχής αναβάθμιση της λειτουργίας των ΚΕΠ. Σε αυτό το πλαίσιο προχωράμε στην πρόσληψη, μετά από πολλά χρόνια, 120 μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ, καθώς και στην αναβάθμιση και επέκταση της ψηφιακής τους λειτουργίας, προκειμένου να παρέχουν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Το έργο «Ψηφιακό ΚΕΠ» έχει ως στόχο τη μετάβαση στα ΚΕΠ της νέας εποχής μέσω της ηλεκτρονικής αναζήτησης δικαιολογητικών.
Ωστόσο, η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι για την κυβέρνηση οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο προσλήψεις.
Η κυβέρνηση προχωρά στις απολύτως απαραίτητες προσλήψεις για την στελέχωση νευραλγικών τομέων του δημοσίου, που υπέστησαν μεγάλο πλήγμα στα χρόνια των μνημονίων. Προσλήψεις που γίνονται μέσω ΑΣΕΠ με αντικειμενικό και αξιοκρατικό τρόπο για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της διοίκησης, με απόλυτο σεβασμό στο δημοσιονομικό πλαίσιο της χώρας και αφού έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρηματολογεί για τη μείωση της δημόσιας διοίκησης, αποκαλύπτοντας την πρόθεση απολύσεων και ιδιωτικοποίησης δημοσίων υπηρεσιών. Είναι σαφές ότι επιδιώκει το πισωγύρισμα στις πιο σκληρές μνημονιακές αντιλήψεις με την περαιτέρω μείωση του δημοσίου. Έτσι έχουμε το παράδοξο, την ώρα που η χώρα μας επιτέλους βγήκε από τα μνημόνια, η ΝΔ να εξαγγέλλει ένα δικό της «μνημονιακό» πρόγραμμα με παρωχημένες και αποτυχημένες νεοφιλελεύθερες συνταγές, τις οποίες πλέον αποποιούνται ακόμη και συντηρητικά κόμματα στην Ευρώπη. Η ΝΔ επιχειρεί να επαναφέρει την αντίθεση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού. Όμως, ο διαχωρισμός αυτός είναι επίπλαστος, γιατί και τον ιδιωτικό υπάλληλο τον ενδιαφέρει να πηγαίνει το παιδί του σε ένα καλό δημόσιο σχολείο, και τον ελεύθερο επαγγελματία να έχει πρόσβαση σε ένα καλό δημόσιο νοσοκομείο, και τον επιχειρηματία να εξυπηρετείται γρήγορα και αξιόπιστα από τα ΚΕΠ και τις δημόσιες υπηρεσίες.
Αναφέρετε συχνά ότι στη μεταμνημονιακή εποχή η δημόσια διοίκηση μπορεί να αποτελέσει τον βασικό μοχλό για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας. Πιστεύετε ότι το Δημόσιο με τις διαχρονικές παθογένειές του, είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτό τον ρόλο;
Χωρίς αμφιβολία η δημόσια διοίκηση έχει διαχρονικές αδυναμίες και παθογένειες, οι οποίες διευρύνθηκαν την περίοδο των μνημονίων λόγω υποστελέχωσης και αδυναμίας ανανέωσης. Η λύση, όμως, δεν είναι η περαιτέρω συρρίκνωση και υποβάθμιση της, αλλά η στρατηγική αναβάθμισης και προσαρμογής της στις σύγχρονες απαιτήσεις. Αυτή είναι και η βασική διαφορά της δικής μας προοδευτικής-αριστερής αντίληψης από τη νεοφιλελεύθερη άποψη της ΝΔ.
Είναι άλλο η αναγνώριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων και άλλο η σκόπιμη ισοπέδωση. Γιατί, στο δημόσιο γίνεται σοβαρή προσπάθεια με αποτελέσματα. Να σας αναφέρω ενδεικτικά ότι η πρόοδος και τα επιτεύγματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο επίπεδο της ψηφιακής ολοκλήρωσης, αναγνωρίστηκαν με τον πλέον επίσημο τρόπο. Η Ελλάδα εντάχθηκε στην ομάδα των πλέον αναπτυγμένων χωρών, στην πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών e-Government Survey 2018.
Με αφορμή το 12ο συνέδριο της ΝΔ και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, πιστεύετε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να είναι «το πρόσωπο που φέρνει την ανανέωση στην Ελλάδα», όπως υποστηρίζει σε πρόσφατο δημοσίευμά της η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt;
Κάθε άλλο. Σηματοδοτεί με το λόγο και τη στάση του το πισωγύρισμα στη μνημονιακή πολιτική της λιτότητας και της υπερσυντηρητικής δεξιάς αντίληψης. Ενδεικτική είναι η αναφορά του στο συνέδριο της ΝΔ ότι θέλει να τελειώσει με τον ΣΥΡΙΖΑ «όχι μόνο γι' αυτά που κάνει, αλλά γι 'αυτά που πιστεύει». Εκφέρει σκληροπυρηνικό δεξιό λόγο που μας γυρίζει πίσω σε αντιδημοκρατικές εποχές και αντιλήψεις. Όσο όμως αποκαλύπτεται αυτό το πρόσωπο της ΝΔ, τόσο αναδεικνύεται η πολιτική διάσταση και σημασία της αντιπαράθεσης ανάμεσα στον δεξιό-νεοφιλελεύθερο και τον προοδευτικό-αριστερό πόλο. Οι δημοκρατικοί προοδευτικοί πολίτες καταλαβαίνουν τι διακυβεύεται και συσπειρώνονται σε μια προοδευτική προοπτική της χώρας χωρίς επικίνδυνα πισωγυρίσματα!
Δηλαδή οι εξαγγελίες του για μικρότερο κράτος και ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα δεν μπορούν να φέρουν την ανάπτυξη;
Το μόνο που θα φέρουν είναι νεοφιλελεύθερη ασυδοσία στην οικονομία και την επέλαση κρατικοδίαιτων συμφερόντων στο δημόσιο, μέσα από την ιδιωτικοποίηση δημοσίων τομέων με αμφίβολης ποιότητας υπηρεσίες προς τους πολίτες και υποβαθμισμένες ελαστικές σχέσεις εργασίας. Η ανάπτυξη προϋποθέτει τη στήριξη των επενδύσεων και της υγιούς επιχειρηματικότητας, έναν σύγχρονο εξωστρεφή και παραγωγικό ιδιωτικό τομέα που συνεισφέρει στον εθνικό πλούτο και στην απασχόληση, και όχι κρατικοδίαιτους υπεργολάβους εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του φορολογουμένων.
Σε περίπτωση που οι ΑΝΕΛ αποχωρήσουν από τον κυβερνητικό σχηματισμό λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών, εκτιμάτε ότι αυτό θα επιταχύνει πολιτικές εξελίξεις;
Η κυβερνητική συνοχή είναι δεδομένη και εξασφαλισμένη.
http://www.matrix24.gr/2018/12/xenogiannakopoulou-o-mitsotakis-ekferi-skliropiriniko-dexio-logo-pou-mas-girizi-piso-se-antidimokratikes-epoches/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υπέρ της πρότασης Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού η Φον ντερ Λάιεν

  Ευνοϊκά απέναντι στην ιδέα του   ευρωπαϊκού  πιστοποιητικού εμβολιασμού   κατά της Covid-19 το οποίο θα τυγχάνει «αμοιβαίας αναγνώρισης» τ...