Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Πόσο «τρώνε» οι νέες κλίμακες από το διαθέσιμο εισόδημα

Μειώσεις αποδοχών για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων και των συνταξιούχων αναμένεται να προκαλέσει ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, με τις νέες κλίμακες που πρότεινε η κυβέρνηση στους εκπροσώπους των δανειστών.   Απώλειες στα μηνιαία εισοδήματά τους θα έχουν ακόμη και χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, καθώς με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου από 9.545 σε 9.090 ευρώ που προτείνεται από την κυβέρνηση οι φορολογικές επιβαρύνσεις επί των μηνιαίων αποδοχών ξεκινούν πλέον
πάνω από το όριο των 650 ευρώ τον μήνα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους (14 μισθοί) και πάνω από το ποσό των 750 ευρώ τον μήνα για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους (12 μισθοί).
 Στη νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τους μισθούς και τις συντάξεις, την οποία έχει προτείνει η κυβέρνηση στους δανειστές, ο ελάχιστος συντελεστής φόρου 22% θα ισχύει για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ η έκπτωση φόρου μειώνεται από 2.100 σε 2.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ θα ισχύει συντελεστής φόρου 37%. Στο υπερβάλλον των 40.000 ευρώ τμήμα του ετησίου εισοδήματος θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 45%. Η έκπτωση φόρου των 2.000 ευρώ θα μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ πρόσθετο εισόδημα πάνω από τα 20.000 ευρώ, οπότε θα μηδενίζεται στο επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 220.000 ευρώ. 
 Αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών στην κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων είναι η μείωση του αφορολόγητου ορίου από τα 9.545 στα 9.090 ευρώ και η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.545 και μέχρι 28.000 ευρώ, πάνω από 43.000 ευρώ και μέχρι 50.000 ευρώ, καθώς επίσης και άνω των 55.000 ευρώ. Αντιθέτως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 28.000 ευρώ και μέχρι 43.000 ευρώ και πάνω από 50.000 έως 55.000 ευρώ προκύπτουν μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων. 
 Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει προτείνει τη ριζική αναμόρφωση της κλίμακας υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης που φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 18.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, η νέα κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνεται ως εξής: συντελεστής 2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ, 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ, 6,5% από 30.001 έως 40.000 ευρώ, 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ, 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και 10% από 220.001 ευρώ και πάνω. 
 Οπως προκύπτει από αναλυτικούς πίνακες που δημοσιεύει σήμερα η «Ν», η εφαρμογή των νέων κλιμάκων φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά τον υπολογισμό των μηνιαίων φορολογικών κρατήσεων επί των μισθών και των συντάξεων που καταβάλλονται εντός του 2016 αναμένεται να έχει τις ακόλουθες συνέπειες: 
   1)  Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές πάνω από 650 ευρώ και μέχρι 680 ευρώ, οι οποίες με τις ισχύουσες κλίμακες δεν υφίσταντο καθόλου κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, θα δουν για πρώτη φορά στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας τους μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος από 0,14 έως και 6,5 ευρώ που θα μειώσουν ισόποσά τους καθαρούς μισθούς τους. 
   2)  Οσοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 680 και μέχρι 1.500 ευρώ, δηλαδή «καθαρά» πάνω από 680 έως 1.300 ευρώ τον μήνα θα υποστούν μειώσεις αποδοχών κατά 7 έως 9,61 ευρώ τον μήνα. 
   3)  Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 1.500 και μέχρι 1.928 ευρώ, δηλαδή με «καθαρά» ποσά μηνιαίων μισθών πάνω από 1.300 και μέχρι 1.575 ευρώ θα υποστούν μειώσεις αποδοχών έως 12,46 ευρώ τον μήνα. 
   4)  Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 1.928 και μέχρι 3.071 ευρώ, δηλαδή όσοι λαμβάνουν πάνω από 1.575 και μέχρι 2.211 ευρώ «στο χέρι», θα δουν τα ποσά αυτά να αυξάνονται κατά 5,15 έως και 29,35 ευρώ τον μήνα! 
   5)  Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 3.071 ευρώ και μέχρι 3.571 ευρώ, δηλαδή με «καθαρές» μηνιαίες αποδοχές πάνω από 2.211 και μέχρι 2.494 ευρώ θα έχουν μηνιαίες εισοδηματικές απώλειες από 1,22 και μέχρι 41,68 ευρώ. 
   6)  Οσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 3.571 ευρώ και μέχρι 3.929 ευρώ, δηλαδή με «καθαρές» μηνιαίες αποδοχές πάνω από 2.494 και μέχρι 2.617 ευρώ θα δουν τις αποδοχές τους αυτές να αυξάνονται κατά 3,18 έως και 24,44 ευρώ. 
   7)  Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 3.929 ευρώ και μέχρι 5.000 ευρώ, δηλαδή με «καθαρές» μηνιαίες αποδοχές πάνω από 2.617 και μέχρι 3.200 ευρώ, θα έχουν μηνιαίες εισοδηματικές απώλειες από 2,14 και μέχρι 81,89 ευρώ. 
   8)  Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και οι συνταξιούχοι με μηνιαίες αποδοχές πάνω από 750 και μέχρι 790 ευρώ θα δουν για πρώτη φορά κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών τους. Οι κρατήσεις αυτές θα κυμαίνονται από 0,16 έως 7,4 ευρώ τον μήνα. 
   9)  Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και οι συνταξιούχοι με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 790 ευρώ και μέχρι 2.250 ευρώ, δηλαδή με «καθαρά» ποσά μηνιαίων αποδοχών πάνω από 790 και μέχρι 1.838 ευρώ, θα υποστούν μηνιαίες εισοδηματικές απώλειες από 0,54 έως 14,84 ευρώ. 
   10)  Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και οι συνταξιούχοι με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 2.250 και μέχρι 3.583 ευρώ, δηλαδή με «καθαρά» ποσά μηνιαίων αποδοχών πάνω από 1.838 και μέχρι 2.550 ευρώ, θα λάβουν... αυξήσεις κατά 6 έως και 34,24 ευρώ τον μήνα! 
   11)  Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και οι συνταξιούχοι με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 3.583 και μέχρι 4.167 ευρώ, δηλαδή όσοι λαμβάνουν «στο χέρι» πάνω από 2.550 και μέχρι 2.910 ευρώ, θα δουν τα ποσά αυτά να μειώνονται κατά 1,43 έως και 48,62 ευρώ τον μήνα. 
   12)  Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 4.167 ευρώ και μέχρι 4.584 ευρώ, δηλαδή με «καθαρές» μηνιαίες αποδοχές πάνω από 2.910 και μέχρι 3.054 ευρώ, θα δουν τις αποδοχές τους αυτές να αυξάνονται κατά 3,71 έως 28,51 ευρώ. 
   13)  Οι ελάχιστοι απασχολούμενοι στον δημόσιο τομέα με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 4.584 ευρώ και μέχρι 7.500 ευρώ, δηλαδή με καθαρά μηνιαία ποσά αποδοχών άνω από 3.054 και μέχρι 4.647 ευρώ, θα δουν τα ποσά αυτά να μειώνονται κατά 2,5 έως και 244,54 ευρώ. 
http://www.naftemporiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Με εντολή Ν.Δ λογοκρισία ΕΡΤ σε όλες τις ειδήσεις από την περιφέρεια λόγω Λέσβου

Εδώ και λίγες ώρες οι δημοσιογράφοι όλων των περιφερειακών Μέσων της κρατικής ραδιοτηλεόρασης της ΕΡΤ δεν μπορούν να ανεβάσουν καμία απο...