Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ψαλίδι 60% στις συντάξεις των συνταξιούχων που εργάζονται- Τα σημεία κλειδιά του νέου νόμου

Νέο τοπίο, αλλά και… νέες "ταχύτητες" συνταξιούχων που εργάζονται προκύπτουν από τον νέο ασφαλιστικό νόμο.

Το σημείο κλειδί είναι ο συνταξιούχος να εργαζόταν ήδη το Μάιο του 2016,ωοπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου. Σ’ αυτή την περίπτωση διέπεται από τις προηγούμενες διατάξεις και υφίσταται μικρότερες περικοπές. Με το νέο νόμο περικόπτεται το 60% του συνόλου των ακαθάριστων συντάξεων που εισπράττει ο συνταξιούχος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάτμηση των συνταξιούχων (αλλά και των ασφαλισμένων) σε πολλές κατηγορίες, με κριτήριο μεν το χρόνο, αλλά χωρίς καμία ιδιαίτερη δικαιολόγηση (ως προς το γιατί πρέπει να διαφοροποιούνται οι συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων),
εγείρει νέα σοβαρότατα ζητήματα αντισυνταγματικότητας, αφού η αρχή της ισότητας βάλλεται πανταχόθεν από διάσπαρτες ρυθμίσεις στο όνομα... της δημοσιονομικής προσαρμογής.
Ας δούμε όμως τι προβλεπόταν με το προηγούμενο καθεστώς για την απασχόληση συνταξιούχων:
1. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 Ν. 3863/2010 και του άρθρου 42 Ν. 3996/2011 (με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999) φαίνεται ότι θα ισχύσουν μόνο για όσους συνταξιούχους ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχολήθηκαν από 15/7/2010 έως και την ημερομηνία ψήφισης του νέου ασφαλιστικού νόμου.
Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που ανέλαβαν εργασία, ως μισθωτοί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, υπόκειντο στους εξής περιορισμούς:
α) Για όσους δεν είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, ετίθετο σε αναστολή η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.
β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερέβαινε τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονταν κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβαλλόταν μειωμένο κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%). Πχ. αν η κύρια σύνταξη ήταν 1000 ευρώ μικτά, τα 30 ημερομίσθια Χ 26,18 ευρώ ισούνται με 785,4 ευρώ. Το 70% της διαφοράς αντιστοιχεί σε 214.6 ευρώ. Αρα , η σύνταξη των 1000 ευρώ θα μειωθεί στα 785,4 ευρώ.
Η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται επίσης, χωρίς περικοπή.

2. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλάμβαναν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπόκειντο στους εξής περιορισμούς:
α) Για όσους δεν είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, ετίθετο σε αναστολή η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, υποχρεούνταν δε στην καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, υποχρεούνταν να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Σε περίπτωση που το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων υπερέβαινε τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή τα 1570,8 ευρώ ,το ποσό που υπερέβαινε το ανωτέρω όριο υπόκειτο σε περικοπή. Η επικουρική σύνταξη δεν συνυπολογιζόταν για τον ανωτέρω περιορισμό και καταβαλλόταν κανονικά.

3. Με το νέο ασφαλιστικό νόμο, η σύνταξη για όσους συνταξιούχους ξεκινήσουν να εργάζονται μετά την εφαρμογή του, ψαλιδίζεται δραματικά κατά 60%. Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ.
Η εν λόγω μείωση θα πραγματοποιείται επί του ακαθάριστου ποσού του συνόλου των συντάξεων που λαμβάνουν, κύριων και επικουρικών.
Αυτό σημαίνει ότι:
1. Οι συνταξιούχοι κάτω των 55 ετών, ευνοούνται ως προς το ότι δεν θα αναστέλλεται πλήρως η σύνταξή τους, αλλά θα περικόπτεται το 60% του ποσού της. Επομένως, θα εισπράττουν τμήμα της σύνταξής τους, όσο παράλληλα θα εργάζονται. Δηλαδή αν η σύνταξη είναι 1000 ευρώ ο εργαζόμενος συνταξιούχος θα λαμβάνει τα 400.
2. Οι συνταξιούχοι άνω των 55 ετών όμως θίγονται σημαντικά, καθώς:
α) οι συνταξιούχοι που θα αναλάβουν εργασία, ως μισθωτοί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, θα δουν το συνολικό ακαθάριστο ποσό των συντάξεων τους να περικόπτεται αδιακρίτως κατά 60%. Συνταξιούχος που λάμβανε ποσό σύνταξης 1.200 ευρώ (μεικτά) θα λαμβάνει το ποσό των 480,00 Ευρώ (μεικτά) από τη σύνταξή του.
β) οι συνταξιούχοι που θα αναλάβουν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), θα ανέμεναν κανονικά το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.570 ευρώ (60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη), να περικόπτεται. Πλέον, θα περικόπτεται αδιακρίτως το 60% επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού των συντάξεων. Π.χ Συνταξιούχος που λάμβανε ποσό σύνταξης 1.500 ευρώ μικτά με το νέο νόμο, θα λαμβάνει το ποσό των 600,00 Ευρώ (μεικτά) από τη σύνταξή του.
Πάντως αναμένεται η έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων καθώς υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο νόμο που πρέπει να αποσαφηνιστούν.
Νομικοί υποστηρίζουν ότι η κατάτμηση των συνταξιούχων (αλλά και των ασφαλισμένων) σε πολλές κατηγορίες, με κριτήριο μεν το χρόνο, αλλά χωρίς καμία ιδιαίτερη δικαιολόγηση (ως προς το γιατί πρέπει να διαφοροποιούνται οι συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων), εγείρει νέα σοβαρότατα ζητήματα αντισυνταγματικότητας, αφού η αρχή της ισότητας βάλλεται πανταχόθεν από διάσπαρτες ρυθμίσεις στο όνομα... της δημοσιονομικής προσαρμογής.
http://www.nextdeal.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=30574%3Apsalidi-60-stis-syntaxeis-twn-syntaxioychwn-poy-ergazontai-ta-shmeia-kleidia-toy-neoy-nomoy&Itemid=11

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

το τεράστιο σημερινό μας χρέος

Πολλοί νομίζουν ότι το χρέος του σύγχρονου ελληνικού κράτους είναι μια παλιά ιστορία που μεταφέρονταν απο δεκαετία σε δεκαετία. Μια πολύ παλιά ιστορία δύο αιώνων όπου το ελληνικό κράτος δανείζονταν συνεχώς, έπεφτε έξω συνεχώς και αυτό μας επηρέασε φθάνοντάς μας στη σημερινή μας κατάσταση. Πράγματι υπήρξαν τέσσερεις τέτοιες περιπτώσεις μέχρι το 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Όμως το τεράστιο σημερινό μας χρέος, για το οποίο σήμερα υποφέρουμε, είναι δημιούργημα των τελευταίων 40 ετών.
Μικρό στην αρχή, επιταχυνόμενο μετά, και τεράστιο στο τέλος.

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά - Blogger Dimitris Nikogloy

ΑΓΙΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ !!! ΠΑΝΕ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ !!! Η ΜΟΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ !!!

Άγιοι Αρχιερείς, της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος!
Ως Έλλην πολίτης και ως Ορθόδοξος Χριστιανός και με τον προσήκοντα σεβασμό προς τα θεοτίμητα πρόσωπά σας, αισθάνομαι την ανάγκη, να σας είπω τα κάτωθι:
Κατά τη μακρόχρονη σκλαβιά των 400 ετών, υπό το ζυγό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, οι Έλληνες κατάφεραν να διατηρήσουν αναλλοίωτη, τόσο την Εθνική τους, όσο και την θρησκευτική τους, ταυτότητα!!!