Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Έρχεται απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, αλλά με κοινωνικό πλάνο

Του Δημήτρη Κατσαγάνη
Διευκόλυνση των ομαδικών απολύσεων, ανατροπές στο συνδικαλιστικό, αλλά και επανεξέταση του συστήματος καθορισμού του κατώτατου μισθού (χωρίς καμία ανατροπή μέχρι τοn Σεπτέμβριο του 2017) προβλέπει το σχέδιο Μνημονίου. Για τοn Νοέμβριο του 2017, αφήνεται επίσης η θέσπιση αλλαγών για τις διαδικασίες της μεσολάβησης και της διαιτησίας (Σεπτέμβριος του 2017) και θα προχωρήσουν. Έτσι το νέο Εργασιακό, το οποίο προβλέπει το σχέδιο του Μνημονίου σπάει χρονικά στα δύο. Απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων και αλλαγή συνδικαλιστικού νόμου πρέπει να περάσουν άμεσα, ενώ οι όποιες ανατροπές στη
διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και τη διαμεσολάβηση ndash; διαιτησία μεταφέρονται για το Φθινόπωρο του 2017.
Το σχέδιο του Μνημονίου προβλέπει ότι οι αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν τα ακόλουθα μέτρα ανά πεδίο:
Α) Συλλογικές διαπραγματεύσεις
- Διαμόρφωση ενός 'βιώσιμου διοικητικού συστήματος ' (Σεπτέμβριος του 2017) μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σε συμφωνία με τους θεσμούς (σ.σ. αφορά στον καθορισμού του κατώτατου μισθού).
- Συνέχιση της αναζήτησης παραπέρα βημάτων για την εξασφάλιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
- Δυνατότητα σύστασης σωματείου με 15 μέλη και με 12 μέλη σε επιχειρήσεις με κάτω από 20 εργαζομένους. Σε επιχειρήσεις χωρίς σωματείο, οι 'ενώσεις προσώπων ' θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα 3/5 του προσωπικού.
- Ισχύς μετενέργειας για 3 μήνες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις συλλογικές συμβάσεις.
Β)
Ομαδικές απολύσεις
- Ευθυγράμμιση με ό,τι ορίζει η κοινοτική οδηγία 98/59/ΕΚ (προαπαιτούμενο). (σ.σ. αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων από το 5% στο 10% , χωρίς προέγκρισή τους από το Υπ. Εργασίας).
- Αντικατάσταση του σημερινού συστήματος της εκ των προτέρων έγκρισης των ομαδικών απολύσεων από τη δημόσια αρχή (σ.σ. Υπουργείο Εργασίας) από ένα σύστημα διοικητικής έγκρισης που θα εξασφαλίζει ότι οι απολύσεις αυτές είναι συμβατές με τους όρους της ενημέρωσης και της διαβούλευσης με τους εργαζομένους (προαπαιτούμενο).
- Ο εργοδότης θα υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (το οποίο θα αποκτήσει άλλη σύνθεση) για κάθε σχεδιαζόμενη απόλυση, με τους όρους που ορίζει η κοινοτική οδηγία . Οι
ομαδικές απολύσεις θα πραγματοποιούνται εντός 3 μηνών από την έγκρισή τους (ή και νωρίτερα αν έχει υπάρξει διοικητική έγκριση της διαδικασίας, αλλά και έχει καταρτιστεί 'κοινωνικό πλάνο ', όπως προβλέπεται παρακάτω). Η επιχείρηση που θα απολύει, θα αναφέρει συνοπτικά τους αντικειμενικούς λόγους, τους τρόπους και τα μέσα που αναζήτησε για να αποφύγει τις απολύσεις, τα κριτήρια της επιλογής των εργατών που απολύονται και τους τρόπους, με τους οποίους οι εργάτες που δεν απολυθούν θα επηρεαστούν από την μία πιθανή αναδιοργάνωση της.
Παράλληλα, η επιχείρηση θα επικοινωνεί με τον ΟΑΕΔ για να βοηθήσει στην εξασφάλιση της καταγραφής τους από τον οργανισμό αυτό.
- Στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινοποίησης των ομαδικών απολύσεων, επιχειρήσεις με τουλάχιστον 50 εργαζομένους θα πρέπει να καταρτίσουν ένα 'κοινωνικό πλάνο ' για τη μείωση των κοινωνικών συνεπειών των απολύσεων με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης (π.χ. επανακατάρτιση, επαναπρόσληψη αν η επιχείρηση ανακάμψει κλπ).
Γ) Συνδικαλιστική δράση
Εκσυγχρονισμός του νόμου 1264/1982 (προαπαιτούμενο) με τα εξής μέτρα:
- Αύξηση του χρόνου προειδοποίησης για την απεργία από τις 24 στις 48 ώρες.
- Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για τα σωματεία.
- Επενεξέταση του επιπέδου προστασίας των μελών των συνδικάτων.
- Εξορθολογισμός του συστήματος των συνδικαλιστικών αδειών.
Οι αρχές, επίσης:
- Θα αναθεωρήσουν τις διαδικασίες της μεσολάβησης και της διαιτησίας (Σεπτέμβριος του 2017) και θα προχωρήσουν σε θέσπιση των αλλαγών το Νοέμβριο του 2017.
- Θα προχωρήσουν στην απλοποίηση εργασιακής νομοθεσίας (Μάρτιος του 2017).
- Θα εφαρμόσουν το πλάνο ενάντια στην αδήλωτη εργασία (Νοέμβριος του 2016).
- Θα δημιουργήσουν έναν Μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας (Φεβρουάριος 2017).
Θα προχωρήσουν στη θέσπιση των πλαισίων ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτιση (προαπαιτούμενο).
http://www.capital.gr/

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

το τεράστιο σημερινό μας χρέος

Πολλοί νομίζουν ότι το χρέος του σύγχρονου ελληνικού κράτους είναι μια παλιά ιστορία που μεταφέρονταν απο δεκαετία σε δεκαετία. Μια πολύ παλιά ιστορία δύο αιώνων όπου το ελληνικό κράτος δανείζονταν συνεχώς, έπεφτε έξω συνεχώς και αυτό μας επηρέασε φθάνοντάς μας στη σημερινή μας κατάσταση. Πράγματι υπήρξαν τέσσερεις τέτοιες περιπτώσεις μέχρι το 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Όμως το τεράστιο σημερινό μας χρέος, για το οποίο σήμερα υποφέρουμε, είναι δημιούργημα των τελευταίων 40 ετών.
Μικρό στην αρχή, επιταχυνόμενο μετά, και τεράστιο στο τέλος.

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά - Blogger Dimitris Nikogloy

ΑΓΙΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ !!! ΠΑΝΕ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ !!! Η ΜΟΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ !!!

Άγιοι Αρχιερείς, της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος!
Ως Έλλην πολίτης και ως Ορθόδοξος Χριστιανός και με τον προσήκοντα σεβασμό προς τα θεοτίμητα πρόσωπά σας, αισθάνομαι την ανάγκη, να σας είπω τα κάτωθι:
Κατά τη μακρόχρονη σκλαβιά των 400 ετών, υπό το ζυγό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, οι Έλληνες κατάφεραν να διατηρήσουν αναλλοίωτη, τόσο την Εθνική τους, όσο και την θρησκευτική τους, ταυτότητα!!!