Η καταβολή θα γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που είχαν δηλώσει κατά τη διάρκεια της συναλλακτικής τους σχέσης με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Δανείων. Οι δανειολήπτες του Ταμείου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισμό του «συνεπούς δανειολήπτη» και δεν έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τον IBAN αριθμού λογαριασμού τους, ατομικού ή κοινού, που τηρούν σε Τραπεζικό Ίδρυμα της χώρας, παρακαλούνται όπως προβούν άμεσα στην γνωστοποίηση αυτού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέσω του συνδέσμου «e-
Services/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.tpd.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Call Center) της Διεύθυνσης Δανείων Φυσικών Προσώπων του Τ.Π.& Δανείων, με αριθμό κλήσης 213-2116555 (ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:30 – 14:30) καθώς και στη σχετική ανακοίνωση της ενότητας «Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας του Ταμείου.
https://sypnaped.wordpress.com/2017/06/07/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%80/