Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Για μια διαφορετική Ευρώπη: Bιωσιμότητα αντί για λιτότητα. Του Ν. Χρυσόγελου


Στην Μαδρίτη, λοιπόν, οι πάνω από 300 συμμετέχοντες στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, εκπρόσωποι των 34 κομμάτων από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νέων Πράσινων (FYEG) και της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο – συμμετείχα προσωπικά στην αντιπροσωπεία των πράσινων ευρωβουλευτών - συζήτησαν και έλαβαν σημαντικές αποφάσεις σε μια κρίσιμη στιγμή της πορείας της Ευρώπης.
Σήμερα, πολλοί έχουν κουραστεί και δεν θέλουν να ακούσουν πλέον για πολιτική, αντιμετωπίζουν τα κόμματα σαν να είναι όλα ίδια, και στρέφονται εναντίον της ίδιας της ευρωπαϊκής ιδέας. Οι Πράσινοι υποστηρίζουμε ότι η επίλυση των προβλημάτων απαιτεί συγκεκριμένες λύσεις και πολιτικές σε
ευρωπαϊκή κλίμακα. Και το πιο σημαντικό, οι Πράσινοι διαφοροποιούμαστε από τα υπόλοιπα κόμματα, επιδιώκοντας μια διαφορετική Ευρώπη γιατί ακριβώς οι Πράσινοι είναι ευρωπαϊκή δύναμη.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος αποδεικνύουν ότι οι Πράσινοι έχουμε κοινές θέσεις για έξοδο από την κρίση και εναλλακτική κοινή στρατηγική απέναντι στη λιτότητα, ανεξαρτήτως του αν ανήκουμε σε χώρες του Βορρά ή του Νότου, σε κόμματα που συμμετέχουν στην αντιπολίτευση ή στην κυβέρνηση.

Οι Πράσινοι επιδιώκουμε να δώσουμε ώθηση στην Ευρωπαϊκή ενοποίηση, στην δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου, καθώς και στην κοινωνική και δημοκρατική διάσταση της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Στις αποφάσεις του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος τίθεται ως μία από τις προτεραιότητες της κοινής εκλογικής καμπάνιας για τις ευρωεκλογές την πολιτική συζήτηση και αντιπαράθεση για το τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Οι Πράσινοι θέτουν ως κεντρικό στόχο τους τη δημιουργία μιας διαφορετικής Ευρώπη με τη συμμετοχή των πολιτών, μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία με ενισχυμένη δημοκρατική διακυβέρνηση, κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη, οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα ως απάντηση στο λαϊκισμό και την "εθνικοποίηση" των πολιτικών αλλά και των ευρωεκλογών. Μεταξύ άλλων θα επιλέξουν με μαζική ανοικτή ψηφοφορία δυο επικεφαλής της εκλογικής καμπάνιας – που θα είναι και οι υποψήφιοι των Πράσινων για την θέση του προέδρου της Κομισιόν – που θα περιδεύσουν και στις 28 χώρες μέλη της ΕΕ για να αναδείξουν τις κοινές πολιτικές των Πράσινων για την διέξοδο από την κρίση αλλά και την ενοποίηση της Ευρώπης. Δείτε εδώ και εδώ τη σχετική απόφαση.

Η ξεκάθαρη αντίθεση των Ευρωπαίων Πράσινων στις άδικες κι αναποτελεσματικές πολιτικές λιτότητας και η πρότασή μας για μια διαφορετική στρατηγική διεξόδου από την κρίση εκφράστηκαν ομόφωνα στη διακήρυξη "Βιωσιμότητα, όχι λιτότητα" που υιοθετήθηκε στη Μαδρίτη ομόφωνα από τις ηγεσίες όλων των ευρωπαϊκών πράσινων κομμάτων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πρόταση που υιοθετήθηκε βασίστηκε σε σχέδιο το οποίο είχαν υποβάλει από κοινού οι Ισπανοί και οι Έλληνες Πράσινοι.

Με τη διακήρυξή μας αντί για τον καταστροφικό δρόμο της λιτότητας προτείνουμε μια καινοτόμα, βιώσιμη στρατηγική που θέτει “πρώτα τους ανθρώπους, όχι τις αγορές”. Οι Πράσινοι θέλουμε να σταματήσουμε τη φτωχοποίηση, να ενισχύσουμε την απασχόληση, να ενδυναμώσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να θέσουμε τη βιωσιμότητα στον πυρήνα των προσπαθειών για μια νέα οικονομική δυναμική.

Η διαχείριση της κρίσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο γραφειοκρατικά και οικονομικά κριτήρια αλλά και τις κοινωνικές επιπτώσεις και τις μακροχρόνιες οικονομικές συνέπειές τους. Πέρα από εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους χρειάζεται χώρος για να αναπνεύσει η οικονομική ανάκαμψη. Υποστηρίζουμε τέλος τον πολλαπλασιασμό των προσπαθειών αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων” αναφέρεται μεταξύ άλλων στην Διακήρυξη. Δείτε το σχετικό πολιτικό κείμενο εδώ.

Επιπλέον, το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος υιοθετεί συγκεκριμένες προτεραιότητες, υιοθετώντας σχετικά πολιτικά κείμενα:

- Υποστηρίζουμε ένα μοντέρνο, φιλόδοξο και προσανατολισμένο στο μέλλον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τμήμα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάκαμψη από την κρίση. Ασκούμε σκληρή κριτική στον προϋπολογισμό που αποφάσισαν οι κυβερνήσεις, χαιρετίζουμε την απόρριψή του από την πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου, και ορίζουμε τις κατευθύνσεις που πρέπει να έχει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Ζητάμε σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε πράσινες και κοινωνικές κατευθύνσεις καθώς και πολιτικές για τη μείωση της ανεργίας. Δείτε το σχετικό κείμενο εδώ

- Να ανακτήσουμε το μέλλον. Δράση χειραφέτησης των Ευρωπαίων νέων, για τους νέους από τους ίδιους τους νέους. Οι Πράσινοι επιδιώκουμε με κάθε τρόπο στήριξη της χειραφέτησης των νέων. Οι νέοι χρειάζονται πολιτικές για την εργασία, ευκαιρίες ποιοτικής απασχόλησης και πολιτικές που βοηθούν στην εκπλήρωση των επιθυμιών και των αναγκών τους. Πρέπει να μειωθούν οι ανισότητες για τους νέους, σε όλες τις χώρες, να υπάρξει ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλειας και των κοινωνικών πολιτικών που στοχεύουν στους νέους, καθώς και ευκαιρίες για όλους τους νέους, ανεξαρτήτως της εκπαίδευσης τους, αν δηλαδή έχουν ή όχι πτυχίο. Δείτε το σχετικό πολιτικό κείμενο εδώ.

- Για ένα βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης. Η ανεργία, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων έχει ως αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή των νέων στη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενώ η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης κρατάει τους νέους μακριά από την παραγωγή και την πραγματική οικονομία. Οι τάσεις αυτές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, στα δημοσιονομικά έσοδα, στην καινοτομία αλλά και την κοινωνική συνοχή. Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, τα κοινωνικά συστήματα ασφάλισης και κοινωνικής πολιτικής παραμένουν απομονωμένα μεταξύ τους. Οι Πράσινοι υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται να υπάρξει σύγκλιση μεταξύ των κοινωνικών συστημάτων ασφάλισης και κοινωνικής πολιτικής παρά το γεγονός ότι σήμερα οι Συνθήκες δεν επιτρέπουν εμπλοκή της Ε.Ε. και πολλά συνδικάτα φοβούνται ότι σύγκλιση και κοινοί κανόνες μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των υψηλότερων στάνταρντ που υπάρχουν σε κάποιες χώρες. Τονίστηκε επανειλημμένα σε όλες τις συζητήσεις μας ότι ο πλούτος της Ευρώπης είναι οι ανθρώπινοι πόροι της, το ανθρώπινο κεφάλαιό της και η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να βασιστεί σε απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και το κοινωνικό ντάμπινγκ. Η Ευρώπη, που δεν έχει ιδιαίτερους πόρους, πρέπει, ιδιαίτερα την εποχή της κρίσης, να αξιοποιεί και να δίνει μεγαλύτερη σημασία στις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού.
tvxs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Βαρουφάκης για σκανδαλολογία: Όλοι γνωρίζουν - Θα ήθελα να είχαμε FBI στην Ελλάδα

Καυστικός σχετικά με την σκανδαλολογία των τελευταίων ημερών, αλλά και τη γενικότερη αντιμετώπιση σκανδάλων στην Ελλάδα, εμφανίστηκε, μιλώντ...