Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

ΣΕΒ: Στη μεσαία τάξη πέφτουν τα μεγαλύτερα φορολογικά βάρη

Τεράστια πρόσθετα φορολογικά βάρη επωμίζεται η ελληνική μεσαία τάξη, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο που εξέδωσε ο ΣΕΒ, ο οποίος βασίζει τις εκτιμήσεις του σε στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με την έκθεση του ΣΕΒ, η μεσαία τάξη στην Ελλάδα καταβάλλει σήμερα το 51% των συνολικών φορολογικών εσόδων, ενώ πριν την κρίση κατέβαλε το 39,3%. Αυτό είναι αποτέλεσμα
της υπερφορολόγησης που “κτύπησε κόκκινο” την δεκαετή περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, καθώς και στην υψηλή προοδευτικότητα του συστήματος φορολόγησης των Ελλήνων και δείχνει ότι αυτό που οι πολιτικοί αποκαλούν “ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας” χάνει περίπου το ένα τρίτο των εισοδημάτων της στην υπερφορολόγηση.
Αντίστοιχα η υψηλή εισοδηματική τάξη, η οποία υπέστη αριθμητική και εισοδηματική συρρίκνωση, στη μετά κρίση περίοδο καταβάλλει το 38,1% των εσόδων από τη φορολογία.
Ο ΣΕΒ αποδίδει αυτές τις εξελίξεις και σε συγκυριακούς λόγους, όπως η μετακίνηση νοικοκυριών σε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα λόγω της κρίσης, η μετανάστευση στο εξωτερικό, η εγκατάλειψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κλπ, με αποτέλεσμα η Πολιτεία να προχωρήσει σε υπερφορολόγηση εκείνου του τμήματος του πληθυσμού, που κατά την εκτίμηση των αρμοδίων είχε σχετικά υψηλότερη φοροδοτική ικανότητα.
Ωστόσο, επισημαίνει η έκθεση του ΣΕΒ, μετά το 2016 η υπερφορολόγηση εντάθηκε καθώς το αφορολόγητο διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα που απέκλειαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού από τη φορολόγηση κι αύξαναν αναλογικά τη φορολογία άλλων, μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού, με έμφαση στους συνεπείς φορολογούμενους. Η επιβάρυνση επιδεινώνεται σημαντικά εάν συνυπολογιστεί και ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας.
Αυτά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, παρατηρείται μια σαφής μετανάστευση νοικοκυριών από υψηλά προς χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, ενώ μειώθηκε το μερίδιο των νοικοκυριών που βρίσκονται κάτω του ορίου της φτώχειας, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος την περίοδο των μνημονίων πραγματοποιήθηκε με πιλότο το να μην πληγούν τα σχετικώς χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
Πέραν των διαπιστώσεων, το δελτίο του ΣΕΒ διατυπώνει την εισήγηση η μείωση της φορολογίας που ήδη έχει ξεκινήσει από τη σημερινή κυβέρνηση, να υποστηρίζεται από παράλληλα εφαρμογή αναπτυξιακών μέτρων, όπως περιορισμός της φοροδιαφυγής και διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας. Συνδέει, μάλιστα, αυτή την παρατήρηση με τα εκλογικά αποτελέσματα στη χώρα μας, καθώς υπογραμμίζει ότι οι εκλογές κερδίζονται ή χάνονται ανάλογα με την αβεβαιότητα στην οποία βρίσκεται η μεσαία τάξη, κυρίως λόγω της δυσπραγίας που σχετίζεται με την υπερφορολόγηση”.
Παράλληλα, το δελτίο του ΣΕΒ παρατηρεί: «Διεθνώς, ανεξαρτήτως του πως οριοθετείται, η μεσαία τάξη θεωρείται ως το πιο δυναμικό στρώμα της κοινωνίας και, εν πολλοίς, η οικονομική της ευμάρεια καθορίζει όχι μόνο την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές μιας χώρας, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις.
Σήμερα η μεσαία τάξη φαίνεται να βρίσκεται σε καθοδική πορεία, καθώς οι ευκαιρίες για κοινωνική και επαγγελματική άνοδο περιορίζονται, ενώ η κοινωνική κινητικότητα εν γένει έχει χάσει τη δυναμική άλλων εποχών.
Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις γρήγορες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που φέρνει η τεχνολογική πρόοδος (έλλειψη δεξιοτήτων), η εξωστρέφεια της παραγωγής και των επενδύσεων (παγκοσμιοποίηση), η ταχεία συσσώρευση πλούτου στα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα (οικονομική ανισότητα), η υλική στέρηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός (άστεγοι, άνθρωποι κάτω από το όριο της φτώχειας, εξάρτηση από ναρκωτικά και οπιοειδή σκευάσματα), οι μεταναστευτικές ροές, κ.ο.κ.
Εν γένει, δεν φαίνεται να υπάρχουν πλέον σταθερές ενδείξεις ότι οι νέες γενιές θα έχουν καλύτερες ευκαιρίες από τις προηγούμενες. Όλα αυτά προκαλούν μια αίσθηση αβεβαιότητας για το μέλλον και τείνουν να επιφέρουν αποσαθρωτικά φαινόμενα, επηρεάζοντας δυσμενώς την γενικότερη κοινωνική συνοχή».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημόσια Υγεία… στη Χάρυβδη

Του Κώστα Λουλουδάκη (Ιουλιανού) «Κυρίαρχος είναι όποιος αποφασίζει για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης» Carl Schmitt,  Πολιτική Θεολο...