Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Διπλό μήνυμα ΑΑΔΕ για οικειοθελή αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων

Μία ημέρα πριν εκπνεύσει και η δεύτερη παράταση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στέλνει «σήμα» στους υπόχρεους ότι έχει ήδη συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία από την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για το 2016, αλλά και ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2018 αναμένει και τα στοιχεία των πολυεθνικών.   Ανακοίνωση διόλου τυχαία, αν αναλογιστεί κανείς ότι γίνεται και από τα πλέον επίσημα χείλη στη Βουλή, της υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου, η οποία προφανώς θέλησε να «σπρώξει» όσους περισσότερους φορολογούμενους μπορεί στο να αποκαλύψουν «κρυφά» εισοδήματα, έστω και την τελευταία στιγμή.   Ταυτόχρονα όμως και να χτυπήσει «καμπανάκι» σε όσους το σκέφτονται ακόμη, στην περίπτωση και νέας παράτασης έως το τέλος του έτους, υπενθυμίζοντας ότι στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους θα υπάρχουν στη διάθεση των
ελεγκτικών αρχών και τα στοιχεία των πολυεθνικών, ενώ σύντομα θα «ταξιδέψουν» στη χώρα μας και στοιχεία από τις ΗΠΑ.
 Ειδικότερα, η κα Παπανάτσιου ανέφερε ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα στοιχεία για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς φορολογουμένων του 2016 με βάση τις δύο συμφωνίες που έχουν κυρωθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ και, βεβαίως, έχουν δοθεί και από την Ελλάδα τα αντίστοιχα στοιχεία στις συμβαλλόμενες χώρες. 
 Τα στοιχεία από τις πολυεθνικές, με βάση πάλι τις αντίστοιχες συμφωνίες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον ΟΑΣΑ, θα έλθουν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018. 
 Συνεπώς, υπογράμμισε η κα Παπανάτσιου, βρίσκονται στη διάθεση της Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Εσόδων τα απαραίτητα στοιχεία και θα έλθουν και τα υπόλοιπα στους επόμενους μήνες και με αυτήν τη δυνατότητα θα μπορεί να εντοπίσει τους παραβάτες, να υποχρεώσει να πληρώσουν τους φόρους που δεν πλήρωσαν, αλλά και να τους φέρει στη Δικαιοσύνη σε περιπτώσεις που το απαιτεί η νομοθεσία. 
 Δεν είναι τυχαίο πάντως ότι πλήθος αιτημάτων έχει κατακλύσει το υπουργείο Οικονομικών για την παράταση της ρύθμισης για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων έως το τέλος Δεκεμβρίου 2017. 
 Παράταση την οποία εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αφενός για να πέσουν στα «δίχτυα» του περισσότερα έσοδα, αφετέρου για να δώσει μια τελευταία ευκαιρία σε όσους έχουν «ξεχάσει» να τα δηλώσουν. 
 Με δεδομένο ότι έχουν βεβαιωθεί πρόσθετοι φόροι άνω των 600 εκατ. ευρώ, αφού έχουν «φανερωθεί» περισσότερα από 5 δισ. ευρώ, αλλά και το γεγονός ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκαθάρισε πρόσφατα ποιες από τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μπαίνουν εκ νέου στο «στόχαστρο» του ελεγκτικού μηχανισμού, η τρίτη παράταση της εν λόγω ρύθμισης συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. 
 Και αυτό γιατί τα στελέχη της ΑΑΔΕ πιστεύουν ότι μετά και τη συλλογή των στοιχείων από άλλες χώρες της Ε.Ε., στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών, θα είναι αρκετοί οι φορολογούμενοι με αδήλωτα εισοδήματα που θα το ξανασκεφτούν και για να αποφύγουν τον εξονυχιστικό έλεγχο και τις βαριές ποινές θα προτιμήσουν να υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση. 
 Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι με βάση τις πρόσφατες οδηγίες της ΑΑΔΕ οι χρήσεις μεταξύ 2006 και 2010 δεν θεωρούνται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, παραγεγραμμένες και ως εκ τούτου αυτές θα είναι που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα, χωρίς μάλιστα ο έλεγχος να πηγαίνει και πιο πίσω, εφόσον βέβαια δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις. 
 Όσοι λοιπόν στις εν λόγω χρήσεις έχουν «κρύψει» εισοδήματα, εντός ή εκτός Ελλάδας, θα σκεφτούν ότι με τη νέα ευκαιρία που τους δίνεται θα αποφύγουν την καταβολή υπέρογκων φόρων και προστίμων, αλλά ενδεχομένως και ποινικές διώξεις. 
 Και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βρίσκονται στην Αθήνα τα πρώτα στοιχεία καταθέσεων και άλλων στοιχείων κινητής περιουσίας φορολογικών κατοίκων Ελλάδας που βρίσκονται σε 54 χώρες του εξωτερικού, αυξάνει τις πιθανότητες για μεγαλύτερη προσέλευση, αφού οι υπόχρεοι θα έχουν πρόσθετους λόγους να αποκαλύψουν τυχόν «κρυφά» τους εισοδήματα, πριν εντοπιστούν από τις σχετικές διασταυρώσεις. 
 Ωστόσο, όπως αναφέρουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, δεν αποκλείεται η νέα παράταση να συνοδεύεται και με αύξηση ενδεχομένως του συντελεστή φόρου με τον οποίο θα φορολογηθούν τα αδήλωτα κεφάλαια. 
 Υπενθυμίζεται πάντως ότι και η πρώτη παράταση που δόθηκε με τις διατάξεις του νόμου 4474/2017 για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, ήταν λόγω κυρίως της σημαντικής ανταπόκρισης που υπήρξε από τους υπόχρεους έως και τις 31 Μαΐου οπότε και έληξε η αρχική προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση, όπως ακριβώς συνέβη και με τη δεύτερη παράταση που λήγει αύριο 31 Οκτωβρίου. 
 Επισημαίνεται πάντως ότι για δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου 2017 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προβλέπεται ότι ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε 12% επί του κύριου φόρου, αντί του 10% που ίσχυε έως τις 31 Μαΐου 2017. 
 Ο ίδιος εξάλλου πρόσθετος φόρος 12% επί του κύριου φόρου επιβάλλεται και για περιπτώσεις φορολογουμένων: 
 α) για τους οποίους μέχρι την υποβολή των δηλώσεων έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών 
 β) οι οποίοι υποβάλλουν δηλώσεις εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και εφόσον η σχετική εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών κοινοποιείται μετά την 1η Ιουνίου 2017. 
 Εφόσον η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών έχει κοινοποιηθεί μέχρι και τις 31 Μαΐου 2017 και η δήλωση υποβάλλεται εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση, το ποσοστό του πρόσθετου φόρου ανέρχεται σε 10% του κύριου και όχι σε 12%, καθώς η εν λόγω κατηγορία φορολογουμένων καταλαμβάνεται από την αρχική διάρκεια της ρύθμισης του σχετικού νόμου. 
 Εφόσον, όμως, οι δηλώσεις των φορολογουμένων υποβληθούν από την 1η Ιουνίου 2017 και μετά την πάροδο των ενενήντα ημερών, ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται σε 18% του κύριου, στην περίπτωση που πριν από την υποβολή των δηλώσεων δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων και σε 36% εάν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων.
http://www.naftemporiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κόβουν 3 στους 4 δικαιούχους από το κοινωνικό μέρισμα!

Κόβονται οι 3 στους 4 δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος, καθώς τα συναρμόδια υπουργεία βάζουν αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κρι...