Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

WEF: Ουραγός των ανεπτυγμένων οικονομιών η Ελλάδα


Την τελευταία θέση (29η) μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών καταλαμβάνει η Ελλάδα στον «δείκτη περιεκτικής ανάπτυξης» (  Την τελευταία θέση (29η) μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών καταλαμβάνει η Ελλάδα στον «δείκτη περιεκτικής ανάπτυξης» (  The Inclusive Development Index 2018  ) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum - WEF). 
 Η έρευνα του WEF αξιολογεί 15 τομείς διαρθρωτικής οικονομικής πολιτικής και θεσμικής ισχύος, οι οποίοι μπορούν να συνδράμουν στην επίτευξη μεγαλύτερης ανάπτυξης και στη διεύρυνση της κοινωνικής συμμετοχής στη διαδικασία και τα οφέλη της ανάπτυξης αυτής. 
 Κατά το WEF, ο δείκτης περιεκτικής ανάπτυξης (IDI) αποτελεί εναλλακτικό του ΑΕΠ, εστιάζοντας στα κριτήρια βάσει των οποίων οι πολίτες αξιολογούν την οικονομική πρόοδο
των χωρών τους. 
 Όπως εξηγεί το WEF, οι βαθμολογίες εκτείνονται σε μία κλίμακα από το 1 έως το 7. Οι τάσεις βασίζονται σε ποσοστιαίες μεταβολές μεταξύ του 2012 και του 2016 σε διάφορους δείκτες,ενώ οι βαθμολογίες των προηγμένων και των αναδυόμενων οικονομιών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμες, λόγω των διαφορετικών ορισμών της φτώχειας. 
 Συνολικά, ηΕλλάδα λαμβάνει βαθμολογία 3,70 με τάση ελαφράς μείωσης, ενώ η Νορβηγία, η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών, καταγράφει σκορ 6,08. 
 Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ισλανδία (6,07), το Λουξεμβούργο (6,07), η Ελβετία (6,05) και η Δανία (5,81), ενώ στην τελευταία τριάδα, πλην της χώρας μας, συναντώνται η Ιταλία (4,31) και η Πορτογαλία (3,97). 

 Σε ό,τι αφορά τις αναδυόμενες οικονομίες, κατά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στην πρώτη θέση κατατάσσεται η Λιθουανία με σκορ 4,86 ενώ ουραγός είναι η Μοζαμβίκη (2,47). 
http://www.naftemporiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσλήψεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΦΕΚ)

Διαβάστε το Προεδρικό Διάταγμα με τον «κανονισμό πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνι...