Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Δημόσιο -Συμπληρωματικό μνημόνιο: Τι προβλέπει για μισθολογικό κόστος, συμβάσεις, παράνομες προσλήψεις

Ένα πλήθος απαιτήσεων για την ελληνική δημόσια διοίκηση επαναφέρει το κείμενο του «συμπληρωματικού μνημονίου» που ήρθε στη δημοσιότητα μετά το Eurogroup της Δευτέρας, συνοδεύοντας την έκθεση συμμόρφωσης και το τεχνικό μνημόνιο.
Η aftodioikisi.gr παρουσιάζει στους e-αναγνώστες της όλο το κείμενο των προβλέψεων (pdf εδω) και τις περαιτέρω δράσεις που, αναλυτικότερα για το δημόσιο τομέα, περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
  • i. Προγράμματα σπουδών. Μέχρι το Μάιο του 2018 το σημερινό κλαδολόγιο θα χαρτογραφηθεί και θα εξορθολογιστεί με τις γενικές και ειδικές περιγραφές θέσεων εργασίας με τη συνεργασία της διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης.
  • ii. Μισθοί. Το MTFS 2019-22 θα καθορίσει ανώτατα όρια για τον μισθολογικό φόρο και το επίπεδο δημόσιας απασχόλησης σύμφωνα με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και θα εξασφαλίσει μια πτωτική πορεία του μισθολογικού κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την περίοδο, μεταξύ άλλων με τη χρήση του κανόνα καταστροφής που θα κυμαίνεται από το 1: 4 το 2017 και το 1: 3 το 2018, ενώ θα απαλλάσσεται από τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου αριθμού μισθώσεων εκείνων που οφείλονται στην κινητικότητα του προσωπικού στο δημόσιο τομέα, εκτός από τις εταιρείες του κεφαλαίου
  • Β. Οι μετατροπές των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου μετά από οριστική απόφαση του Δικαστηρίου θα απαιτήσουν τη λήψη μέτρων για να εξασφαλιστεί η τήρηση του προβλεπόμενου μισθολογικού κόστους στον προϋπολογισμό του 2018 και στον MTFS 2019-22.Επιπλέον, θα θεσπιστεί ανώτατο όριο για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο μέσος όρος των συμβάσεων που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στη βάση δεδομένων της Απογραφής, παραμένει αμετάβλητο το 2018, διατηρώντας το προβλεπόμενο μισθολογικό κόστος της γενικής κυβέρνησης. Πρόσθετες προσωρινές συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών που προέρχονται από την κρίση των προσφύγων, τις φυσικές καταστροφές και την ανθρωπιστική κρίση θα εξαιρεθούν από το ανώτατο όριο.
  • iii. Επιδόματα. Ως προγενέστερη δράση, θα υιοθετηθεί νομοθεσία για τον εξορθολογισμό των επιδομάτων για επικίνδυνες και επικίνδυνες εργασίες, μεταξύ άλλων μέσω της εμπειρογνωμοσύνης που παρέχεται από το διαθέσιμο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης. και ii) το άρθρο 32 του νόμου 4483/2017 θα τροποποιηθεί ώστε να περιορίσει την παροχή παροχών σε είδος των τροφίμων και τη στέγαση από δήμους απομακρυσμένων περιοχών και νησιών σε προσωρινά εκπαιδευτικούς και άλλα κρίσιμα επαγγέλματα και έκτακτο προσωπικό σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα Μέχρι τον Μάιο του 2018 (βασικό παραδοτέο), οι αρχές θα (i) θα δημοσιεύσουν το βραχυπρόθεσμο σχέδιο προστασίας και πρόληψης όπως ορίζεται στο νόμο, (ii) θα παράσχουν στα θεσμικά όργανα την αρχική γνώμη της επιτροπής σχετικά με τις επιδοτήσεις για επικίνδυνη και επικίνδυνη εργασία, με τη λεπτομερή μελέτη και τις προσωρινές ποσοτικοποιήσεις, όπως ορίζεται στο νόμο, και (iii) συμφωνούν με τα θεσμικά όργανα την καθοδήγηση που παρέχουν οι υπουργοί στην επιτροπή.
  • iv. Συντονισμός. Οι αρχές θα ενισχύσουν την ικανότητα συνεκτικής χάραξης πολιτικής, θα εξασφαλίσουν τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και συντονισμό των κυβερνητικών εργασιών, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, την παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και τις λειτουργίες αρμπιτράζ σε όλες τις πολιτικές. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 (βασικό παραδοτέο), οι αρχές, σε συνεργασία με την τεχνική υποστήριξη, θα εκπονήσουν ένα εγχειρίδιο (i) δομών και διαδικασιών εντός της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, το οποίο περιλαμβάνει την προετοιμασία, τον συντονισμό και τη διαιτησία των πολιτικών. και ii) αποτελεσματική διαδικασία διυπουργικής διαβούλευσης πριν από την έναρξη των νομοθετικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας που θα εξασφαλίζει ότι η υποβολή όλων των τροποποιήσεων της νομοθεσίας συντονίζεται με κεντρικό τρόπο. Ο διυπουργικός συντονισμός θα υλοποιηθεί κυρίως με την ενίσχυση του ρόλου της υφιστάμενης Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και των προπαρασκευαστικών οργάνων για την εποπτεία και τη διακυβέρνηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα υπουργεία και ειδικότερα στο Συμβούλιο Μεταρρυθμίσεων. Το εγχειρίδιο θα τεθεί σε εφαρμογή έως τον Μάρτιο του 2018 (βασική παράδοση).
  • v. Παράνομη πρόσληψη. Οι αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν τις παράνομες μισθώσεις και προσωρινές αγωγές, καθώς και πειθαρχικές υποθέσεις, και θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα επιβολής.
  • vi. Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η υπευθυνότητα της δημόσιας διοίκησης, οι αρχές θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου που θα περιλαμβάνει εσωτερικούς ελέγχους, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνική υποστήριξη. Μέχρι τον Απρίλιο του 2018, οι αρχές θα υποβάλουν στην Επιτροπή την πρόταση για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού ελέγχου, ενόψει της μεταγενέστερης εφαρμογής του. Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου θα αναπτυχθούν σε στενή συνεργασία με τις τρέχουσες δραστηριότητες τεχνικής υποστήριξης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διοικητική μεταρρύθμιση που αναλαμβάνονται αντίστοιχα από τον ΟΟΣΑ και την εμπειρογνωμοσύνη της Γαλλίας.
  • vii. Πρόσβαση στο δίκαιο. Οι αρχές θα αναλάβουν, με τη βοήθεια τεχνικής υποστήριξης, πρόγραμμα για τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στη νομοθεσία. Αυτό περιλαμβάνει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο κωδικοποίησης των κυριότερων νομοθεσιών που θα προταθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 και θα εφαρμοστεί πλήρως μέχρι τα τέλη του 2018. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης δημόσιας και ελεύθερης πρόσβασης που θα παρέχει πρόσβαση στη νομοθεσία, τόσο με τη μορφή που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) όσο και στην ενοποιημένη έκδοση των διαφόρων διατάξεων .
http://www.aftodioikisi.gr/dimosio/dimosio-sybliromatiko-mnimonio-ti-provlepi-gia-misthologiko-kostos-symvasis-paranomes-proslipsis/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=dimosio_simpliromatiko_mnimonio_ti_provlepi_gia_misthologiko_kostos_simvasis_paranomes_proslipsis&utm_term=2018-01-28

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ποιοι δικαιούνται κουπόνια για δωρεάν διακοπές

Την παροχή φορολογικών κινήτρων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν στους εργαζομένους τους εταιρικά κουπόνια για να πάνε...