Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Ευρωβαρόμετρο: Μόλις το 2% των Ελλήνων θεωρεί καλή την κατάσταση της οικονομίας

Παρότι η άποψη των περισσότερων Ευρωπαίων για την κατάσταση της εθνικής τους οικονομίας συνεχίζει να βελτιώνεται, οι διαφορές από χώρα σε χώρα παραμένουν, με τους Έλληνες να χρωματίζουν με τα πιο μελανά χρώματα την τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, όπου η συντριπτική πλειονότητα του 98% την χαρακτηρίζει "κακή".
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα ευρήματα του τακτικού φθινοπωρινού ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε σήμερα, οι Ευρωπαίοι, σε ποσοστό 48%, θεωρούν ότι η τρέχουσα κατάσταση της εθνικής τους οικονομίας είναι καλή (+2 ποσοστιαίες μονάδες). Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το φθινόπωρο του 2007. Από την άνοιξη του 2017, η θετική εικόνα για την εθνική οικονομική κατάσταση έχει αυξηθεί σε 19 κράτη μέλη, και κυρίως στη Φινλανδία (71%, +12), στη Σλοβενία (46%, +12), στην Αυστρία (77%, +9) και
στην Ουγγαρία (50%, +9). Η ιδέα που έχουν οι πολίτες για
την κατάσταση της εθνικής τους οικονομίας διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών: στις Κάτω Χώρες και στη Γερμανία την θεωρούν καλή σε ποσοστό 91%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ανέρχεται σε μόλις 2%.
Επίσης, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2007, οι Ευρωπαίοι έχουν θετική γνώμη για την τρέχουσα κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας (48%, +6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την άνοιξη του 2017) παρά αρνητική (39%, -7). Οι περισσότεροι από εκείνους που απάντησαν δήλωσαν ότι η σημερινή κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι καλή σε 23 κράτη μέλη (από 21 την άνοιξη του 2017). Από την άνοιξη του 2017, η θετική εικόνα έχει κερδίσει έδαφος σε 23 κράτη μέλη, καταγράφοντας διψήφια αύξηση στην Ισπανία (39%, +12), στην Πορτογαλία (58%, + 11) και στην Αυστρία (63%, + 10). Και σε αυτή την ερώτηση η απαισιοδοξία είναι κυρίαρχη μεταξύ των Ελλήνων, αφού το 52% χαρακτηρίζει κακή την τρέχουσα κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Στη ζώνη του ευρώ, τα τρία τέταρτα των απαντησάντων υποστηρίζουν το ευρώ (74%, +1) —το υψηλότερο σχετικό ποσοστό από το 2004. Το 80% ή περισσότερο των απαντησάντων υποστηρίζει το ευρώ στις εξής επτά χώρες: Σλοβακία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Εσθονία, Ιρλανδία και Σλοβενία.
Η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει υψηλή, πλην της Ελλάδας
Το 40% των Ευρωπαίων έχει θετική εικόνα για την ΕΕ, το 37% έχει ουδέτερη εικόνα, ενώ το ποσοστό των Ευρωπαίων που έχει αρνητική εικόνα παραμένει χαμηλό, στο 21%. Τα ποσοστά αυτά παρέμειναν σταθερά σε σύγκριση με την άνοιξη του 2017 και επιβεβαιώνουν τη θετική τάση που άρχισε να καταγράφεται το 2016. Οι περισσότεροι από τους απαντήσαντες έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ σε 14 χώρες: τα υψηλότερα ποσοστά σημειώνονται στην Ιρλανδία (59%), στη Βουλγαρία και στο Λουξεμβούργο (αμφότερες 57%).
Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ ανέρχεται στο 41% (-1). Οι περισσότεροι από όσους απάντησαν εμπιστεύονται την ΕΕ σε 18 κράτη μέλη (σε σύγκριση με μόνο 15 κράτη μέλη την άνοιξη). Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ είναι υψηλότερη στη Λιθουανία (64%), στη Βουλγαρία (57%) και στο Λουξεμβούργο (56%). Στα χαμηλότερα επίπεδα βρίσκεται στην Ελλάδα όπου το 74% απάντησε ότι δεν εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από την άνοιξη του 2017, η εμπιστοσύνη στην ΕΕ έχει κερδίσει έδαφος σε δέκα χώρες, ιδίως στο Βέλγιο (53%, +7), στη Σλοβακία (48%, +5) και στην Τσεχική Δημοκρατία (35%, +5). Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ μειώθηκε σε 17 χώρες.
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Ε.Ε. (57%, + 1). Αυτή η αισιοδοξία παρατηρείται σε όλα τα κράτη μέλη (έναντι 24 την άνοιξη του 2017) εκτός από δύο: στην Ελλάδα (60% "απαισιόδοξοι" έναντι 37% "αισιόδοξοι") και στο Ηνωμένο Βασίλειο (48% έναντι 44%). Η αισιοδοξία για το μέλλον της Ε.Ε. είναι υψηλότερη στην Ιρλανδία (80%), στο Λουξεμβούργο (72%) και στη Μάλτα (70%). Στον αντίποδα βρίσκονται η Γαλλία (49%) και η Ιταλία (50%).
Το 44% των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι "η φωνή του μετράει στην ΕΕ"· μάλιστα, ο συγκεκριμένος δείκτης σημειώνει νέο ρεκόρ από το φθινόπωρο του 2004. Ωστόσο το 77% των Ελλήνων διαφωνεί με την παραπάνω δήλωση.
Τέλος, οι Ευρωπαίοι, σε ποσοστό 70%, αισθάνονται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. της οποίας οι πολίτες δεν αισθάνονται και πολίτες της Ε.Ε. ("όχι" απάντησε το 52%).
"Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών εντός της ΕΕ" και "η ειρήνη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ" θεωρούνται τα δύο θετικότερα αποτελέσματα της ΕΕ για το 57% και το 56% των Ευρωπαίων, αντίστοιχα.
Η μετανάστευση αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία των Ευρωπαίων, η ανεργία τρομάζει τους Έλληνες
Η μετανάστευση συνιστά την κυριότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ΕΕ (39%, + 1). Η τρομοκρατία έπεται (38%, -6) και προηγείται κατά πολύ της οικονομικής κατάστασης (17%, -1), της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών (16%, -1) και της ανεργίας (13%, -2). Σε εθνικό επίπεδο, οι κυριότερες ανησυχίες παραμένουν η ανεργία (25%, -4) και η μετανάστευση (22%, αμετάβλητο).
Σε εθνικό επίπεδο, οι Έλληνες σε ποσοστό 49%, θεωρούν ότι η ανεργία είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα τους. Στη δεύτερη θέση (44%) ακολουθεί η οικονομική κατάσταση.
Έρευνα για το μέλλον της Ευρώπης
Το 75% των Ευρωπαίων έχει θετική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση: τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Λιθουανία (91%), στη Δανία (89%) και στις Κάτω Χώρες (87%).Το 71% των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι η ΕΕ είναι "πόλος σταθερότητας σ' έναν ταραγμένο κόσμο" (+5 από το 2016).
Η Ελλάδα παραμένει η μόνη χώρα όπου η πλειονότητα των πολιτών έχει κατά κύριο λόγο αρνητική εικόνα για την Ε.Ε. (43%), ενώ το 60% δηλώνει την απαισιοδοξία του για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο σε σχέση με τα ευρήματα του ανοιξιάτικου ευρωβαρόμετρου, η αισιοδοξία φαίνεται να κερδίζει έδαφος και στη χώρα μας, με το αντίστοιχο ποσοστό να διαμορφώνεται πλέον στο 37% (υψηλότερο κατά 8 μονάδες). Τέλος, η πλειονότητα των Ελλήνων (66%) τάσσεται υπέρ του κοινού νομίσματος.
https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%bc%cf%8c%ce%bb%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf-2percent-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82/ar-BBH1Xhq?ocid=mailsignout

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μητσοτάκης: Σημαντικό να στείλει η Ευρώπη μήνυμα αλληλεγγύης και οικονομικής υποστήριξης ώστε να βγούμε από την κρίση του κορωνοϊού

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή η Ευρώπη συνολικά να στείλει ένα μήνυμα αλληλεγγύης και οικονομικής υποστήριξης, ώστε να βγούμε απ...